Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Yrittäminen
Suomen ensimmäinen bioteollisuusalue – Kuusamon Mäntyselän teollisuusalueelle suunnittelun asteella oleva uusi bioteollisuusalue olisi toteutuessaan ainutlaatuinen, sillä vastaavaa ei toistaiseksi ole Suomessa vielä missään

Suomen en­sim­mäi­nen bio­teol­li­suus­alue – Kuu­sa­mon Män­ty­se­län teol­li­suus­alueel­le suun­nit­te­lun as­teel­la oleva uusi bio­teol­li­suus­alue olisi to­teu­tues­saan ai­nut­laa­tui­nen, sillä vas­taa­vaa ei tois­tai­sek­si ole Suo­mes­sa vielä missään

30.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon Portin Justin päätti nuorena, ettei ikinä jatka yritystä – nyt se on hänen nimissään, ravintola avoinna ja tanssilavan kunnostus suunnitelmissa: "Pitkän mietinnän jälkeen tajusin, että tässähän on valmiina mahtavat puitteet"

Kuu­sa­mon Portin Justin päätti nuo­re­na, ettei ikinä jatka yri­tys­tä – nyt se on hänen ni­mis­sään, ra­vin­to­la avoinna ja tans­si­la­van kun­nos­tus suun­ni­tel­mis­sa: "Pitkän mie­tin­nän jälkeen ta­ju­sin, että täs­sä­hän on val­mii­na mah­ta­vat puit­teet"

19.02.2022 12:00 3
Tilaajille
Suomeen vain kahden matkalaukun ja vanhan Renaultin kanssa – Nyt saksalainen Sabine muutti tuntemattomaan Kuusamoon ja etsii toimitiloja hyvinvointipalveluille: "Luotan siihen, että asiat järjestyvät taas jotenkin"

Suomeen vain kahden mat­ka­lau­kun ja vanhan Re­naul­tin kanssa – Nyt sak­sa­lai­nen Sabine muutti tun­te­mat­to­maan Kuu­sa­moon ja etsii toi­mi­ti­lo­ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­luil­le: "Luotan siihen, että asiat jär­jes­ty­vät taas jo­ten­kin"

21.01.2022 19:00 2
Tilaajille
Miniä yrittäjäksi, anoppi lomittajaksi – omistajanvaihdos Kauneuspiste Kaarinassa: "Tietää, että yritys menee hyvin käsiin"

Miniä yrit­tä­jäk­si, anoppi lo­mit­ta­jak­si – omis­ta­jan­vaih­dos Kau­neus­pis­te Kaa­ri­nas­sa: "Tie­tää, että yritys menee hyvin käsiin"

19.12.2021 04:00
Tilaajille
"Tein Kuusamossa neljässä päivässä enemmän töitä kuin Oulussa kuukaudessa" – Liisa Isopoussu palasi Kuusamoon ja avasi oman kauneushoitolan

"Tein Kuu­sa­mos­sa nel­jäs­sä päi­väs­sä enemmän töitä kuin Oulussa kuu­kau­des­sa" – Liisa Iso­pous­su palasi Kuu­sa­moon ja avasi oman kau­neus­hoi­to­lan

01.12.2021 19:00
Tilaajille
Susanna toi liikkeensä Rukalle – Kuusi vuotta sitten nainen vaihtoi pitkän Finnairin uran yrittäjyyteen: "Sanoin yhtenä päivänä esimiehelle, että älä piirräkään minua mihinkään"

Susanna toi liik­keen­sä Rukalle – Kuusi vuotta sitten nainen vaihtoi pitkän Finn­ai­rin uran yrit­tä­jyy­teen: "Sanoin yhtenä päivänä esi­mie­hel­le, että älä piir­rä­kään minua mi­hin­kään"

26.11.2021 19:00
Tilaajille
Kuusamon Tärppi uusille yrittäjille uusiin tiloihin: "On kuin lottovoitto, että pääsee tällaiseen palettiin mukaan" – Yrityskauppa vilkkaampaa kuin ennen korona-aikaa

Kuu­sa­mon Tärppi uusille yrit­tä­jil­le uusiin ti­loi­hin: "On kuin lot­to­voit­to, että pääsee täl­lai­seen pa­let­tiin mukaan" – Yri­tys­kaup­pa vilk­kaam­paa kuin ennen ko­ro­na-ai­kaa

17.11.2021 04:00 2
Tilaajille
Joken matkailualue Uuttuniemeen etenee – asukkaat pelkäävät häiriöitä, Jokke vastaa: "Sinne tulevat antavat rauhan muille ja toivovat, että hekin pääsevät rauhallisuuden ympäristöön"

Joken mat­kai­lu­alue Uut­tu­nie­meen etenee – asuk­kaat pel­kää­vät häi­riöi­tä, Jokke vastaa: "Sinne tulevat antavat rauhan muille ja toi­vo­vat, että hekin pää­se­vät rau­hal­li­suu­den ym­pä­ris­töön"

21.10.2021 04:00
Tilaajille
Jorma Ronkainen sai 50-vuotislahjaksi dronen, mikä muutti hänen urakuvionsa  – opettaja heittäytyi tyhjän päälle yrittäjäksi: "Ei kannata liikaa tulkita etukäteen miten asiat menevät"

Jorma Ron­kai­nen sai 50-vuo­tis­lah­jak­si dronen, mikä muutti hänen ura­ku­vion­sa – opet­ta­ja heit­täy­tyi tyhjän päälle yrit­tä­jäk­si: "Ei kannata liikaa tulkita etu­kä­teen miten asiat me­ne­vät"

08.10.2021 15:01
Tilaajille
Torin grilli lopettaa ensi viikolla – Koko Kuusamon tori -yhtiö myynnissä: "Mielellään myisi sellaiselle, joka pystyy panostamaan torielämään"

Torin grilli lo­pet­taa ensi vii­kol­la – Koko Kuu­sa­mon tori -yhtiö myyn­nis­sä: "Mie­lel­lään myisi sel­lai­sel­le, joka pystyy pa­nos­ta­maan to­rie­lä­mään"

27.08.2021 20:00 2
Tilaajille
Manralle tontti rakenteilla olevan kerrostalon vierestä: ”Nyt aletaan suunnitella, mitä siihen tulee”, kerrostalo valmis vuoden päästä

Man­ral­le tontti ra­ken­teil­la olevan ker­ros­ta­lon vie­res­tä: ”Nyt aletaan suun­ni­tel­la, mitä siihen tulee”, ker­ros­ta­lo valmis vuoden päästä

27.08.2021 17:01 1
Tilaajille
Pirjo Pietiläinen kasvoi yrityksen takahuoneessa, mutta haave yrittäjyydestä syttyi vasta aikuisiällä – Hostelli avasi ovensa Riisitunturin läheisyydessä: "Haluan tästä hymyilevän miljöön"

Pirjo Pie­ti­läi­nen kasvoi yri­tyk­sen ta­ka­huo­nees­sa, mutta haave yrit­tä­jyy­des­tä syttyi vasta ai­kuis­iäl­lä – Hos­tel­li avasi ovensa Rii­si­tun­tu­rin lä­hei­syy­des­sä: "Haluan tästä hy­myi­le­vän mil­jöön"

22.08.2021 12:00 2
Tilaajille
Highway avaa taas Kuusamossa  – Karoliina Kurvinen lähihoitajasta yrittäjäksi: "Nyt on yllättävän levollinen mieli"

Highway avaa taas Kuu­sa­mos­sa – Ka­ro­lii­na Kur­vi­nen lä­hi­hoi­ta­jas­ta yrit­tä­jäk­si: "Nyt on yl­lät­tä­vän le­vol­li­nen mieli"

10.08.2021 04:00 10
Tilaajille
Elämyksiä keskeisten reittien varrella – Itä-Rukalle avataan vuoden 2022 alussa uusi ohjelmapalveluita tarjoava yritys Ruka Trek: "Tavoitteena on avata vuodenvaihteen jälkeen tammi-helmikuun tienoilla"

Elä­myk­siä kes­keis­ten reit­tien var­rel­la – Itä-Ru­kal­le avataan vuoden 2022 alussa uusi oh­jel­ma­pal­ve­lui­ta tar­joa­va yritys Ruka Trek: "Ta­voit­tee­na on avata vuo­den­vaih­teen jälkeen tam­mi-hel­mi­kuun tie­noil­la"

01.08.2021 12:00
Tilaajille
Karoliina Leinonen haaveili kuusi vuotta hierojan ammatista – alanvaihtaja valmistui kurssinsa parhaana ja nyt hän tarjoaa hierontaa ja kuivaneulausta

Ka­ro­lii­na Lei­no­nen haa­vei­li kuusi vuotta hie­ro­jan am­ma­tis­ta – alan­vaih­ta­ja val­mis­tui kurs­sin­sa par­haa­na ja nyt hän tarjoaa hie­ron­taa ja kui­va­neu­laus­ta

06.06.2021 17:00
Tilaajille
Yhteiskunnallinen yritys tuottaa yhteistä hyvää – Käsite on Suomessa vielä heikosti tunnettu, alan yrityksiä on eniten sote-alalla

Yh­teis­kun­nal­li­nen yritys tuottaa yh­teis­tä hyvää – Käsite on Suo­mes­sa vielä hei­kos­ti tun­net­tu, alan yri­tyk­siä on eniten so­te-alal­la

26.04.2021 08:34
Tilaajille
Kantolat vuokrasivat tilan sukupolvenvaihdoksen sijaan ja kuuluvat muutaman prosentin vähemmistöön – Asiantuntija tietää, että tapa voi olla pehmeä lasku yrittäjyyteen tai luopumisen tuskaa: "Siinä joudutaan luopumaan monesta muustakin asiasta kuin työstä"

Kan­to­lat vuok­ra­si­vat tilan su­ku­pol­ven­vaih­dok­sen sijaan ja kuu­lu­vat muu­ta­man pro­sen­tin vä­hem­mis­töön – Asian­tun­ti­ja tietää, että tapa voi olla pehmeä lasku yrit­tä­jyy­teen tai luo­pu­mi­sen tuskaa: "Siinä jou­du­taan luo­pu­maan monesta muus­ta­kin asiasta kuin työstä"

14.04.2021 04:00
Tilaajille
Koronan puristuksessa – Koillismaalla moni yritys on toiminut koronan puristuksessa pian jo toista vuotta, konkursseiltakaan ei ole vältytty

Koronan pu­ris­tuk­ses­sa – Koil­lis­maal­la moni yritys on toi­mi­nut koronan pu­ris­tuk­ses­sa pian jo toista vuotta, kon­kurs­seil­ta­kaan ei ole väl­tyt­ty

15.03.2021 13:08
Tilaajille
Melkein kolmasosa yrityksistä uutta omistajaa vailla – "Yrityksen myynnistä pitäisi tulla arkipäiväisempää"

Melkein kol­mas­osa yri­tyk­sis­tä uutta omis­ta­jaa vailla – "Y­ri­tyk­sen myyn­nis­tä pitäisi tulla ar­ki­päi­väi­sem­pää"

24.02.2021 11:00
Tilaajille
Haluatko yrittäjäksi entiseen pankkirakennukseen? Nyt on tilaisuutesi, sillä kaupunki etsii uusia liikeideoita

Ha­luat­ko yrit­tä­jäk­si en­ti­seen pank­ki­ra­ken­nuk­seen? Nyt on ti­lai­suu­te­si, sillä kau­pun­ki etsii uusia lii­ke­ideoi­ta

20.02.2021 12:00
Tilaajille