Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Valitus
Valitus Kuusamon KTK:n kiviainesluvasta hylättiin hallinto-oikeudessa – valittajan mielestä lupapäätös oli epätasapuolinen, mutta oikeus ei voinut verrata tapauksia

Valitus Kuu­sa­mon KTK:n ki­vi­ai­nes­lu­vas­ta hy­lät­tiin hal­lin­to-oi­keu­des­sa – va­lit­ta­jan mie­les­tä lu­pa­pää­tös oli epä­ta­sa­puo­li­nen, mutta oikeus ei voinut verrata ta­pauk­sia

23.02.2023 04:00
Tilaajille
Vedenottoluvasta Kuoliolla valitus hallinto-oikeuteen – pitää 1200 euron kertakorvausta liian pienenä

Ve­den­ot­to­lu­vas­ta Kuo­liol­la valitus hal­lin­to-oi­keu­teen – pitää 1200 euron ker­ta­kor­vaus­ta liian pienenä

06.02.2023 04:00 2
Tilaajille
Kuusamon Suolavaaran malminetsintälupaa vastustettiin taas, mutta yhtiö haluaa toimia valituksesta huolimatta - "Alueelta on löytynyt merkittävä, timanttipitoinen kimberliittiesiintymä"

Kuu­sa­mon Suo­la­vaa­ran mal­min­et­sin­tä­lu­paa vas­tus­tet­tiin taas, mutta yhtiö haluaa toimia va­li­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta - "A­lueel­ta on löy­ty­nyt mer­kit­tä­vä, ti­mant­ti­pi­toi­nen kim­ber­liit­tie­siin­ty­mä"

28.01.2023 04:00 6
Tilaajille
Kuusamon jäteaseman vesistövaikutuksia koskeva valitus ei menestynyt hallinto-oikeudessa

Kuu­sa­mon jä­te­ase­man ve­sis­tö­vai­ku­tuk­sia koskeva valitus ei me­nes­ty­nyt hal­lin­to-oi­keu­des­sa

30.03.2022 04:00
Tilaajille