Syntymäpäivä
80-vuotispäiviään Taivalkoskella viettävä Hannu Taivalkoski tehnyt työuransa putkimiehenä – "Setä-Reino sanoi, että olisi sitä töitä hänelläkin"

80-vuo­tis­päi­viään Tai­val­kos­kel­la viet­tä­vä Hannu Tai­val­kos­ki tehnyt työ­uran­sa put­ki­mie­he­nä – "Se­tä-Rei­no sanoi, että olisi sitä töitä hä­nel­lä­kin"

11.02.2021 15:00
Tilaajille
Pauli Miettinen täyttää pyöreitä – Palloliitto onnitteli

Pauli Miet­ti­nen täyttää pyö­rei­tä – Pal­lo­liit­to on­nit­te­li

15.01.2021 17:15
Tilaajille
Mauri "Tenkka" Tenkula, 60 vuotta: Työura alkoi kärpäsentappajana Arolan mummulan navetassa

Mauri "Tenk­ka" Ten­ku­la, 60 vuotta: Työura alkoi kär­pä­sen­tap­pa­ja­na Arolan mum­mu­lan na­ve­tas­sa

02.01.2021 16:01
Tilaajille
Kuusamon vanhin Iida Juuma täyttää 102 vuotta: "Pitkä ikä on Jumalan tahdossa"

Kuu­sa­mon vanhin Iida Juuma täyttää 102 vuotta: "Pitkä ikä on Jumalan tah­dos­sa"

03.11.2020 04:00
Tilaajille
Autotallista kaikki sai alkunsa - Nyt käydään kaapin kanssa saunassa, kun pitää testata kalusteiden kosteuskestävyyttä

Au­to­tal­lis­ta kaikki sai alkunsa - Nyt käydään kaapin kanssa sau­nas­sa, kun pitää testata ka­lus­tei­den kos­teus­kes­tä­vyyt­tä

16.09.2020 18:00
Tilaajille
60 vuotta täyttävä maakuntajohtaja Pauli Harju viettää aika tien päällä ja Syötteen luonnossa – "Nykyinen yhteiskunta ei pysty tekemään isoja uudistuksia, joita se kumminkin vaatisi"

60 vuotta täyt­tä­vä maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju viettää aika tien päällä ja Syöt­teen luon­nos­sa – "Ny­kyi­nen yh­teis­kun­ta ei pysty te­ke­mään isoja uu­dis­tuk­sia, joita se kum­min­kin vaa­ti­si"

09.09.2020 16:37
Tilaajille
Jokke Kämäräinen ei suostu kaatumaan luovuttajana ja epäonnistujana: "Aurinko nousee ja laskee edelleen joka päivä"

Jokke Kä­mä­räi­nen ei suostu kaa­tu­maan luo­vut­ta­ja­na ja epäon­nis­tu­ja­na: "Au­rin­ko nousee ja laskee edel­leen joka päivä"

11.05.2020 17:00
Tilaajille
Kipsimestari koirineen – Veli Alavuotunki opiskeli autonasentajaksi, mutta ammatti ja elämä löytyi Taivalkoskelta sairaankuljetuksesta

Kip­si­mes­ta­ri koi­ri­neen – Veli Ala­vuo­tun­ki opis­ke­li au­to­na­sen­ta­jak­si, mutta ammatti ja elämä löytyi Tai­val­kos­kel­ta sai­raan­kul­je­tuk­ses­ta

20.04.2020 14:00
Tilaajille
Korhosen pirtin isäntä – 60 vuotta täyttävä Tane Siikaoja palasi muutama vuosi sitten kotitilalleen Kuusamon Kurkijärvelle ja entisöi presidentti Kekkosenkin aikanaan näkemän vanhan kotitalonsa komeaan kuntoon

Kor­ho­sen pirtin isäntä – 60 vuotta täyt­tä­vä Tane Sii­ka­oja palasi muutama vuosi sitten ko­ti­ti­lal­leen Kuu­sa­mon Kur­ki­jär­vel­le ja entisöi pre­si­dent­ti Kek­ko­sen­kin ai­ka­naan näkemän vanhan ko­ti­ta­lon­sa komeaan kuntoon

04.04.2020 07:58
Tilaajille
Sata vuotta täyttävän Iida Paloniemen kotitalo säästyi polttamiselta - sittemmin siitä tuli Pentikin kartano

Sata vuotta täyt­tä­vän Iida Pa­lo­nie­men ko­ti­ta­lo säästyi polt­ta­mi­sel­ta - sit­tem­min siitä tuli Pen­ti­kin kartano

01.04.2020 14:00
Tilaajille
Kaksoset Jari ja Jussi Kaartinen viettävät yhteisiä satavuotisjuhlia poikkeuksellisena aikana: "Aika menee kuin siivillä"

Kak­so­set Jari ja Jussi Kaar­ti­nen viet­tä­vät yh­tei­siä sa­ta­vuo­tis­juh­lia poik­keuk­sel­li­se­na aikana: "Aika menee kuin sii­vil­lä"

26.03.2020 17:06
Tilaajille
Jokapaikan jussina Vuotungin sahalla - Eino Jaakkola täyttää lauantaina 90 vuotta

Jo­ka­pai­kan jussina Vuo­tun­gin sahalla - Eino Jaak­ko­la täyttää lauan­tai­na 90 vuotta

12.03.2020 10:00
Tilaajille
Kun Sulo Palosaari perusti autokaupan Kuusamoon, oli kilpailijoita 15 – Nyt eläkeläinen on huolissaan tulevaisuudesta: "Kuusamossa ajetaan käsijarru päällä"

Kun Sulo Pa­lo­saa­ri perusti au­to­kau­pan Kuu­sa­moon, oli kil­pai­li­joi­ta 15 – Nyt elä­ke­läi­nen on huo­lis­saan tu­le­vai­suu­des­ta: "Kuu­sa­mos­sa ajetaan kä­si­jar­ru päällä"

11.01.2019 18:00
Hauska työkään ei aina ole hauskaa – tehtävä on, tietää tänään viisikymppisiään juhliva Auvisen Hannu

Hauska työkään ei aina ole hauskaa – tehtävä on, tietää tänään vii­si­kymp­pi­siään juhliva Auvisen Hannu

14.12.2018 18:00
”Asta ja Vesta, sieltä ne tullee” – Asta Karvonen, 90, muutti Oulusta Irniin 60-luvulla ja näin myymälänhoitajasta tuli kertaheitolla maatilanemäntä

”Asta ja Vesta, sieltä ne tullee” – Asta Kar­vo­nen, 90, muutti Oulusta Irniin 60-lu­vul­la ja näin myy­mä­län­hoi­ta­jas­ta tuli ker­ta­hei­tol­la maa­ti­lan­emän­tä

21.11.2018 14:00
85 vuotta täyttävä Juhani Haarala odottelee mielenkiinnolla tietoja Marsista: "Löytäisivät vaikka hiiren jälkiä"

85 vuotta täyt­tä­vä Juhani Haarala odot­te­lee mie­len­kiin­nol­la tietoja Mar­sis­ta: "Löy­täi­si­vät vaikka hiiren jälkiä"

04.10.2018 18:00
Kuusamo voitti Saksan asuinpaikkana – 70 vuotta täyttävä Detlef Schröder on asunut puolet elämästään Suomessa

Kuusamo voitti Saksan asuin­paik­ka­na – 70 vuotta täyt­tä­vä Detlef Schrö­der on asunut puolet elä­mäs­tään Suo­mes­sa

19.09.2018 16:00
Akut latautuvat Suonnansaaressa – Tänään 70 vuotta täyttävä Wesa Rinne raottaa historian verhoa

Akut la­tau­tu­vat Suon­nan­saa­res­sa – Tänään 70 vuotta täyt­tä­vä Wesa Rinne raottaa his­to­rian verhoa

18.07.2018 14:00