Kokeilu: Tekoäly uutisoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Urheiluakatemia
Kausi loppusuoralla – Urheiluakatemian aamuharjoituksista on ollut hyötyä nuorille Kuusamossa opiskeleville urheilijoille

Kausi lop­pu­suo­ral­la – Ur­hei­lu­aka­te­mian aa­mu­har­joi­tuk­sis­ta on ollut hyötyä nuo­ril­le Kuu­sa­mos­sa opis­ke­le­vil­le ur­hei­li­joil­le

16.05.2022 17:37
Tilaajille
Urheiluakatemiaverkostolle 4,2 miljoonaa euroa  kehittämisavustuksia – myös Vuokatti-Rukalle mukava potti

Ur­hei­lu­aka­te­mia­ver­kos­tol­le 4,2 mil­joo­naa euroa ke­hit­tä­mis­avus­tuk­sia – myös Vuo­kat­ti-Ru­kal­le mukava potti

15.02.2022 12:11 1
Tilaajille
Akatemiassa innokas ja aktiivinen porukka – Kuusamossa toisen asteen oppilaitosten akatemiassa on edustettuna 10 eri lajin urheilijoita

Aka­te­mias­sa innokas ja ak­tii­vi­nen porukka – Kuu­sa­mos­sa toisen asteen op­pi­lai­tos­ten aka­te­mias­sa on edus­tet­tu­na 10 eri lajin ur­hei­li­joi­ta

20.10.2021 19:00
Tilaajille
Akatemian kausi hyvillä mielin päätökseen – Kuusamon lukion ja Kainuun ammattiopiston opiskelijoiden ohjelmassa ollut 10 urheilulajia

Aka­te­mian kausi hyvillä mielin pää­tök­seen – Kuu­sa­mon lukion ja Kainuun am­mat­ti­opis­ton opis­ke­li­joi­den oh­jel­mas­sa ollut 10 ur­hei­lu­la­jia

01.06.2021 19:00
Tilaajille
Akatemialaiset pääsivät yhdessä harjoittelemaan – harjoituspäiväkirjojen pitäminen tärkeää

Aka­te­mia­lai­set pää­si­vät yhdessä har­joit­te­le­maan – har­joi­tus­päi­vä­kir­jo­jen pi­tä­mi­nen tärkeää

25.02.2021 11:12
Tilaajille
Osallistumisprosentit elo-syyskuussa lähempänä 90 eikä muinakaan kuukausina huonosti mennyt – Kuusamon urheiluakatemialaiset ovat osallistuneet innokkaasti harjoituksiin

Osal­lis­tu­mis­pro­sen­tit elo-syys­kuus­sa lä­hem­pä­nä 90 eikä mui­na­kaan kuu­kau­si­na huo­nos­ti mennyt – Kuu­sa­mon ur­hei­lua­ka­te­mia­lai­set ovat osal­lis­tu­neet in­nok­kaas­ti har­joi­tuk­siin

15.12.2020 15:38
Tilaajille
Kestävyyttä kiekkoilijoille kirkkovenesoudusta – urheiluakatemiassa aloitti opiskelunsa 18 jääkiekkoilijaa

Kes­tä­vyyt­tä kiek­koi­li­joil­le kirk­ko­ve­ne­sou­dus­ta – ur­hei­lu­aka­te­mias­sa aloitti opis­ke­lun­sa 18 jää­kiek­koi­li­jaa

13.09.2018 10:30