Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Väitöskirja
Uutta tietoa raskausdiabeteksen kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä – Kuusamolaislähtöisen lääkärin Sanna Mustaniemen väitöstilaisuus perjantaina Oulun yliopistossa

Uutta tietoa ras­kaus­dia­be­tek­sen ke­hit­ty­mi­seen vai­kut­ta­vis­ta te­ki­jöis­tä – Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­sen lää­kä­rin Sanna Mus­ta­nie­men väi­tös­ti­lai­suus per­jan­tai­na Oulun yli­opis­tos­sa

09.11.2023 04:00 2
Tilaajille
Perusterveydenhuollon suoriutumisessa on alueellisia eroja – uhkana palveluiden lisääntyvä eriarvoistuminen

Pe­rus­ter­vey­den­huol­lon suo­riu­tu­mi­ses­sa on alueel­li­sia eroja – uhkana pal­ve­lui­den li­sään­ty­vä eri­ar­vois­tu­mi­nen

02.11.2021 11:00
Tilaajille
Häpeätutkija Ella Nygård kohtasi kuolemansairaan äitinsä saattomatkalla puhumattoman tunteen – somekampanjoiden tekeminen vaihtui monelle tutun tunteen tutkimiseen

Hä­peä­tut­ki­ja Ella Nygård kohtasi kuo­le­man­sai­raan äitinsä saat­to­mat­kal­la pu­hu­mat­to­man tunteen – so­me­kam­pan­joi­den te­ke­mi­nen vaihtui monelle tutun tunteen tut­ki­mi­seen

21.02.2021 19:00
Tilaajille
Jonna Tenhunen väitteli proteiinien säätelystä – Elimistön sirtuiineilla on hyvin laaja vaikutusprofiili eli ne voivat vaikuttaa monien proteiinien aktiivisuuteen

Jonna Ten­hu­nen väit­te­li pro­teii­nien sää­te­lys­tä – Eli­mis­tön sir­tuii­neil­la on hyvin laaja vai­ku­tus­pro­fii­li eli ne voivat vai­kut­taa monien pro­teii­nien ak­tii­vi­suu­teen

01.01.2021 04:00
Tilaajille
Perheiden tuki parantaa hyvinvointia

Per­hei­den tuki pa­ran­taa hy­vin­voin­tia

25.09.2020 08:00