Yrittäminen
Hymyn ja menestyksen takana on suru – Hyvinvointialan tulokuningattareksi noussut Ilona Siekkinen maksaa menestyksestä perheensä verran: ”En muista milloin viimeksi olisin nähnyt yhtä siskoistani"

Hymyn ja me­nes­tyk­sen takana on suru – Hy­vin­voin­ti­alan tu­lo­ku­nin­gat­ta­rek­si noussut Ilona Siek­ki­nen maksaa me­nes­tyk­ses­tä per­heen­sä verran: ”En muista milloin vii­mek­si olisin nähnyt yhtä sis­kois­ta­ni"

18.11.2020 10:00 0
Tilaajille
Kohta Kuusamossa pääsee pelaamaan värikuulasotaa sisätiloissa – Yrittäjä etsi tiloja vuoden, kaupunki tuli apuun ja nyt pelipaikka aloittaa Kitkantiellä

Kohta Kuu­sa­mos­sa pääsee pe­laa­maan vä­ri­kuu­la­so­taa si­sä­ti­lois­sa – Yrit­tä­jä etsi tiloja vuoden, kau­pun­ki tuli apuun ja nyt pe­li­paik­ka aloit­taa Kit­kan­tiel­lä

09.11.2020 12:00 0
Tilaajille
Majoitustilat Törmäsen kouluun ja Pukarin entiselle rajavartioasemalle –Näin sipoolaisesta eläkeläispariskunnasta tuli matkailuyrittäjiä Kuusamoon: ”Kun vaan jokin penni on jäänyt, on ykkösasia ollut maanhankinta”

Ma­joi­tus­ti­lat Tör­mä­sen kouluun ja Pukarin en­ti­sel­le ra­ja­var­tio­ase­mal­le –Näin si­poo­lai­ses­ta elä­ke­läis­pa­ris­kun­nas­ta tuli mat­kai­lu­yrit­tä­jiä Kuu­sa­moon: ”Kun vaan jokin penni on jäänyt, on yk­kös­asia ollut maan­han­kin­ta”

01.11.2020 19:15 0
Tilaajille
Nea Nissilä herättää Rukajärventien keltaisen talon henkiin – kauppa ja kahvila rakentuu omin voimin ensi kesäksi

Nea Nissilä he­rät­tää Ru­ka­jär­ven­tien kel­tai­sen talon henkiin – kauppa ja kahvila ra­ken­tuu omin voimin ensi kesäksi

18.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Uusi ilme liikekiinteistölle – Posion keskustassa sijaitsevat, tyhjillään olleet entiset Posion Agrimarket-myymäläkiinteistö- ja varastotilat tontteineen ovat vaihtaneet omistajaa

Uusi ilme lii­ke­kiin­teis­töl­le – Posion kes­kus­tas­sa si­jait­se­vat, tyh­jil­lään olleet entiset Posion Ag­ri­mar­ket-myy­mä­lä­kiin­teis­tö- ja va­ras­to­ti­lat tont­tei­neen ovat vaih­ta­neet omis­ta­jaa

24.08.2020 04:00 0
Tilaajille
”Oletko ihan pimeä?” – Kaverit kysyivät Tiia Manniselta tämän ostaessa entisen Kolmiloukon leirintäalueen: Nainen tarttui vasaraan, kunnosti ja avasi alueen tälle kesälle

”Oletko ihan pimeä?” – Kaverit ky­syi­vät Tiia Man­ni­sel­ta tämän os­taes­sa entisen Kol­mi­lou­kon lei­rin­täa­lueen: Nainen tarttui va­sa­raan, kun­nos­ti ja avasi alueen tälle kesälle

13.06.2020 05:00 0
Tilaajille
Voitko katsoa videon hymyilemättä? – Tässä esittäytyvät Kuusamon ensimmäiset alpakat Ludde, Artsi ja Perttu

Voitko katsoa videon hy­myi­le­mät­tä? – Tässä esit­täy­ty­vät Kuu­sa­mon en­sim­mäi­set alpakat Ludde, Artsi ja Perttu

13.06.2020 04:00 0
Tilaajille
Tyyppi hei, ota kuva ja anna herkkuja – Eihän näitä Kuusamon ensimmäisiä alpakoita voi katsoa hymyilemättä: "Ovathan ne vähän tuollaisia eläinten risteytyksiä"

Tyyppi hei, ota kuva ja anna herk­ku­ja – Eihän näitä Kuu­sa­mon en­sim­mäi­siä al­pa­koi­ta voi katsoa hy­myi­le­mät­tä: "O­vat­han ne vähän tuol­lai­sia eläin­ten ris­tey­tyk­siä"

13.06.2020 04:00 0
Tilaajille
6H-leiri Rukan koululla – yrittämistä ja yhdessä tekemistä

6H-lei­ri Rukan kou­lul­la – yrit­tä­mis­tä ja yhdessä te­ke­mis­tä

19.02.2020 20:10 0
Tilaajille
Huskysafareista todellinen pula Kuusamossa -Safareita järjestetään alihankintanakin: "Puhutaan noin 120 huskykoiran lisäkapasiteetin tarpeesta"

Hus­ky­sa­fa­reis­ta to­del­li­nen pula Kuu­sa­mos­sa -Sa­fa­rei­ta jär­jes­te­tään ali­han­kin­ta­na­kin: "Pu­hu­taan noin 120 hus­ky­koi­ran li­sä­ka­pa­si­tee­tin tar­pees­ta"

19.09.2018 09:00 0
Husky-yrittäjä tietää, että tunkua alalle ei ole: "Tämä on niin hullun hommaa"

Hus­ky-yrit­tä­jä tietää, että tunkua alalle ei ole: "Tämä on niin hullun hommaa"

19.09.2018 09:00 0
Rakenteilla ollut mummola oli palaa sodassa: Sittemmin se on kuullut sukupolvien salaisuudet - Nyt Marja Sova suunnittelee laittavansa  Mummolaan puodin ja kahvilan

Ra­ken­teil­la ollut mummola oli palaa so­das­sa: Sit­tem­min se on kuullut su­ku­pol­vien sa­lai­suu­det - Nyt Marja Sova suun­nit­te­lee lait­ta­van­sa  Mum­mo­laan puodin ja kah­vi­lan

24.05.2018 18:00 0
Alakerta: Kutsutaan Vesterbacka kylään – peliyritys voitaisiin perustaa Posiollekin, mutta siihen tarvitaan kunnalta kaukokatseisuutta ja visiointikykyä
Kolumni

Ala­ker­ta: Kut­su­taan Ves­ter­bac­ka kylään – pe­li­yri­tys voi­tai­siin pe­rus­taa Po­siol­le­kin, mutta siihen tar­vi­taan kun­nal­ta kau­ko­kat­sei­suut­ta ja vi­sioin­ti­ky­kyä

14.03.2018 05:00 0
Merkonomi kyllästyi konttorivuosiin – johtaa nyt kasvavaa kuljetusalan yritystä

Mer­ko­no­mi kyl­läs­tyi kont­to­ri­vuo­siin – johtaa nyt kas­va­vaa kul­je­tus­alan yri­tys­tä

28.02.2017 11:06 0