Valokuitu: Sö­der­lun­dien perhe sai va­lo­kui­dun 19 vuoden odo­tuk­sen jälkeen

Toimittajalta: Toi­mit­ta­jal­ta: In­huil­laan­kos nyt oikein ura­kal­la vai syö­dään­kös samalta lau­ta­sel­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tanssi
Yhteen aikaan Antti J. Leinosen auto päätyi magneetin lailla johonkin kalasatamaan, vaikka olisi lähtenyt mihin – Perjantaina nähdään lopputulos ja tanssia

Yhteen aikaan Antti J. Lei­no­sen auto päätyi mag­nee­tin lailla jo­hon­kin ka­la­sa­ta­maan, vaikka olisi läh­te­nyt mihin – Per­jan­tai­na nähdään lop­pu­tu­los ja tanssia

09.09.2022 12:00
Tilaajille
Tanssista taas iloa eloon – Kuusamon Erä-Veikkojen tanssijat kävivät kauan odotetulla kisareissulla

Tans­sis­ta taas iloa eloon – Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen tans­si­jat kävivät kauan odo­te­tul­la ki­sa­reis­sul­la

19.05.2022 17:00
Tilaajille
KEV:n tanssi-jaostolle kaksi hopeamitalia – Disco Dance IKM & SM -kilpailut Oulussa olivat kuusamolaisille menestyksekkäät

KEV:n tans­si-jaos­tol­le kaksi ho­pea­mi­ta­lia – Disco Dance IKM & SM -kil­pai­lut Oulussa olivat kuu­sa­mo­lai­sil­le me­nes­tyk­sek­käät

15.04.2022 09:01
Tilaajille
Tanssikurssille pääsee taas ilman paria – viikonloppuna tanssitaan Nilon koululla

Tans­si­kurs­sil­le pääsee taas ilman paria – vii­kon­lop­pu­na tans­si­taan Nilon kou­lul­la

15.10.2021 11:01
Tilaajille
Kuusamosta kajahtaa – Neidonkenkä tanssi videollaan Euroopan semifinaaleihin

Kuu­sa­mos­ta ka­jah­taa – Nei­don­ken­kä tanssi vi­deol­laan Eu­roo­pan se­mi­fi­naa­lei­hin

10.06.2021 19:12
Tilaajille
Tanssi villasukissa Rukan usvassa vakuutti – Neidonkenkä jatkoon kansainvälisessä videokisassa

Tanssi vil­la­su­kis­sa Rukan usvassa va­kuut­ti – Nei­don­ken­kä jatkoon kan­sain­vä­li­ses­sä vi­deo­ki­sas­sa

30.04.2021 19:00 2
Tilaajille
Taivalkoskella halutaan liikettä kirkkoon, mutta ei twerkkiä alttarille: kirkossa pelätään tanssia ja kirkon ulkopuolella pyhää – Koillismaan some leimahti, kun tanssi mainittiin

Tai­val­kos­kel­la ha­lu­taan lii­ket­tä kirk­koon, mutta ei twerk­kiä alt­ta­ril­le: kir­kos­sa pe­lä­tään tanssia ja kirkon ul­ko­puo­lel­la pyhää – Koil­lis­maan some lei­mah­ti, kun tanssi mai­nit­tiin

09.03.2021 04:00 3
Tilaajille
Poikkeusjärjestelyjä, kisojen perumisia ja siirtymisiä, pettymyksiä ja hämmennystä, mutta myös ilon hetkiä – urheiluvuosi 2020 oli erilainen myös Koillismaalla

Poik­keus­jär­jes­te­ly­jä, kisojen pe­ru­mi­sia ja siir­ty­mi­siä, pet­ty­myk­siä ja häm­men­nys­tä, mutta myös ilon hetkiä – ur­hei­lu­vuo­si 2020 oli eri­lai­nen myös Koil­lis­maal­la

27.12.2020 15:01
Tilaajille
Joulu tulee, valoa kohti mennään – tanssia voi itsekseenkin, vaikka pidemmän päälle siitä ei mitään hyötyä ole
Kolumni

Joulu tulee, valoa kohti mennään – tanssia voi it­sek­seen­kin, vaikka pi­dem­män päälle siitä ei mitään hyötyä ole

21.12.2020 04:01
Tilaajille
Taivalkosken nuorille tarjotaan mahdollisuutta kokeilla tansseja ja sirkustaidetta – Kunta on mukana seitsemän muun kunnan kanssa pilottiprojektissa, jossa tarjotaan harrastusmahdollisuutta erityisesti haja-asutusalueilla

Tai­val­kos­ken nuo­ril­le tar­jo­taan mah­dol­li­suut­ta ko­keil­la tans­se­ja ja sir­kus­tai­det­ta – Kunta on mukana seit­se­män muun kunnan kanssa pi­lot­tip­ro­jek­tis­sa, jossa tar­jo­taan har­ras­tus­mah­dol­li­suut­ta eri­tyi­ses­ti ha­ja-asu­tus­alueil­la

25.10.2020 12:00
Tilaajille
Diskotanssin hurmaa – Kuusamon Erä-Veikkojen tanssijoiden disko kulkee

Dis­ko­tans­sin hurmaa – Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen tans­si­joi­den disko kulkee

20.10.2020 15:02
Tilaajille
Iloisesti tanssien osaksi isoa seuraa – Kuusamon Erä-Veikot saivat joukon osaavia tanssijoita mukaan ison yleisseuran toimintaan

Iloi­ses­ti tans­sien osaksi isoa seuraa – Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot saivat joukon osaavia tans­si­joi­ta mukaan ison yleis­seu­ran toi­min­taan

21.06.2020 04:00
Tilaajille
Väriä alkutalven harmauteen, Kuusamon kirjastossa on esillä Kaisa Nissin näyttely

Väriä al­ku­tal­ven har­mau­teen, Kuu­sa­mon kir­jas­tos­sa on esillä Kaisa Nissin näyt­te­ly

12.02.2020 05:00
Tilaajille
Israelilaisen tanssin kurssi alkanut Kuusamossa

Is­rae­li­lai­sen tanssin kurssi alkanut Kuu­sa­mos­sa

02.11.2018 05:00
Kaikki halusivat kuvan karhupatsaasta – 150-vuotisjuhla toi kuusamolaiset yhteen

Kaikki ha­lu­si­vat kuvan kar­hu­pat­saas­ta – 150-vuo­tis­juh­la toi kuu­sa­mo­lai­set yhteen

07.09.2018 18:06
Flikat aikoo tanssia tänään niin, että kylällä asti pärähtää - taivalkoskinen ryhmä on tanssinut yhdessä 18 vuotta: ”Sitä on moni ihaillut etelää myöten”

Flikat aikoo tanssia tänään niin, että kylällä asti pä­räh­tää - tai­val­kos­ki­nen ryhmä on tans­si­nut yhdessä 18 vuotta: ”Sitä on moni ihail­lut etelää myöten”

05.07.2018 10:30
Kuusamolainen energia iskee – Neidonkenkä-tanssiryhmä pääsee syksyllä discotanssin MM-kisoihin

Kuu­sa­mo­lai­nen energia iskee – Nei­don­ken­kä-tans­si­ryh­mä pääsee syk­syl­lä dis­co­tans­sin MM-ki­soi­hin

26.06.2018 10:30
"Yks, kakskaks, kol..." Kahdeksankymppisen atimon meno on titaanista

"Yks, kaks­kaks, kol..." Kah­dek­san­kymp­pi­sen atimon meno on ti­taa­nis­ta

09.05.2018 15:00
Tanssia täydellä tunteella! Kuusamo-opiston kevään tanssinäytös hurmasi yleisön - katso kuvat!

Tanssia täy­del­lä tun­teel­la! Kuu­sa­mo-opis­ton kevään tans­si­näy­tös hurmasi yleisön - katso kuvat!

12.04.2018 10:15