Posion kunta hel­pot­taa ase­ma­kaa­va-alueen ra­ken­ta­mis­ta, kun­nan­joh­ta­ja näyttää mallia os­ta­mal­la tontin – "Tällä het­kel­lä kat­se­lem­me ta­lo­ku­via"

Mainos: Tilaa tästä jat­ku­van ti­laa­jan etuna ys­tä­väl­le Koil­lis­sa­no­mat Digi alle puoleen hin­taan: 3 kk 14,90 €. Saat lahjan myös it­sel­le­si!

sanomalehtiviikko

Antti Tuiskun per­jan­tai­na jul­kais­tu uu­tuus­le­vy otet­tiin vastaan ylis­tä­vin ar­vioin: "Poik­keuk­sel­li­nen suo­ma­lai­nen pop-te­ko"

09.02.2020 11:31
Tilaajille
Lukijalta

Urheilu ja vau­va­ku­vat kiin­nos­ti­vat To­ran­gis­sa: lehteen toi­vo­taan nuo­ril­le pe­li­esit­te­lyi­tä ja -ar­vioi­ta

02.02.2019 14:00

Uusia har­ras­tuk­sia, eläi­miä, ju­na­ra­ta ja Nilolle uusi koulu – Katso ku­va­gal­le­rias­ta, miten lapset ja nuoret ideoi­vat Sa­no­ma­leh­ti­vii­kol­la ku­vit­teel­li­sia Koil­lis­sa­no­mien etu­si­vu­ja

01.02.2019 12:00
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Jal­kau­duin kou­luil­le ja kuulin, että pai­no­mus­tet­ta­va ih­met­te­le­vät lu­ki­si­vat eläi­mis­tä, Nilon uudesta kou­lus­ta ja har­ras­tuk­sis­ta – Minulta ha­lut­tiin kuulla, että onko työni il­jet­tä­vää?

01.02.2019 05:00

Ei mitään mik­lu­ja, lakkoja tai man­si­koi­ta vaan ihan mer­ko­no­me­ja, opet­ta­jia ja myyjiä – Kuu­sa­mon nuoret eivät haa­vei­le tu­bet­ta­mi­ses­ta vaan ta­val­li­sis­ta am­ma­teis­ta

31.01.2019 05:00

Eskarit kävi kylässä Koil­lis­sa­no­mis­sa: Jutut ja kuvat tulevat Goog­les­ta - vai miten se me­ni­kään?

30.01.2019 12:00

Uu­tis­vi­deon te­ke­mi­nen koet­te­li pokkaa – katso mitä lu­kio­lai­set saivat aikaan, kun nau­run­pyrs­käh­dyk­set laan­tui­vat!

03.02.2017 09:00