JUURI NYT: Pää­see­kö Pölkky Kuusamo Suomen Cupin lop­pu­tur­nauk­seen?

JOKO LUIT: Ant­ti-pat­saan saanut Seppo Lin­ja­kum­pu vaihtoi kesällä va­paal­le, mutta vauhti ei hil­jen­ty­nyt

Toimittajalta: Mitä Apol­lon­ka­dul­la ti­lat­tiin ja kenen toi­mes­ta?

Mainos: Koillissanomien joulutarjous: Koillissanomat Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis
Lukijalta: Kiitos Myrskyn jälkeen -tilaisuuden järjestämisestä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kiitos Myrskyn jälkeen -ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­ses­tä

02.06.2022 11:00
Tilaajille
Tästä on kyse Mäntyselän 20 miljoonan investoinneissa, tavoitteina muun muassa öljyn käytön lopettaminen ja kierrätysasteen nosto –  "Kaupunki käyttää jätteiden ajamiseen vuosittain noin 600 000 euroa"

Tästä on kyse Män­ty­se­län 20 mil­joo­nan in­ves­toin­neis­sa, ta­voit­tei­na muun muassa öljyn käytön lo­pet­ta­mi­nen ja kier­rä­tys­as­teen nosto – "Kau­pun­ki käyttää jät­tei­den aja­mi­seen vuo­sit­tain noin 600 000 euroa"

11.02.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamoon oma nuorten Ohjaamo – Ohjaamo on alle 30-vuotiaille tarkoitettu matalan kynnyksen palvelupaikka

Kuu­sa­moon oma nuorten Ohjaamo – Ohjaamo on alle 30-vuo­tiail­le tar­koi­tet­tu matalan kyn­nyk­sen pal­ve­lu­paik­ka

05.02.2022 17:00
Kolme kuusamolaista matkailuyritystä vahvistaa yhdessä toimintavalmiuksiaan koronan jälkeiseen aikaan – Naturpoliksen hallinnoima hanke kestää kesäkuun loppuun 2024

Kolme kuu­sa­mo­lais­ta mat­kai­lu­yri­tys­tä vah­vis­taa yhdessä toi­min­ta­val­miuk­siaan koronan jäl­kei­seen aikaan – Na­tur­po­lik­sen hal­lin­noi­ma hanke kestää ke­sä­kuun loppuun 2024

19.01.2022 18:35
Tilaajille
Mikäli mikä tahansa koulutus tai opiskelu kiinnostaa, vastaa – Koulutuskyselyyn vastaamalla uutta tarjontaa Koillismaan opintovalikoimaan

Mikäli mikä tahansa kou­lu­tus tai opis­ke­lu kiin­nos­taa, vastaa – Kou­lu­tus­ky­se­lyyn vas­taa­mal­la uutta tar­jon­taa Koil­lis­maan opin­to­va­li­koi­maan

23.09.2021 15:21
Tilaajille
Digitukipalvelujen tarpeesta selvitys – Naturpoliksen hankkeessa selvitetään maaseudulla toimivien yritysten digitalisaation nykyistä tasoa ja kehittämistarpeita Kuusamossa ja Taivalkoskella

Di­gi­tu­ki­pal­ve­lu­jen tar­pees­ta sel­vi­tys – Na­tur­po­lik­sen hank­kees­sa sel­vi­te­tään maa­seu­dul­la toi­mi­vien yri­tys­ten di­gi­ta­li­saa­tion ny­kyis­tä tasoa ja ke­hit­tä­mis­tar­pei­ta Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la

18.09.2021 04:00
Tilaajille