Yrittäjälinja: Lu­kio­lais­ten mi­ni­yri­tyk­set ki­saa­vat tänään Oulussa

Kesätyöt: Nuoria pal­ka­taan metsää is­tut­ta­maan

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

riisitunturin kansallismaisema
Murto-tunturiin 22 voimalaa – Posion Murtotunturin tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan ensi vuonna. Kuusamon Maaningan puisto valituksien vuoksi on vielä vuosien päässä

Mur­to-tun­tu­riin 22 voi­ma­laa – Posion Mur­to­tun­tu­rin tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen aloi­te­taan ensi vuonna. Kuu­sa­mon Maa­nin­gan puisto va­li­tuk­sien vuoksi on vielä vuosien päässä

12.08.2020 09:56
Tilaajille
Posio kannattaa talvipyöräilyä Riisitunturilla – Posion kunnan lausunnon mukaan on hyvä ja kannustettava asia, että Metsähallitus seuraa toimintaympäristön muutoksia ja reagoi niihin

Posio kan­nat­taa tal­vi­pyö­räi­lyä Rii­si­tun­tu­ril­la – Posion kunnan lau­sun­non mukaan on hyvä ja kan­nus­tet­ta­va asia, että Met­sä­hal­li­tus seuraa toi­min­ta­ym­pä­ris­tön muu­tok­sia ja reagoi niihin

29.04.2020 04:00
Tilaajille
Posion matkailussa valmistaudutaan jo koronavirusepidemian jälkeiseen aikaan – Suomen kunnista Posiolla on suhteellisesti eniten ympäristösertifioituja matkailuyrityksiä – Jo puolet Posion matkailuyrityksistä on saanut Green Key -sertifikaatin

Posion mat­kai­lus­sa val­mis­tau­du­taan jo ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian jäl­kei­seen aikaan – Suomen kun­nis­ta Po­siol­la on suh­teel­li­ses­ti eniten ym­pä­ris­tö­ser­ti­fioi­tu­ja mat­kai­lu­yri­tyk­siä – Jo puolet Posion mat­kai­lu­yri­tyk­sis­tä on saanut Green Key -ser­ti­fi­kaa­tin

25.04.2020 15:19
Tilaajille
Erimielisyyttä kaivoksista ja tuulivoimasta Kuusamossa: lautakunta äänesti

Eri­mie­li­syyt­tä kai­vok­sis­ta ja tuu­li­voi­mas­ta Kuu­sa­mos­sa: lau­ta­kun­ta äänesti

27.11.2017 15:30