Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Nuoret
Suunnitelmissa työntekoa jakkupuvussa ja ilman – Lue mitä neljä kuusamolaista nuorta aikoo tehdä peruskoulun jälkeen

Suun­ni­tel­mis­sa työn­te­koa jak­ku­pu­vus­sa ja ilman – Lue mitä neljä kuu­sa­mo­lais­ta nuorta aikoo tehdä pe­rus­kou­lun jälkeen

24.10.2021 17:00
Tilaajille
Vitsejä, mehua ja ajatusten vaihtoa – Walkers-nuorisotyö jalkautui nuorten pariin sähköautolla Kuusamon kesäillassa: "Aikuisten tuki on nuorelle äärimmäisen tärkeää"

Vit­se­jä, mehua ja aja­tus­ten vaihtoa – Wal­kers-nuo­ri­so­työ jal­kau­tui nuorten pariin säh­kö­au­tol­la Kuu­sa­mon ke­säil­las­sa: "Ai­kuis­ten tuki on nuo­rel­le ää­rim­mäi­sen tär­keää"

21.06.2020 18:50
Tilaajille
En minä sinne kuitenkaan kelpaa, saattaa paikkakuntalainen ajatella ja jättää hakematta Rukalle töihin - nyt harjoittelijoita houkutellaan ilmaisella majoituksella ja bussikortilla

En minä sinne kui­ten­kaan kelpaa, saattaa paik­ka­kun­ta­lai­nen aja­tel­la ja jättää ha­ke­mat­ta Rukalle töihin - nyt har­joit­te­li­joi­ta hou­ku­tel­laan il­mai­sel­la ma­joi­tuk­sel­la ja bus­si­kor­til­la

07.02.2020 05:00
Tilaajille
PaKa D1 viilettää voittoputkessa – Joukkueen kevätkausi on täynnä pelkkiä voittoja

PaKa D1 vii­let­tää voit­to­put­kes­sa – Jouk­kueen ke­vät­kau­si on täynnä pelkkiä voit­to­ja

07.02.2019 05:00
Uusia harrastuksia, eläimiä, junarata ja Nilolle uusi koulu – Katso kuvagalleriasta, miten lapset ja nuoret ideoivat Sanomalehtiviikolla kuvitteellisia Koillissanomien etusivuja

Uusia har­ras­tuk­sia, eläi­miä, ju­na­ra­ta ja Nilolle uusi koulu – Katso ku­va­gal­le­rias­ta, miten lapset ja nuoret ideoi­vat Sa­no­ma­leh­ti­vii­kol­la ku­vit­teel­li­sia Koil­lis­sa­no­mien etu­si­vu­ja

01.02.2019 12:00
Ei mitään mikluja, lakkoja tai mansikoita vaan ihan merkonomeja, opettajia ja myyjiä – Kuusamon nuoret eivät haaveile tubettamisesta vaan tavallisista ammateista

Ei mitään mik­lu­ja, lakkoja tai man­si­koi­ta vaan ihan mer­ko­no­me­ja, opet­ta­jia ja myyjiä – Kuu­sa­mon nuoret eivät haa­vei­le tu­bet­ta­mi­ses­ta vaan ta­val­li­sis­ta am­ma­teis­ta

31.01.2019 05:00
Oulun tilanne ei näy Koillismaalla – nuoriin kohdistuneita seksuaalirioksia ei tutkittavana

Oulun tilanne ei näy Koil­lis­maal­la – nuoriin koh­dis­tu­nei­ta sek­suaa­li­riok­sia ei tut­kit­ta­va­na

18.01.2019 05:00
Sofia Ervasti seurasi lapsena isänsä ja ukkinsa politikointia ja pyrkii nyt 23-vuotiaana kansanedustajaksi: "Eihän tässä voi mennä kuin eteenpäin"

Sofia Ervasti seurasi lapsena isänsä ja ukkinsa po­li­ti­koin­tia ja pyrkii nyt 23-vuo­tiaa­na kan­sa­ne­dus­ta­jak­si: "Eihän tässä voi mennä kuin eteen­päin"

05.12.2018 18:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: ”Kun kaverit eivät liiku, en mi­nä­kään lii­ku” – ­Mi­ten kaverit vai­kut­ta­vat nuorten liik­ku­mi­seen?

20.11.2018 16:00

Nuori, kai­paat­ko spar­raus­ta työn­haus­sa? – Suuntaa tänään Cafe Kaisaan

18.10.2018 05:00
Nuorten sarja tuotti paljon hyviä kuvia – katso tästä järjestys ja kuvaajat otosten takana!

Nuorten sarja tuotti paljon hyviä kuvia – katso tästä jär­jes­tys ja ku­vaa­jat otosten takana!

07.09.2018 07:50
Elmeri Juuti oli rengastamassa pöllöjä kamera mukanaan, kun hän huomasi pöllön suoraan yläpuolellaan - rävähtämättä tuijottavat silmät toivat voiton yleisöäänestyksessä ja raadin päätöksissä

Elmeri Juuti oli ren­gas­ta­mas­sa pöllöjä kamera mu­ka­naan, kun hän ­huo­ma­si pöllön suoraan ylä­puo­lel­laan - rä­väh­tä­mät­tä tui­jot­ta­vat silmät toivat voiton ylei­sö­ää­nes­tyk­ses­sä ja raadin pää­tök­sis­sä

07.09.2018 07:50

Nyt on ne­liöi­tä ja valoa – No­Se-tu­pa muutti Ou­lun­tai­pa­leel­le

08.03.2018 05:00
Tukihenkilö lähtee nuoren kanssa vaikka kauppaan tai geokätköilemään, kun kotoa ulos lähteminen ahdistaa – STEA:n projektirahoitus toi nuorten omalle mielenterveysseura NoSelle kaksi työntekijää sekä turvan jatkosta

Tu­ki­hen­ki­lö lähtee nuoren kanssa vaikka kaup­paan tai geo­kät­köi­le­mään, kun kotoa ulos läh­te­mi­nen ah­dis­taa – STEA:n pro­jek­ti­ra­hoi­tus toi nuorten omalle mie­len­ter­veys­seu­ra NoSelle kaksi työn­te­ki­jää sekä turvan jat­kos­ta

08.03.2018 05:00

Kou­lu­lai­set Po­siol­la il­mai­sek­si mäkeen

05.01.2018 14:00
Klassikko ja pyllistys – taidetestaaja kertoo muille oliko mun juttu vai ei

Klas­sik­ko ja pyl­lis­tys – tai­de­tes­taa­ja kertoo muille oliko mun juttu vai ei

15.09.2017 05:00
Mihin parkki siirretään remontin ajaksi? Näin nuoret neuvoivat kaupunkia

Mihin parkki siir­re­tään re­mon­tin ajaksi? Näin nuoret neu­voi­vat kau­pun­kia

24.07.2017 08:28
Uutisvideon tekeminen koetteli pokkaa – katso mitä lukiolaiset saivat aikaan, kun naurunpyrskähdykset laantuivat!

Uu­tis­vi­deon te­ke­mi­nen koet­te­li pokkaa – katso mitä lu­kio­lai­set saivat aikaan, kun nau­run­pyrs­käh­dyk­set laan­tui­vat!

03.02.2017 09:00
Nyt se selvitetään – mitä nuoret ajattelevat työstä

Nyt se sel­vi­te­tään – mitä nuoret ajat­te­le­vat työstä

26.01.2017 10:11