Rajoitukset

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set on kumottu myös Kuu­sa­mos­sa – kou­lu­jen ke­vät­juh­lat jär­jes­te­tään silti eri­tyis­jär­jes­te­lyin

02.06.2021 17:13

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set säi­ly­vät en­nal­laan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – kunta voi tehdä tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia, jos tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­ne pahenee äkil­li­ses­ti

23.10.2020 04:00
Tilaajille

Parempi myöhään kuin ei mil­loin­kaan? Ra­vin­to­loi­den eri­lai­set ra­joi­tuk­set saatiin vih­doin­kin voimaan

21.10.2020 04:00

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat 13. tou­ko­kuu­ta asti – ko­koon­tu­mi­set yli 10 hengen po­ru­kal­la edel­leen kiel­let­ty, jul­ki­set kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­pai­kat ovat kiinni

09.04.2020 14:16