Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Toimittajalta: "Mon­ta­ko pan­de­miaa lai­te­taan, kaksi, kolme vai neljä?"

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Valokuvaus
"Huonomminkin olisi voinut mennä", tuumaa Ahti Mustaniemi kuluneesta 26 vuodesta – valokuva-alan murroksessa yrittäjä on satsannut teknologiaan

"Huo­nom­min­kin olisi voinut mennä", tuumaa Ahti Mus­ta­nie­mi ku­lu­nees­ta 26 vuo­des­ta – va­lo­ku­va-alan mur­rok­ses­sa yrit­tä­jä on sat­san­nut tek­no­lo­giaan

18.11.2023 21:00 6
Tilaajille
Kuva havumetsän kuninkaasta vetosi tuomaristoon – Kuusamo Nature Photo -kuvakisan voitto Mäntsälään

Kuva ha­vu­met­sän ku­nin­kaas­ta vetosi tuo­ma­ris­toon – Kuusamo Nature Photo -ku­va­ki­san voitto Mänt­sä­lään

15.09.2023 19:30
Tilaajille
Paula Koutaniemi avaa ovet kotiinsa Kuusamon Taiteiden yössä – Kaiken kaikkiaan tapahtumassa on luvassa niin uudistuksia kuin perinteitä

Paula Kou­ta­nie­mi avaa ovet ko­tiin­sa Kuu­sa­mon Tai­tei­den yössä – Kaiken kaik­kiaan ta­pah­tu­mas­sa on luvassa niin uu­dis­tuk­sia kuin pe­rin­tei­tä

14.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Näyttely upeista diavedoksista Kuusamo Nature Photoon ja muistokirja luontokuvakeskuksessa – Näin Hannu Hautalaa muistetaan

Näyt­te­ly upeista dia­ve­dok­sis­ta Kuusamo Nature Photoon ja muis­to­kir­ja luon­to­ku­va­kes­kuk­ses­sa – Näin Hannu Hau­ta­laa muis­te­taan

04.08.2023 04:00
Tilaajille
Ahkeruus toi onnen – Näin Hannu Hautalaa muistellaan: "Hän ei pantannut tietoja, ja opetti minulle paljon sellaisia asioita luonnosta, joita ei löydy kirjojen kansista tai muilta ihmisiltä"

Ah­ke­ruus toi onnen – Näin Hannu Hau­ta­laa muis­tel­laan: "Hän ei pan­tan­nut tie­to­ja, ja opetti minulle paljon sel­lai­sia asioita luon­nos­ta, joita ei löydy kir­jo­jen kan­sis­ta tai muilta ih­mi­sil­tä"

24.07.2023 04:00
Tilaajille
Hannu Hautala oli kova tekemään töitä, mutta myös pidetty seuramies – Ystävät muistelevat edesmennyttä luontokuvaaja

Hannu Hautala oli kova te­ke­mään töitä, mutta myös pidetty seu­ra­mies – Ystävät muis­te­le­vat edes­men­nyt­tä luon­to­ku­vaa­ja

20.07.2023 17:00
Tilaajille
Sanna Käsmä käveli sillalla, kun taivaalta tipahti kertosäe: taivalkoskelaislähtöisen ensimmäinen single julkaistaan tänään

Sanna Käsmä käveli sil­lal­la, kun tai­vaal­ta tipahti ker­to­säe: tai­val­kos­ke­lais­läh­töi­sen en­sim­mäi­nen single jul­kais­taan tänään

14.04.2023 12:00
Tilaajille
Öinen kuva hopeisena luikertelevasta Kitkajoesta toi kuusamolaisella Jarmo Manniselle voiton Vuoden Luontokuvan maisemasarjassa

Öinen kuva ho­pei­se­na lui­ker­te­le­vas­ta Kit­ka­joes­ta toi kuu­sa­mo­lai­sel­la Jarmo Man­ni­sel­le voiton Vuoden Luon­to­ku­van mai­se­ma­sar­jas­sa

22.10.2022 18:00 1
Tilaajille
Neidonkorento upposi Nature Photon tuomaristoon – ”Siivenkärkien lämmin keltainen leikkaa vastavärinä hienosti kuvan yleistä sinisyyttä” – Katso kaikki palkitut kuvat tästä

Nei­don­ko­ren­to upposi Nature Photon tuo­ma­ris­toon – ”Sii­ven­kär­kien lämmin kel­tai­nen leikkaa vas­ta­vä­ri­nä hie­nos­ti kuvan yleistä si­ni­syyt­tä” – Katso kaikki pal­ki­tut kuvat tästä

09.09.2022 20:30
Tilaajille
Taiteellista johtajaa ei jännitä, vaikka luontokuvatapahtuma laitettiin uuteen uskoon – koettavana katoavaa maataidetta ja eräsometusta: "Toivon, että kävijät löytäisivät vau-hetkiä"

Tai­teel­lis­ta joh­ta­jaa ei jän­ni­tä, vaikka luon­to­ku­va­ta­pah­tu­ma lai­tet­tiin uuteen uskoon – koet­ta­va­na ka­toa­vaa maa­tai­det­ta ja erä­so­me­tus­ta: "Toi­von, että kävijät löy­täi­si­vät vau-het­kiä"

06.09.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon Kuvaamon ainutlaatuista aineistoa pienoismuseoon, joka avataan Taiteiden yössä – "Pidän museota tilauksesta auki niin kauan kuin minussa henki pihisee"

Kuu­sa­mon Ku­vaa­mon ai­nut­laa­tuis­ta ai­neis­toa pie­nois­mu­seoon, joka avataan Tai­tei­den yössä – "Pidän museota ti­lauk­ses­ta auki niin kauan kuin minussa henki pi­hi­see"

14.08.2022 17:00
Tilaajille
Taitelija Heidi Kämäräinen kuvailee itseään tutkimusmatkailijaksi ja inspiroituu taiteessaan Nuorgamista – nyt hän pitää taidenäyttelyä Kuusamon Myllyllä pitkän ystävyyden juhlistamisen kunniaksi

Tai­te­li­ja Heidi Kä­mä­räi­nen ku­vai­lee itseään tut­ki­mus­mat­kai­li­jak­si ja ins­pi­roi­tuu tai­tees­saan Nuor­ga­mis­ta – nyt hän pitää tai­de­näyt­te­lyä Kuu­sa­mon Myl­lyl­lä pitkän ys­tä­vyy­den juh­lis­ta­mi­sen kun­niak­si

24.07.2022 17:00
Tilaajille
Lääketiede vaihtui mielenhallintaan – Kari Varkila uskoo, että mindfulness ja lääketiede voivat kulkea käsi kädessä: "Lääkärin tausta on opettanut sen, että nämä asiat eivät ole mustavalkoisia"

Lää­ke­tie­de vaihtui mie­len­hal­lin­taan – Kari Varkila uskoo, että mind­ful­ness ja lää­ke­tie­de voivat kulkea käsi kä­des­sä: "Lää­kä­rin tausta on opet­ta­nut sen, että nämä asiat eivät ole mus­ta­val­koi­sia"

29.05.2022 09:00 1
Tilaajille
Kolme kuusamolaista Vuoden Luontokuva -kilpailun finaalissa – Listalla muitakin tuttuja nimiä

Kolme kuu­sa­mo­lais­ta Vuoden Luon­to­ku­va -kil­pai­lun fi­naa­lis­sa – Lis­tal­la mui­ta­kin tuttuja nimiä

23.10.2021 17:12
Tilaajille
Meeri Koutaniemi kuvasi hoitotyön tekijöitä - tehyläisten tarinoita esille Kemin historiallisessa museossa

Meeri Kou­ta­nie­mi kuvasi hoi­to­työn te­ki­jöi­tä - te­hy­läis­ten ta­ri­noi­ta esille Kemin his­to­rial­li­ses­sa mu­seos­sa

20.10.2021 10:39
Pykeijan elämykset kirjaksi – Posiolainen neljän naisen ryhmä julkaisi Pohjois-Norjaan tekemältään kirjoittaja- ja valokuvausmatkaltaan esikoisteoksen

Py­kei­jan elä­myk­set kir­jak­si – Po­sio­lai­nen neljän naisen ryhmä jul­kai­si Poh­jois-Nor­jaan te­ke­mäl­tään kir­joit­ta­ja- ja va­lo­ku­vaus­mat­kal­taan esi­kois­teok­sen

06.10.2021 15:00
Tilaajille
Lappeenrantalaistytön Nature Photo -voittajakuvassa maistuu tammenterho – "Meillä on ollut hauskoja kuvausreissuja"

Lap­peen­ran­ta­lais­ty­tön Nature Photo -voit­ta­ja­ku­vas­sa maistuu tam­men­ter­ho – "Meillä on ollut haus­ko­ja ku­vaus­reis­su­ja"

13.09.2021 13:37
Tilaajille
Ällistyttävä metsäkauris, laulu keväälle ja poro sateenkaaren päässä voittoon Nature Photon luontokuvakilpailun aikuisten sarjoissa – katso kuvat tästä

Äl­lis­tyt­tä­vä met­sä­kau­ris, laulu ke­vääl­le ja poro sa­teen­kaa­ren päässä voit­toon Nature Photon luon­to­ku­va­kil­pai­lun ai­kuis­ten sar­jois­sa – katso kuvat tästä

11.09.2021 11:00 1
Tilaajille