Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Suolijärvet
Tänne Suolijärvien vedet virtaavat – yleisöä tulvi torstaina kallion sisälle kaivettuun Jumiskon vesivoimalaitokseen

Tänne Suo­li­jär­vien vedet vir­taa­vat – yleisöä tulvi tors­tai­na kallion sisälle kai­vet­tuun Ju­mis­kon ve­si­voi­ma­lai­tok­seen

30.06.2023 12:00
Tilaajille
Vene ajelehti Posion Ala-Suolijärvellä – kalamies löytyi vedestä menehtyneenä

Vene aje­leh­ti Posion Ala-Suo­li­jär­vel­lä – ka­la­mies löytyi vedestä me­neh­ty­nee­nä

30.06.2023 10:41
Tilaajille
Tulvahuippu Oulangalle ja Iijoelle on tulossa noin kolmen viikon kuluttua, kunnon kohinoita ei ole lupeissa tänä keväänä – veppikamera näyttää Kiutakönkäältä nyt jatkuvaa videota

Tul­va­huip­pu Ou­lan­gal­le ja Ii­joel­le on tulossa noin kolmen viikon ku­lut­tua, kunnon ko­hi­noi­ta ei ole lu­peis­sa tänä keväänä – vep­pi­ka­me­ra näyttää Kiu­ta­kön­kääl­tä nyt jat­ku­vaa videota

20.04.2023 11:02
Tilaajille
Suolijärvien viehekalastuksen yhtenäisluvalle lisää kannatusta, kun Lehtiniemi liittyi joukkoon – "Tarvitaan hyvinkin yksityiskohtaisia suunnitelmia"

Suo­li­jär­vien vie­he­ka­las­tuk­sen yh­te­näis­lu­val­le lisää kan­na­tus­ta, kun Leh­ti­nie­mi liittyi jouk­koon – "Tar­vi­taan hy­vin­kin yk­si­tyis­koh­tai­sia suun­ni­tel­mia"

19.04.2023 11:00
Tilaajille
Rap-artisti Elastinen osti metsäpalstan Posiolta – Ostajakolmikon tavoitteena on alueen luontoarvojen säilyttäminen ja myöhemmin ehkä erätukikohdan rakentaminen

Rap-ar­tis­ti Elas­ti­nen osti met­sä­pals­tan Po­siol­ta – Os­ta­ja­kol­mi­kon ta­voit­tee­na on alueen luon­to­ar­vo­jen säi­lyt­tä­mi­nen ja myö­hem­min ehkä erä­tu­ki­koh­dan ra­ken­ta­mi­nen

13.12.2022 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Missä ovat Suolijärven kauniit rannat? Kuvat näyttävät, kuinka nyt tilalla on vedenpaisumus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Missä ovat Suo­li­jär­ven kauniit rannat? Kuvat näyt­tä­vät, kuinka nyt tilalla on ve­den­pai­su­mus

10.09.2021 16:03
Tilaajille
Posion Aittaniemi on järvimaisemien kylä ja myös mökkiläisten paratiisi – "Aina odotellaan, että koska ne tulee ne mökkiläiset"

Posion Ait­ta­nie­mi on jär­vi­mai­se­mien kylä ja myös mök­ki­läis­ten pa­ra­tii­si – "Aina odo­tel­laan, että koska ne tulee ne mök­ki­läi­set"

07.08.2021 12:00
Tilaajille
Jumiskojoen poikkeuksellinen virtaus on hiipunut kesän kuivuuden myötä – koronakin yllätti voimalaitoksen peruskorjauksessa

Ju­mis­ko­joen poik­keuk­sel­li­nen virtaus on hii­pu­nut kesän kui­vuu­den myötä – ko­ro­na­kin yllätti voi­ma­lai­tok­sen pe­rus­kor­jauk­ses­sa

06.08.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta: Menikö Jumiskon lupaprosessi lain mukaan? Suolijärvi ei vaikene
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Menikö Ju­mis­kon lu­pa­pro­ses­si lain mukaan? Suo­li­jär­vi ei vaikene

03.05.2021 05:00
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Ju­mis­kon voi­ma­lan pe­rus­kun­nos­tus on kes­key­tet­tä­vä

30.03.2021 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Poh­jo­lan Voima pors­kut­taa siir­to­maa­her­ran val­tuuk­sin – vaa­dim­me jul­kis­ta sel­vi­tys­tä

24.03.2021 17:56
Tilaajille
Lehtiniemen kalastuskunta luopuu pyydysmerkeistä – Kaikki luvat voidaan uudistuksen yhteydessä samalla lunastaa kalastuskunnan nettisivuilta

Leh­ti­nie­men ka­las­tus­kun­ta luopuu pyy­dys­mer­keis­tä – Kaikki luvat voidaan uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä samalla lu­nas­taa ka­las­tus­kun­nan net­ti­si­vuil­ta

08.06.2020 13:05
Tilaajille
Suolijärvi laskettiin alarajalle – Luksuan pato kiinni

Suo­li­jär­vi las­ket­tiin ala­ra­jal­le – Luksuan pato kiinni

08.05.2020 15:00
Tilaajille