Tanssi
Taivalkosken nuorille tarjotaan mahdollisuutta kokeilla tansseja ja sirkustaidetta – Kunta on mukana seitsemän muun kunnan kanssa pilottiprojektissa, jossa tarjotaan harrastusmahdollisuutta erityisesti haja-asutusalueilla

Tai­val­kos­ken nuo­ril­le tar­jo­taan mah­dol­li­suut­ta ko­keil­la tans­se­ja ja sir­kus­tai­det­ta – Kunta on mukana seit­se­män muun kunnan kanssa pi­lot­tip­ro­jek­tis­sa, jossa tar­jo­taan har­ras­tus­mah­dol­li­suut­ta eri­tyi­ses­ti ha­ja-asu­tus­alueil­la

25.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Diskotanssin hurmaa – Kuusamon Erä-Veikkojen tanssijoiden disko kulkee

Dis­ko­tans­sin hurmaa – Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen tans­si­joi­den disko kulkee

20.10.2020 15:02 0
Tilaajille
Iloisesti tanssien osaksi isoa seuraa – Kuusamon Erä-Veikot saivat joukon osaavia tanssijoita mukaan ison yleisseuran toimintaan

Iloi­ses­ti tans­sien osaksi isoa seuraa – Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot saivat joukon osaavia tans­si­joi­ta mukaan ison yleis­seu­ran toi­min­taan

21.06.2020 04:00 0
Tilaajille
Väriä alkutalven harmauteen, Kuusamon kirjastossa on esillä Kaisa Nissin näyttely

Väriä al­ku­tal­ven har­mau­teen, Kuu­sa­mon kir­jas­tos­sa on esillä Kaisa Nissin näyt­te­ly

12.02.2020 05:00 0
Tilaajille
Israelilaisen tanssin kurssi alkanut Kuusamossa

Is­rae­li­lai­sen tanssin kurssi alkanut Kuu­sa­mos­sa

02.11.2018 05:00 0
Kaikki halusivat kuvan karhupatsaasta – 150-vuotisjuhla toi kuusamolaiset yhteen

Kaikki ha­lu­si­vat kuvan kar­hu­pat­saas­ta – 150-vuo­tis­juh­la toi kuu­sa­mo­lai­set yhteen

07.09.2018 18:06 0
Flikat aikoo tanssia tänään niin, että kylällä asti pärähtää - taivalkoskinen ryhmä on tanssinut yhdessä 18 vuotta: ”Sitä on moni ihaillut etelää myöten”

Flikat aikoo tanssia tänään niin, että kylällä asti pä­räh­tää - tai­val­kos­ki­nen ryhmä on tans­si­nut yhdessä 18 vuotta: ”Sitä on moni ihail­lut etelää myöten”

05.07.2018 10:30 0
Kuusamolainen energia iskee – Neidonkenkä-tanssiryhmä pääsee syksyllä discotanssin MM-kisoihin

Kuu­sa­mo­lai­nen energia iskee – Nei­don­ken­kä-tans­si­ryh­mä pääsee syk­syl­lä dis­co­tans­sin MM-ki­soi­hin

26.06.2018 10:30 0
"Yks, kakskaks, kol..." Kahdeksankymppisen atimon meno on titaanista

"Yks, kaks­kaks, kol..." Kah­dek­san­kymp­pi­sen atimon meno on ti­taa­nis­ta

09.05.2018 15:00 0
Tanssia täydellä tunteella! Kuusamo-opiston kevään tanssinäytös hurmasi yleisön - katso kuvat!

Tanssia täy­del­lä tun­teel­la! Kuu­sa­mo-opis­ton kevään tans­si­näy­tös hurmasi yleisön - katso kuvat!

12.04.2018 10:15 0

Tanssin kil­pai­lu­ryh­mil­lä tulossa vilkas ki­sa­ke­vät

06.04.2018 14:00 0
Planeetat ja aurinkosoihdut tanssivat lavalla – Kuusamo-opiston kevään tanssinäytös saa uuden tarinallisen muodon tanssinopettaja Hannes Määtän ideoimana

Pla­nee­tat ja au­rin­ko­soih­dut tans­si­vat lavalla – Kuu­sa­mo-opis­ton kevään tans­si­näy­tös saa uuden ta­ri­nal­li­sen muodon tans­sin­opet­ta­ja Hannes Määtän ideoi­ma­na

06.04.2018 14:00 0
Katso kuvat Luonto tanssii -näytöksestä Kuusamo-opistolla

Katso kuvat Luonto tanssii -näy­tök­ses­tä Kuu­sa­mo-opis­tol­la

02.12.2017 18:00 0
Lattarirytmit eivät elättäneet Yunielia ja Jonnaa Koillismaalla – Turusta löytyi markkinarako

Lat­ta­ri­ryt­mit eivät elät­tä­neet Yu­nie­lia ja Jonnaa Koil­lis­maal­la – Turusta löytyi mark­ki­na­ra­ko

20.11.2017 05:00 0
Tähän galleriaan ei kulkija löydä vahingossa – pitkän mökkitien päässä on tarjolla erämaa, taidetta ja kohtaamisia

Tähän gal­le­riaan ei kulkija löydä va­hin­gos­sa – pitkän mök­ki­tien päässä on tar­jol­la erämaa, tai­det­ta ja koh­taa­mi­sia

30.08.2017 06:00 0
Tanssijat suuntasivat eteenpäin ja ylös

Tans­si­jat suun­ta­si­vat eteen­päin ja ylös

11.04.2017 15:30 0
Jalalla koreasti kaikkina aikoina – tunnelmia tanssinäytöksestä

Jalalla ko­reas­ti kaik­ki­na ai­koi­na – tun­nel­mia tans­si­näy­tök­ses­tä

12.12.2016 16:00 0
Uudet jutut kokeilussa - ilo liikuttaa tanssileiriläisiä

Uudet jutut ko­kei­lus­sa - ilo lii­kut­taa tans­si­lei­ri­läi­siä

17.06.2016 16:00 0