Tilaajille

Di­gi­tu­ki­pal­ve­lu­jen tar­pees­ta sel­vi­tys – Na­tur­po­lik­sen hank­kees­sa sel­vi­te­tään maa­seu­dul­la toi­mi­vien yri­tys­ten di­gi­ta­li­saa­tion ny­kyis­tä tasoa ja ke­hit­tä­mis­tar­pei­ta Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n hallinnoimassa Maaseutuyritysten digitalisaatioselvitys -hankkeessa selvitetään maaseudulla toimivien yritysten digitalisaation nykyistä tasoa ja kehittämistarpeita Kuusamossa ja Taivalkoskella. Etätyön ja monipaikkaisen työn lisääntyminen avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle, mutta haasteena on usein yhteyksien toimivuus harvaan asutulla maaseudulla ja rajan pinnassa, Naturpoliksen tiedotteessa sanotaan

Palvelujen kehittäminen vaatii yrityksiltä luotettavia tietoliikenneyhteyksiä, riittävää tieto- ja osaamisperustaa, ajantasaisia laitteita ja ohjelmistoja. Sähköisten kanavien ja digitaalisten palveluiden avulla yritykset tavoittavat uusia asiakasryhmiä ja voivat parantaa muun muassa asiakaspalveluaan ja liiketoimintamahdollisuuksiaan. Lisäksi toiminnan kehittämisessä yrittäjiä tukisi mahdollisuus digitukeen, tiedotteessa sanotaan.