Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Yrittäminen
Viimeisin 12 tuntia
Brittitaiteilija Daniel Paul muutti perheensä kanssa Posiolle ja tuotteistaa yksityiskohtaisia vesivärimaalauksiaan – "Pääsen työssä uudelle tasolle, kun näen täällä luonnon joka päivä"

Brit­ti­tai­tei­li­ja Daniel Paul muutti per­heen­sä kanssa Po­siol­le ja tuot­teis­taa yk­si­tyis­koh­tai­sia ve­si­vä­ri­maa­lauk­siaan – "Pääsen työssä uudelle ta­sol­le, kun näen täällä luonnon joka päivä"

17:00
Tilaajille
Kuukausi
Posion taajamassa on satoja neliöitä liiketilaa tyhjillään – ”Myytäisiin kyllä pois, mutta mistä löytyisi ostaja?"

Posion taa­ja­mas­sa on satoja ne­liöi­tä lii­ke­ti­laa tyh­jil­lään – ”Myy­täi­siin kyllä pois, mutta mistä löy­tyi­si os­ta­ja?"

21.09.2023 13:53 4
Tilaajille
Posion Pikkutorin hulppea hirsirakennus saanee yrittäjän – keskustelutilaisuuteen osallistunut posiolaislähtöinen ”monitoimimies” Henri Pätsi kiinnostunut perustamaan tiloihin kahvila-grillin

Posion Pik­ku­to­rin hulppea hir­si­ra­ken­nus saanee yrit­tä­jän – kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen osal­lis­tu­nut po­sio­lais­läh­töi­nen ”mo­ni­toi­mi­mies” Henri Pätsi kiin­nos­tu­nut pe­rus­ta­maan ti­loi­hin kah­vi­la-gril­lin

14.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Sarianne Erkintalo valitsi Kuusamon ja pehmeät menetelmät – näin psykiatrisesta sairaanhoitajasta tuli vaihtoehtoisia hoitoja tarjoava yrittäjä

Sa­rian­ne Er­kin­ta­lo valitsi Kuu­sa­mon ja pehmeät me­ne­tel­mät – näin psy­kiat­ri­ses­ta sai­raan­hoi­ta­jas­ta tuli vaih­to­eh­toi­sia hoitoja tar­joa­va yrit­tä­jä

13.09.2023 17:00
Tilaajille
Hotelli Aapa Posiolla saamassa uudet yrittäjät? – ”Vielä ei ole nimiä laitettu paperiin”

Hotelli Aapa Po­siol­la saa­mas­sa uudet yrit­tä­jät? – ”Vielä ei ole nimiä lai­tet­tu pa­pe­riin”

12.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Salon Queen's Hairin Marko laittoi yrityksensä ovet Kitkantiellä kiinni ja siirtyy Nilon Hiuspisteeseen töihin: "Rakastan alaa, mutta olen tyyppinä sellainen, että kaipaan jotain uutta"

Salon Queen's Hairin Marko laittoi yri­tyk­sen­sä ovet Kit­kan­tiel­lä kiinni ja siirtyy Nilon Hius­pis­tee­seen töihin: "Ra­kas­tan alaa, mutta olen tyyp­pi­nä sel­lai­nen, että kaipaan jotain uutta"

28.05.2023 12:00
Tilaajille
Voittajafiilis motivoi kaavoittajan työssä – 70 vuotta täyttävä Kimmo Mustonen ei suunnittele eläkkeelle jäämistä: "Kyllä edelleen tulee vähintään ihan täyttä päivää töitä tehtyä"

Voit­ta­ja­fii­lis motivoi kaa­voit­ta­jan työssä – 70 vuotta täyt­tä­vä Kimmo Mus­to­nen ei suun­nit­te­le eläk­keel­le jää­mis­tä: "Kyllä edel­leen tulee vä­hin­tään ihan täyttä päivää töitä tehtyä"

27.05.2023 12:00 1
Tilaajille
Kaisa Niemelä Yrittäjänaisten johtoon – yhdistys järjestää kesän avajaistanssit Käylässä

Kaisa Niemelä Yrit­tä­jä­nais­ten johtoon – yh­dis­tys jär­jes­tää kesän ava­jais­tans­sit Käy­läs­sä

22.05.2023 10:52
Tilaajille
Entinen puutarhuri Vuokko Okker teki muutaman mutkan ja löysi kodikseen ikäihmisten perhekodin Taivalkoskella – "Halusin pienempään, ja nämä ottivat minut hoiviinsa"

Entinen puu­tar­hu­ri Vuokko Okker teki muu­ta­man mutkan ja löysi ko­dik­seen ikä­ih­mis­ten per­he­ko­din Tai­val­kos­kel­la – "Ha­lu­sin pie­nem­pään, ja nämä ottivat minut hoi­viin­sa"

14.05.2023 17:00 1
Tilaajille
Yuliya Kuzina tekee kynsitaidetta Kuusamossa – puoli vuotta sitten Kuusamoon muuttanut Kuzina ei voisi kuvitellakaan muuta työtä: "Tässä on aina uutta opittavaa"

Yuliya Kuzina tekee kyn­si­tai­det­ta Kuu­sa­mos­sa – puoli vuotta sitten Kuu­sa­moon muut­ta­nut Kuzina ei voisi ku­vi­tel­la­kaan muuta työtä: "Tässä on aina uutta opit­ta­vaa"

16.04.2023 17:00 2
Tilaajille
”Omaisten tuska ei saa mennä ihon alle, vaan pitää olla kannattelijan roolissa ” – Petri Kuusiniemi on kolmannen polven hautausalan yrittäjä, joka jatkaa puolisonsa kanssa Heikkilöiden työtä Kuusamossa ja tuo uusia palveluita paikkakunnalle

”O­mais­ten tuska ei saa mennä ihon alle, vaan pitää olla kan­nat­te­li­jan roo­lis­sa ” – Petri Kuu­si­nie­mi on kol­man­nen polven hau­taus­alan yrit­tä­jä, joka jatkaa puo­li­son­sa kanssa Heik­ki­löi­den työtä Kuu­sa­mos­sa ja tuo uusia pal­ve­lui­ta paik­ka­kun­nal­le

28.03.2023 11:00
Tilaajille
”Kasvoin ulos yrityksestäni, ei enää passaa elämäntilanteeseeni” – Koillismaan Mikrotukipalvelu lopettaa Kuusamossa ja sulkee liikkeensä huhtikuun loppuun mennessä

”Kas­voin ulos yri­tyk­ses­tä­ni, ei enää passaa elä­män­ti­lan­tee­see­ni” – Koil­lis­maan Mik­ro­tu­ki­pal­ve­lu lo­pet­taa Kuu­sa­mos­sa ja sulkee liik­keen­sä huh­ti­kuun loppuun men­nes­sä

23.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon Kukka- ja Hautauspalvelu Heikkilälle uudet omistajat – Vuokko ja Toivo Heikkilä ehtivät palvella asiakkaita yli 50 vuoden ajan

Kuu­sa­mon Kukka- ja Hau­taus­pal­ve­lu Heik­ki­läl­le uudet omis­ta­jat – Vuokko ja Toivo Heik­ki­lä ehtivät pal­vel­la asiak­kai­ta yli 50 vuoden ajan

23.02.2023 15:42 2
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Posiolla alkoi yrittäjäkahvit – tavoitteena parantaa kunnan ja yrittäjien vuoropuhelua
Kolumni

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Po­siol­la alkoi yrit­tä­jä­kah­vit – ta­voit­tee­na pa­ran­taa kunnan ja yrit­tä­jien vuo­ro­pu­he­lua

01.02.2023 04:00
Tilaajille
140-vuotias Jalavan kauppa tervehtii asiakkaita – kauppiaspari Mikko ja Laura Jalava jatkavat perinnettä ja paljastavat tarinan suvun historiasta

140-vuo­tias Jalavan kauppa ter­veh­tii asiak­kai­ta – kaup­pias­pa­ri Mikko ja Laura Jalava jat­ka­vat pe­rin­net­tä ja pal­jas­ta­vat tarinan suvun his­to­rias­ta

31.01.2023 17:00 2
Tilaajille
Yle: Posiolla toiminut yrittäjä tuomittiin ympäristön turmelemisesta neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen – korvattavaa tuli 10 000 euroa

Yle: Po­siol­la toi­mi­nut yrit­tä­jä tuo­mit­tiin ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta neljän kuu­kau­den eh­dol­li­seen van­keu­teen – kor­vat­ta­vaa tuli 10 000 euroa

31.01.2023 20:51
Tilaajille
Rontin sisarukset jatkoivat isänsä jalanjäljillä ja laittoivat Rukalle safaritalon – näin sujuu isoveljen ja pikkusiskon yhteinen yrittäjätaival: "Välillä väännetään siitä, että miten hommat tehdäänkään"

Rontin si­sa­ruk­set jat­koi­vat isänsä ja­lan­jäl­jil­lä ja lait­toi­vat Rukalle sa­fa­ri­ta­lon – näin sujuu iso­vel­jen ja pik­ku­sis­kon yh­tei­nen yrit­tä­jä­tai­val: "Vä­lil­lä vään­ne­tään siitä, että miten hommat teh­dään­kään"

24.12.2022 04:00 3
Tilaajille
"Tämä on jotain hörhöjen juttuja" – ajatteli Johanna Virolainen EFT-naputtelusta ensin: Nyt hänellä on oma naputteluyritys ja asiakkaita ympäri Suomen

"Tämä on jotain hör­hö­jen jut­tu­ja" – ajat­te­li Johanna Vi­ro­lai­nen EFT-na­put­te­lus­ta ensin: Nyt hänellä on oma na­put­te­lu­yri­tys ja asiak­kai­ta ympäri Suomen

24.11.2022 11:00
Tilaajille
"Kyliin saatava uutta potkua" – Kuusamossa kaivetaan nyt kylien vahvuudet esiin, kun Master Plan -hanke laajenee taajamasta kylille

"Kyliin saatava uutta potkua" – Kuu­sa­mos­sa kai­ve­taan nyt kylien vah­vuu­det esiin, kun Master Plan -hanke laa­je­nee taa­ja­mas­ta kylille

28.10.2022 04:00 2
Tilaajille
Kolottaako retkeilypäivän jälkeen? Näillä hieroja Jari Mustosen vinkeillä helpotat kipuja kotioloissa

Ko­lot­taa­ko ret­kei­ly­päi­vän jäl­keen? Näillä hieroja Jari Mus­to­sen vin­keil­lä hel­po­tat kipuja ko­ti­olois­sa

16.09.2022 16:31
Tilaajille