Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yliopistot
Minne he suuntaavat nyt? Koillissanomat otti selvää, mitä kolme Koillismaalla tänä keväänä valmistunutta aikoo seuraavaksi

Minne he suun­taa­vat nyt? Koil­lis­sa­no­mat otti selvää, mitä kolme Koil­lis­maal­la tänä keväänä val­mis­tu­nut­ta aikoo seu­raa­vak­si

02.06.2023 16:30
Tilaajille
Tuore Kuusamon lukion ylioppilas Aino Komulainen haaveilee vaikuttamisesta ja aikoo pitää seuraavaksi välivuoden: "Olisihan se aika loistavaa, jos pystyisi muuttamaan maailmaa ja auttamaan ihmisiä ajamalla esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksia"

Tuore Kuu­sa­mon lukion yli­op­pi­las Aino Ko­mu­lai­nen haa­vei­lee vai­kut­ta­mi­ses­ta ja aikoo pitää seu­raa­vak­si vä­li­vuo­den: "O­li­si­han se aika lois­ta­vaa, jos pys­tyi­si muut­ta­maan maail­maa ja aut­ta­maan ihmisiä aja­mal­la esi­mer­kik­si vä­hem­mis­tö­jen oi­keuk­sia"

17.05.2023 04:00 2
Tilaajille
Avoimen väylä on kasvattanut suosiotaan – kysyimme, mitä hyötyä opiskelijalle on pyrkiä yliopistoon avoimen väylän kautta

Avoimen väylä on kas­vat­ta­nut suo­sio­taan – ky­syim­me, mitä hyötyä opis­ke­li­jal­le on pyrkiä yli­opis­toon avoimen väylän kautta

20.07.2021 10:02
Tilaajille
Korkeakouluihin runsaat 10 000 aloituspaikkaa lisää vuosina 2020–2022 – lisäpaikkoja kohdennetaan tänä vuonna myös monille erityisen työvoimapulan aloille

Kor­kea­kou­lui­hin runsaat 10 000 aloi­tus­paik­kaa lisää vuosina 2020–2022 – li­sä­paik­ko­ja koh­den­ne­taan tänä vuonna myös monille eri­tyi­sen työ­voi­ma­pu­lan aloille

21.06.2020 11:03
Tilaajille
Kuusamolaissyntyinen Reetta Räty työelämäprofessoriksi Tampereelle

Kuu­sa­mo­lais­syn­tyi­nen Reetta Räty työ­elä­mä­pro­fes­so­rik­si Tam­pe­reel­le

18.05.2020 17:16
Tilaajille