Kalakisa: Jou­ka­mon siika ja Livon lahna kär­ki­pai­koil­le

Viikon kysymys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Tanssi

Kuu­sa­mos­ta ka­jah­taa – Nei­don­ken­kä tanssi vi­deol­laan Eu­roo­pan se­mi­fi­naa­lei­hin

10.06.2021 19:12
Tilaajille

Tanssi vil­la­su­kis­sa Rukan usvassa va­kuut­ti – Nei­don­ken­kä jatkoon kan­sain­vä­li­ses­sä vi­deo­ki­sas­sa

30.04.2021 19:00 2
Tilaajille

Tai­val­kos­kel­la ha­lu­taan lii­ket­tä kirk­koon, mutta ei twerk­kiä alt­ta­ril­le: kir­kos­sa pe­lä­tään tanssia ja kirkon ul­ko­puo­lel­la pyhää – Koil­lis­maan some lei­mah­ti, kun tanssi mai­nit­tiin

09.03.2021 04:00 3
Tilaajille

Poik­keus­jär­jes­te­ly­jä, kisojen pe­ru­mi­sia ja siir­ty­mi­siä, pet­ty­myk­siä ja häm­men­nys­tä, mutta myös ilon hetkiä – ur­hei­lu­vuo­si 2020 oli eri­lai­nen myös Koil­lis­maal­la

27.12.2020 15:01
Tilaajille
Kolumni

Joulu tulee, valoa kohti mennään – tanssia voi it­sek­seen­kin, vaikka pi­dem­män päälle siitä ei mitään hyötyä ole

21.12.2020 04:01
Tilaajille

Tai­val­kos­ken nuo­ril­le tar­jo­taan mah­dol­li­suut­ta ko­keil­la tans­se­ja ja sir­kus­tai­det­ta – Kunta on mukana seit­se­män muun kunnan kanssa pi­lot­tip­ro­jek­tis­sa, jossa tar­jo­taan har­ras­tus­mah­dol­li­suut­ta eri­tyi­ses­ti ha­ja-asu­tus­alueil­la

25.10.2020 12:00
Tilaajille

Dis­ko­tans­sin hurmaa – Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen tans­si­joi­den disko kulkee

20.10.2020 15:02
Tilaajille

Iloi­ses­ti tans­sien osaksi isoa seuraa – Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot saivat joukon osaavia tans­si­joi­ta mukaan ison yleis­seu­ran toi­min­taan

21.06.2020 04:00
Tilaajille

Väriä al­ku­tal­ven har­mau­teen, Kuu­sa­mon kir­jas­tos­sa on esillä Kaisa Nissin näyt­te­ly

12.02.2020 05:00
Tilaajille

Is­rae­li­lai­sen tanssin kurssi alkanut Kuu­sa­mos­sa

02.11.2018 05:00

Kaikki ha­lu­si­vat kuvan kar­hu­pat­saas­ta – 150-vuo­tis­juh­la toi kuu­sa­mo­lai­set yhteen

07.09.2018 18:06

Flikat aikoo tanssia tänään niin, että kylällä asti pä­räh­tää - tai­val­kos­ki­nen ryhmä on tans­si­nut yhdessä 18 vuotta: ”Sitä on moni ihail­lut etelää myöten”

05.07.2018 10:30

Kuu­sa­mo­lai­nen energia iskee – Nei­don­ken­kä-tans­si­ryh­mä pääsee syk­syl­lä dis­co­tans­sin MM-ki­soi­hin

26.06.2018 10:30

"Yks, kaks­kaks, kol..." Kah­dek­san­kymp­pi­sen atimon meno on ti­taa­nis­ta

09.05.2018 15:00

Tanssia täy­del­lä tun­teel­la! Kuu­sa­mo-opis­ton kevään tans­si­näy­tös hurmasi yleisön - katso kuvat!

12.04.2018 10:15

Tanssin kil­pai­lu­ryh­mil­lä tulossa vilkas ki­sa­ke­vät

06.04.2018 14:00

Pla­nee­tat ja au­rin­ko­soih­dut tans­si­vat lavalla – Kuu­sa­mo-opis­ton kevään tans­si­näy­tös saa uuden ta­ri­nal­li­sen muodon tans­sin­opet­ta­ja Hannes Määtän ideoi­ma­na

06.04.2018 14:00

Katso kuvat Luonto tanssii -näy­tök­ses­tä Kuu­sa­mo-opis­tol­la

02.12.2017 18:00

Lat­ta­ri­ryt­mit eivät elät­tä­neet Yu­nie­lia ja Jonnaa Koil­lis­maal­la – Turusta löytyi mark­ki­na­ra­ko

20.11.2017 05:00

Tähän gal­le­riaan ei kulkija löydä va­hin­gos­sa – pitkän mök­ki­tien päässä on tar­jol­la erämaa, tai­det­ta ja koh­taa­mi­sia

30.08.2017 06:00