Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Juuri nyt: Hyvälle tyy­pil­le 500 euroa – tai­val­kos­ke­lai­nen puu­ta­va­ra-au­ton­kul­jet­ta­ja Juha Par­viai­nen sai Met­sä­mies­ten Säätiön sti­pen­din

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Syntymäpäivä
Taivalkoskelainen Asko täytti 70 ja julkaisi Naseva-orkesterinsa kanssa uutta musiikkia – nyt mies haaveilee pääsevänsä tekemään musiikkia Suomen eturivin artisteille

Tai­val­kos­ke­lai­nen Asko täytti 70 ja jul­kai­si Na­se­va-or­kes­te­rin­sa kanssa uutta mu­siik­kia – nyt mies haa­vei­lee pää­se­vän­sä te­ke­mään mu­siik­kia Suomen etu­ri­vin ar­tis­teil­le

04.09.2023 11:18
Tilaajille
"Sota-aika oli kauheata, kahdesti oltiin evakossa” – Posiolainen Irja Sulin täyttää 100 vuotta

"So­ta-ai­ka oli kau­hea­ta, kah­des­ti oltiin eva­kos­sa” – Po­sio­lai­nen Irja Sulin täyttää 100 vuotta

25.08.2023 12:00 2
Tilaajille
70 vuotta heinäkuussa täyttävä Jorma Kananen kuvailee kirjoittamisen olleen hänelle jo työelämän aikana henkireikä: "Kirjoittaminen ei ole rakettitiedettä"

70 vuotta hei­nä­kuus­sa täyt­tä­vä Jorma Kananen ku­vai­lee kir­joit­ta­mi­sen olleen hänelle jo työ­elä­män aikana hen­ki­rei­kä: "Kir­joit­ta­mi­nen ei ole ra­ket­ti­tie­det­tä"

19.07.2023 11:00
Tilaajille
Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tykkyläinen muutti korven keskelle Siuruaan, hän pelkäsi mennä huussiinkin – Siellä hänestä kasvoi kansainvälisesti tunnettu Youtube-tähti

Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tyk­ky­läi­nen muutti korven kes­kel­le Siu­ruaan, hän pelkäsi mennä huus­siin­kin – Siellä hänestä kasvoi kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu You­tu­be-täh­ti

09.07.2023 12:00
Tilaajille
Monitoimimiehellä riittää virtaa yhä – Hannu Tuovila irtisanoutui aikoinaan palomiehen vakituisesta työstä kun veri veti yrittäjäksi

Mo­ni­toi­mi­mie­hel­lä riittää virtaa yhä – Hannu Tuovila ir­ti­sa­nou­tui ai­koi­naan pa­lo­mie­hen va­ki­tui­ses­ta työstä kun veri veti yrit­tä­jäk­si

03.07.2023 19:00 2
Tilaajille
Jouni ja Hilkka kastettiin aikanaan samalla vedellä ja vuosia myöhemmin he kohtasivat linja-autossa matkalla Juntusrantaan – siitä alkoi yhteinen tarina, joka on kestänyt jo yli 60 vuotta

Jouni ja Hilkka kas­tet­tiin ai­ka­naan samalla vedellä ja vuosia myö­hem­min he koh­ta­si­vat lin­ja-au­tos­sa mat­kal­la Jun­tus­ran­taan – siitä alkoi yh­tei­nen tarina, joka on kes­tä­nyt jo yli 60 vuotta

04.01.2023 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Seijan synt­tä­rit

15.09.2022 17:00 1
Tilaajille
”Olen aina ollut ahne tiedolle” – Näin kapinallinen punkrokkari Tarmo Raatikainen kasvoi opettajaksi

”Olen aina ollut ahne tie­dol­le” – Näin ka­pi­nal­li­nen punk­rok­ka­ri Tarmo Raa­ti­kai­nen kasvoi opet­ta­jak­si

17.08.2022 17:00 2
Tilaajille
90 vuotta täyttänyt Eila Tenhunen oli ensimmäinen naistoiminnanjohtaja urheiluseuran johdossa Suomessa: "Epäilyksiä oli monella, että mitenhän tuossa käy"

90 vuotta täyt­tä­nyt Eila Ten­hu­nen oli en­sim­mäi­nen nais­toi­min­nan­joh­ta­ja ur­hei­lu­seu­ran joh­dos­sa Suo­mes­sa: "E­päi­lyk­siä oli mo­nel­la, että mi­ten­hän tuossa käy"

04.08.2022 17:00
Tilaajille
Kaksi eri syntymäpäivää – 95 vuotta täyttävä Maija-Liisa Airisniemi saa onnitteluja myös heinäkuussa

Kaksi eri syn­ty­mä­päi­vää – 95 vuotta täyt­tä­vä Mai­ja-Lii­sa Ai­ris­nie­mi saa on­nit­te­lu­ja myös hei­nä­kuus­sa

13.04.2022 17:00
Tilaajille
Mäen ja yhdistetyn hommat sujuvat – maljat kuusikymppiselle nousevat Rukan mäkimontussa

Mäen ja yh­dis­te­tyn hommat sujuvat – maljat kuu­si­kymp­pi­sel­le nou­se­vat Rukan mä­ki­mon­tus­sa

25.11.2021 15:00
Tilaajille
Kokemuksia ja elämää 90 vuotta – Hilkka Myllylä oli evakossa ensimmäistä kertaa kouluikäisenä, hän on asunut Kitkantien varrella 60 vuotta

Ko­ke­muk­sia ja elämää 90 vuotta – Hilkka Myllylä oli eva­kos­sa en­sim­mäis­tä kertaa kou­lui­käi­se­nä, hän on asunut Kit­kan­tien var­rel­la 60 vuotta

31.05.2021 15:00
Tilaajille
Lea Iso-Möttönen on 70 vuodessa kohdannut myötä- ja vastamäkiä – Ne ovat opettaneet elämän arvon: "On hirveän tärkeää, että kun aamulla nouset ylös ja kumpikin vielä elää"

Lea Iso-Möt­tö­nen on 70 vuo­des­sa koh­dan­nut myötä- ja vas­ta­mä­kiä – Ne ovat opet­ta­neet elämän arvon: "On hirveän tär­keää, että kun aamulla nouset ylös ja kum­pi­kin vielä elää"

30.04.2021 11:00
Tilaajille
"Lapsia ja nuoria kannustettava kokeilemaan murtomaahiihtoa" – Entinen kilpahiihtäjä sivakoi nykyisin 300-500 kilometriä talvessa

"Lapsia ja nuoria kan­nus­tet­ta­va ko­kei­le­maan mur­to­maa­hiih­toa" – Entinen kil­pa­hiih­tä­jä sivakoi ny­kyi­sin 300-500 ki­lo­met­riä tal­ves­sa

16.04.2021 21:07 2
Tilaajille
80-vuotispäiviään Taivalkoskella viettävä Hannu Taivalkoski tehnyt työuransa putkimiehenä – "Setä-Reino sanoi, että olisi sitä töitä hänelläkin"

80-vuo­tis­päi­viään Tai­val­kos­kel­la viet­tä­vä Hannu Tai­val­kos­ki tehnyt työ­uran­sa put­ki­mie­he­nä – "Se­tä-Rei­no sanoi, että olisi sitä töitä hä­nel­lä­kin"

11.02.2021 15:00
Tilaajille
Pauli Miettinen täyttää pyöreitä – Palloliitto onnitteli

Pauli Miet­ti­nen täyttää pyö­rei­tä – Pal­lo­liit­to on­nit­te­li

15.01.2021 17:15
Tilaajille
Mauri "Tenkka" Tenkula, 60 vuotta: Työura alkoi kärpäsentappajana Arolan mummulan navetassa

Mauri "Tenk­ka" Ten­ku­la, 60 vuotta: Työura alkoi kär­pä­sen­tap­pa­ja­na Arolan mum­mu­lan na­ve­tas­sa

02.01.2021 16:01
Tilaajille
Kuusamon vanhin Iida Juuma täyttää 102 vuotta: "Pitkä ikä on Jumalan tahdossa"

Kuu­sa­mon vanhin Iida Juuma täyttää 102 vuotta: "Pitkä ikä on Jumalan tah­dos­sa"

03.11.2020 04:00
Tilaajille
Autotallista kaikki sai alkunsa - Nyt käydään kaapin kanssa saunassa, kun pitää testata kalusteiden kosteuskestävyyttä

Au­to­tal­lis­ta kaikki sai alkunsa - Nyt käydään kaapin kanssa sau­nas­sa, kun pitää testata ka­lus­tei­den kos­teus­kes­tä­vyyt­tä

16.09.2020 18:00
Tilaajille
60 vuotta täyttävä maakuntajohtaja Pauli Harju viettää aika tien päällä ja Syötteen luonnossa – "Nykyinen yhteiskunta ei pysty tekemään isoja uudistuksia, joita se kumminkin vaatisi"

60 vuotta täyt­tä­vä maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju viettää aika tien päällä ja Syöt­teen luon­nos­sa – "Ny­kyi­nen yh­teis­kun­ta ei pysty te­ke­mään isoja uu­dis­tuk­sia, joita se kum­min­kin vaa­ti­si"

09.09.2020 16:37
Tilaajille