Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Viikon kysymys: Onko mie­les­tä­si oi­keu­tet­tua, että yk­si­tyis­tä mal­min­et­sin­tää ra­hoi­te­taan valtion kas­sas­ta?

Kuvaajalta: Ur­hei­li­ja, edes­ot­ta­muk­sia kat­so­taan poik­keuk­set­ta suu­ren­nus­la­sin läpi – käyt­täy­dy kuten esi­ku­van kuuluu

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Vaasan hallinto-oikeus
Haitallista kalalajia ei saa istuttaa Kostonjokeen korvaamaan kalankasvattamon haittoja – Pentti Parviaisen valitus hylättiin hallinto-oikeudessa

Hai­tal­lis­ta ka­la­la­jia ei saa is­tut­taa Kos­ton­jo­keen kor­vaa­maan ka­lan­kas­vat­ta­mon hait­to­ja – Pentti Par­viai­sen valitus hy­lät­tiin hal­lin­to-oi­keu­des­sa

13.12.2023 16:30 2
Tilaajille
Kuusamon Rukan lähellä on puitu vuosikausia paikallisen yrityksen kalliokivilupaa – Vaasan hallinto-oikeudessa on jälleen neljä valitusta

Kuu­sa­mon Rukan lähellä on puitu vuo­si­kau­sia pai­kal­li­sen yri­tyk­sen kal­lio­ki­vi­lu­paa – Vaasan hal­lin­to-oi­keu­des­sa on jälleen neljä va­li­tus­ta

05.10.2023 11:00 5
Tilaajille
Valitus Kuusamon KTK:n kiviainesluvasta hylättiin hallinto-oikeudessa – valittajan mielestä lupapäätös oli epätasapuolinen, mutta oikeus ei voinut verrata tapauksia

Valitus Kuu­sa­mon KTK:n ki­vi­ai­nes­lu­vas­ta hy­lät­tiin hal­lin­to-oi­keu­des­sa – va­lit­ta­jan mie­les­tä lu­pa­pää­tös oli epä­ta­sa­puo­li­nen, mutta oikeus ei voinut verrata ta­pauk­sia

23.02.2023 04:00
Tilaajille
Vedenottoluvasta Kuoliolla valitus hallinto-oikeuteen – pitää 1200 euron kertakorvausta liian pienenä

Ve­den­ot­to­lu­vas­ta Kuo­liol­la valitus hal­lin­to-oi­keu­teen – pitää 1200 euron ker­ta­kor­vaus­ta liian pienenä

06.02.2023 04:00 2
Tilaajille
Rukan helikopterilennättäjä lopettaa tai vähentää toimintaa kovasti eikä aio hakea lupaa, jollainen oikeuden mielestä olisi viime talvena ollut tarpeen – "Meidän mielestä toiminta on tilapäistä"

Rukan he­li­kop­te­ri­len­nät­tä­jä lo­pet­taa tai vä­hen­tää toi­min­taa kovasti eikä aio hakea lupaa, jol­lai­nen oi­keu­den mie­les­tä olisi viime talvena ollut tarpeen – "­Mei­dän mie­les­tä toi­min­ta on ti­la­päis­tä"

31.10.2022 11:00 6
Tilaajille
Kuusamon jäteaseman vesistövaikutuksia koskeva valitus ei menestynyt hallinto-oikeudessa

Kuu­sa­mon jä­te­ase­man ve­sis­tö­vai­ku­tuk­sia koskeva valitus ei me­nes­ty­nyt hal­lin­to-oi­keu­des­sa

30.03.2022 04:00
Tilaajille
Helikopterilennot Rukalla ovat aiheuttaneet kaksi valitusta hallinto-oikeuteen – ProCopter vähentää lentomääriä alkavalla kevätkaudella

He­li­kop­te­ri­len­not Rukalla ovat ai­heut­ta­neet kaksi va­li­tus­ta hal­lin­to-oi­keu­teen – Pro­Cop­ter vä­hen­tää len­to­mää­riä al­ka­val­la ke­vät­kau­del­la

14.02.2022 04:00 1
Tilaajille
Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Kuusamon uuden jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta –muutoksenhakija halusi, että puhdistetut jätevedet johdetaan maastoon

Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi va­li­tuk­sen Kuu­sa­mon uuden jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta –muu­tok­sen­ha­ki­ja halusi, että puh­dis­te­tut jä­te­ve­det joh­de­taan maas­toon

16.04.2021 11:00 1
Tilaajille