Sää: Nyt on syytä pitää hatusta kiinni ja laittaa raap­pa­hou­sut jal­kaan, mikäli ulos aikoo – tuuli tui­ver­taa Koil­lis­maal­la ja sähköt kat­kei­le­vat, vai­ku­tuk­sia kau­ko­läm­mön ja­ke­luun

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Kolumni
Tilaajille

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Ter­vei­siä yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan lau­ta­kun­nas­ta kahden ko­kouk­sen ko­ke­muk­sel­la

Vieraskolumni

Uusi valtuusto ja muut kunnallisen päätöksenteon instanssit, kuten lautakunnat ovat aloittaneet työnsä. Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunta, jonka jäsen olen, on tähän mennessä pitänyt kaksi kokousta.

Kaupunginvaltuuston kokouksissa niin esityslistan asiat, päätökset kuin kokoussalissa käytävä keskustelu ovat kaikkien vapaasti seurattavina netin kautta kotisohvilta asti. Lautakunnan kokouksista kaikki voivat lukea etukäteen kokouksen esityslistan päätösesityksineen kaupungin nettisivuilta ja kokouksen jälkeen päätöspöytäkirjat.