Viikon visa: Testaa miten hyvin tunnet ajo­neu­vot ja lii­ken­ne­sään­nöt

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Suvut
Tuulikki Helin päätti 7-vuotiaana, että ei kirjoita ikinä mitään – eläkeläisenä hän julkaisi kirjan Paanajärven isoäidistään: ”Olen ylpeä itsestäni, että olen ylipäänsä saanut tehtyä kirjan”

Tuu­lik­ki Helin päätti 7-vuo­tiaa­na, että ei kir­joi­ta ikinä mitään – elä­ke­läi­se­nä hän jul­kai­si kirjan Paa­na­jär­ven isoäi­dis­tään: ”Olen ylpeä it­ses­tä­ni, että olen yli­pään­sä saanut tehtyä kirjan”

15.09.2023 14:35
Tilaajille
Jäämeren rannikon kalastajakylissä asui 1800-luvun lopulla paljon kuusamolaisia – joukossa oli myös Johan Kustaa Nevalan perhe, joka päätyi lopulta Amerikkaan

Jää­me­ren ran­ni­kon ka­las­ta­ja­ky­lis­sä asui 1800-lu­vun lopulla paljon kuu­sa­mo­lai­sia – ­jou­kos­sa oli myös Johan Kustaa Nevalan perhe, joka päätyi lopulta Ame­rik­kaan

09.09.2023 17:00
Tilaajille
Kuusamon Nevaloiden matkassa Suomessa ja maailmalla – Ruotsiin jo 1970 muuttanut Teuvo Nevala kertoo tarinansa ja paljastaa, mitä asioita kaipaa Kuusamosta

Kuu­sa­mon Ne­va­loi­den mat­kas­sa Suo­mes­sa ja maail­mal­la – Ruot­siin jo 1970 muut­ta­nut Teuvo Nevala kertoo ta­ri­nan­sa ja pal­jas­taa, mitä asioita kaipaa Kuu­sa­mos­ta

03.09.2023 17:23
Tilaajille
Ministeri Antti Kurvinen kuusamolaisista juuristaan: "Olen sen takia tällainen rohkea ja röyhkeä, koska kuusamolaisetkin ovat rohkeita ja omapäisiä"

Mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen kuu­sa­mo­lai­sis­ta juu­ris­taan: "Olen sen takia täl­lai­nen rohkea ja röyh­keä, koska kuu­sa­mo­lai­set­kin ovat roh­kei­ta ja oma­päi­siä"

29.11.2021 19:00
Tilaajille
Vuonna 2010 Martti Käkilehto ei tiennyt sukunsa historiasta mitään – nyt luettavissa on 800 sivua Käkilehdon kirjoittamaa sukuhistoriaa: "Onneksi netistä löytyi suomi-ruotsi-sanakirja vuodelta 1836"

Vuonna 2010 Martti Kä­ki­leh­to ei tiennyt sukunsa his­to­rias­ta mitään – nyt luet­ta­vis­sa on 800 sivua Kä­ki­leh­don kir­joit­ta­maa su­ku­his­to­riaa: "On­nek­si netistä löytyi suo­mi-ruot­si-sa­na­kir­ja vuo­del­ta 1836"

02.12.2020 18:00
Tilaajille