Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 2 kk 11,90 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Tiehankkeet
Kuusamossa jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnitteluun välillä Junttilantie–Toranki 200 000 euroa – eduskunnan joululahjarahoja luvassa usealle tiehankkeelle Pohjois-Pohjanmaalla

Kuu­sa­mos­sa ja­lan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­väy­län suun­nit­te­luun välillä Junt­ti­lan­tie–­To­ran­ki 200 000 euroa – e­dus­kun­nan jou­lu­lah­ja­ra­ho­ja luvassa usealle tie­hank­keel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la

10.12.2021 17:09 5
Kuusamon kaupunki toivoo investointeja valtateille, myös rautatie jälleen esillä – uudet ohituskaistat valtatie 20:lla lisäisivät liikenteen välityskykyä ja turvallisuutta, säästäisivät polttoainekuluja ja vähentäisivät päästöjä

Kuu­sa­mon kau­pun­ki toivoo in­ves­toin­te­ja val­ta­teil­le, myös rau­ta­tie jälleen esillä – uudet ohi­tus­kais­tat val­ta­tie 20:lla li­säi­si­vät lii­ken­teen vä­li­tys­ky­kyä ja tur­val­li­suut­ta, sääs­täi­si­vät polt­to­ai­ne­ku­lu­ja ja vä­hen­täi­si­vät pääs­tö­jä

07.09.2021 11:00 1
Tilaajille
Koillismaan päällystysohjelma ensi kesälle aivan olematon, kartalta löytyy vain kaksi työmaata – katso, miltä Kurkijärventiellä ja neljän tien risteyksessä näytti 10 vuotta sitten

Koil­lis­maan pääl­lys­tys­oh­jel­ma ensi kesälle aivan ole­ma­ton, kar­tal­ta löytyy vain kaksi työ­maa­ta – katso, miltä Kur­ki­jär­ven­tiel­lä ja neljän tien ris­teyk­ses­sä näytti 10 vuotta sitten

12.05.2021 04:00
Tilaajille