Joko luit: Pölkyn toi­mi­tus­joh­ta­jak­si Jari Suo­mi­nen – vä­li­ai­kai­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Josef Dringel palaa hal­li­tuk­sen jä­se­nek­si

Viikon kysymys: Onko vapetus eli säh­kö­tu­pa­koin­ti tuttu ilmiö? – Kerro ko­ke­muk­sis­ta­si viikon ky­sy­myk­seen

Toimittajalta: Mitä yh­teis­tä on Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­huil­la ja Man­ches­ter Ci­tyl­lä?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set seu­ra­kun­ta­lai­sil­le in­ter­ne­tin kautta – Läsnä kirk­ko­ti­las­sa vain ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen toi­mit­ta­jat – Kuu­sa­mon, Posion ja Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­nat tie­dot­ta­vat toi­min­to­jen muut­tu­mi­ses­ta Val­mius­lain as­tues­sa voimaan 18.3. 2020

Jumalanpalvelukset lähetetään seurakuntalaisille internetin kautta. Läsnä kirkkotilassa ovat vain jumalanpalveluksen toimittajat.
Jumalanpalvelukset lähetetään seurakuntalaisille internetin kautta. Läsnä kirkkotilassa ovat vain jumalanpalveluksen toimittajat.
Kuva: SANTERI MIKKONEN

Kuusamon, Posion ja Taivalkosken seurakunnat tiedottavat toimintojen muuttumisesta Valmiuslain astuessa voimaan 18.3. 2020.

Kuusamon seurakunnassa toimitaan Valtioneuvoston ja Piispojen ohjeistuksen mukaan: (piispojen ohjeistus alla)

1. Jumalanpalvelukset seurakuntalaisille verkkokirkon kautta. Läsnä kirkkotilassa vain jumalanpalveluksen toimittajat. Kolme henkilöä ja suntio.

2. Kirkko auki henkilökohtaista hiljentymistä ja rukousta varten yhden tunnin ajan jumalanpalveluksen jälkeen, noin 10.30-11.30. Paikalla pappi sekä liturgisessa diakonaatissa toiminut työntekijä. Suntio pitää huolen siitä, että väkimäärä on korkeintaan 10 henkilöä yhtä aikaa (henkilöt eri puolilla kirkkoa).

3. Kirkolliset toimitukset hoidetaan; läsnä vain 10 henkilöä. Keskustellaan omaisten ja perheiden kanssa, miten toimitaan. Suositellaan haudalla siunaamista. Mikäli kirkossa, arkku tuodaan valmiiksi siunausta ennen. Verkkokirkon kautta voidaan kuunnella toimitusten kulkua (sovitaan omaisten kanssa). Muistotilaisuuksien järjestäminen myöhemmin. Kastetoimitus – vain kummit paikalla, myöhemmin itse juhla. Vihkiminen – vain todistajat paikalla, myöhemmin hääjuhla.

4. Tarjotaan keskusteluapua pääsääntöisesti puhelimitse ja somen kautta.

Hengellisiin tarpeisiin vastaaminen:

1. Jumalanpalvelukset papin, kanttorin, diakoniatyöntekijän/nuorisotyöntekijän ja suntion vastuulla.

2. Hartaudet verkon/tai muun sähköisen välineen kautta. Tästä sovitaan yhteisesti. Torstaina 19.3.klo 14.30 diakoniaväki toimittaa hartauden verkkokirkon kautta.

3. Musiikkipiiri sekä hartaus verkkokirkon kautta torstaina 26.3.klo 14.30; 2.4.klo 14.30.

4. Seuraava Seurakuntaviesti tukemaan hengellistä elämää

5. Kasvatuksen työntekijät yhteydessä lapsiin, nuoriin ja perheisiin eri välinein (videot, puhelinkontaktit, kirjeet)

6. Tekniikan toimiminen kirkosta; tästä vastaa hallintosihteeri yhdessä suntion kanssa.

7. Papit ja diakoniatyöntekijät ovat käytettävissä puhelinyhteyden välityksellä henkilökohtaisiin keskusteluihin.

8. Kirkkoherranvirasto ja hautatoimi avoinna ma-ke, pe, 9-15. Yhteydenotot puhelimitse ja sähköpostilla. Torstaisin suljettu.

9. Pyydetään seurakuntalaisia lukemaan kirkollisia ilmoituksia paikallislehdestä, seurakunnan nettisivuilta ja fb-sivuilta. Lisätietoa niiden kanavien kautta myös muista toimintatavoista.

Henkilöstön osalta:

Henkilöstön virkamatkat, kokoukset, lomamatkat (hallituksen määräys) on peruttu toukokuun loppuun asti.

Henkilöstön määrääminen tarvittavin osin etätyöhön tai vaihtoehtoisen työn osoittaminen.

Työntekijät, joilla on lapsia kotikoulussa tai varhaiskasvatuksen piirissä.

Lasten turvallisesta kotona olemisesta ja heidän hyvinvoinnista tulee vanhempien kantaa vastuu. Yhteiset keskustelut ajankohtaisista asioista ja yhdessä olo ovat tärkeitä. Työtehtävät tulee kuitenkin huolehtia; oman rytmin löytyminen tässä haastavassa tilanteessa on hyvä keskustella esimiehen kanssa.

Piispojen ohjeistus:

Piispat: Jumalanpalvelukset jatkuvat, mutta ne toimitetaan ilman kirkkotilassa läsnä olevaa seurakuntaa

Ihmisten huoli koronaviruksen leviämisestä kasvaa päivä päivältä. Kirkon tehtävä tässä tilanteessa on olla ihmisten rinnalla ja välittää uskon ja toivon sanomaa. Vaikeinakin aikoina, ja ennen kaikkea silloin, kirkko jatkaa rukousta kansan ja koko maailman puolesta. Käytännön toimintaa sopeutetaan tilanteen vaatimalla tavalla.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat kirkon hengellisen elämän sydän. Kirkkolain 4. luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Tässä tartuntatautitilanteessa ja valtioneuvoston 16.3. päättämien uusien rajoitusten pohjalta on selvää, että säännöksiä on nyt sovellettava ajatellen erityisesti kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Piispat ovat yhdessä sopineet, että jumalanpalvelukset pidetään sanajumalanpalveluksina jokaisessa seurakunnassa siten, että paikalla ovat vain jumalanpalveluksen toimittajat. Jumalanpalvelukset striimataan ja lähetetään internetissä kussakin seurakunnassa käytettävissä olevin keinoin. Jumalanpalvelusten seurakunta muodostuu etäyhteyksin niihin osallistuvista.

Piispat suosittelevat, että jokaisen seurakunnan pääkirkko on auki edellä mainitun jumalanpalveluksen jälkeen hiljentymistä ja yksityistä rukousta varten. Paikalla on pappi tai muu seurakunnan työntekijä keskustelua ja sielunhoitoa varten. Kyseessä ei ole yleisötilaisuus, mutta kirkko on auki. Hiljentymisen ja rukouksen mahdollistaminen kirkkotilassa on piispojen mukaan kansakunnan kriisinkestävyyden kannalta tärkeä asia.

Kirkolliset toimitukset hoidetaan poikkeusjärjestelyin. Yhdessä perheiden ja omaisten kanssa sopien kirkollisissa toimituksissa voi olla paikalla enintään 10 ihmistä. Haudalla tapahtuvaa siunaamista myös suositaan. Kun hautaansiunaamistilaisuudetkin ovat nyt näin pieniä, voidaan harkita myös sitä, että muistotilaisuus järjestetään suurempana tilaisuutena myöhemmin koronatilanteen rauhoituttua.

Muu seurakuntien normaali viikkotoiminta keskeytetään toistaiseksi, mutta siirretään verkossa tapahtuvaksi aina kuin se on mahdollista.

Näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa on tärkeää, että seurakunnat välittävät toivon ja luottamuksen sanomaa. Monet ovat huolissaan ja kaipaavat sielunhoitoa, kuunteluapua ja lohtua. Piispat rohkaisevat seurakuntien työntekijöitä käyttämään kaikkia etäyhteydet mahdollistavia työtapoja tässä työssä.

Piispat kehottavat nyt seurakuntia ja kristittyjä rukoilemaan erityisesti sairaiden ja sairastumista pelkäävien puolesta. Kirkossa muistetaan esirukouksessa erityisesti terveydenhoitohenkilökuntaa ja muita kriisin keskellä vastuuta kantavia. Kirkon pysyvänä rukousaiheena on myös tasavallan presidentti, eduskunta ja maan hallitus sekä muut päättäjät. Kirkon esirukous ei kuitenkaan tunnusta rajoja, vaan sulkee sisäänsä kaikki maat ja kansat tämän ajankohtaisen globaalin koronatilanteen keskellä.

Kirkkoa tarvitaan nyt. Vaikka joudumme sulkemaan tiloja ja toimintoja, silmien, korvien ja sydänten on oltava sitäkin enemmän auki. Tasavallan presidentin kehotuksen mukaisesti meidän on syytä lisätä henkistä läheisyyttä, vaikka fyysistä etäisyyttä joudutaankin kasvattamaan.

Rohkaiskoon meitä kaikkia Jumalan sana:

”Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani.” (Psalmi

23: 4)

Taina Manninen
kirkkoherra

Posion seurakunnan koronatiedote 17.3.2020

Ihmisten huoli koronaviruksen leviämisen takia kasvaa päivä päivältä. Kirkon tehtävä tässä tilanteessa on olla ihmisten rinnalla välittäen uskon ja toivon sanomaa. Käytännön toimintaa sopeutetaan tilanteen vaatimalla tavalla noudattaen valtionhallinnon ja piispojen ohjeita.

Piispojen ohjeistuksen mukaisesti jumalanpalvelukset julkisina tilaisuuksina keskeytetään. Ne pidetään kirkossa sanajumalanpalveluksina, joissa ovat paikalla vain tilaisuuden toimittajat. Seurakunnan kotisivuilta löytyvän linkin kautta pääsee kuuntelemaan jumalanpalveluksia.

Kirkko on auki jokaisen jumalanpalveluksen jälkeen tunnin klo 11-12 hiljentymistä ja yksityistä rukousta varten. Paikalla on seurakunnan työntekijä keskustelua ja sielunhoitoa varten. Kyseessä ei ole yleisötilaisuus, mutta kirkko on auki. Hiljentymisen ja rukouksen mahdollistaminen kirkkotilassa on kansakunnan kriisinkestävyyden kannalta tärkeä asia.

Seurakunnan työntekijät ovat tavoitettavissa keskusteluja sekä yksityistä sielunhoitoa, rippiä ja ehtoollista varten. Pyydämme olemaan yhteydessä ensin puhelimitse, sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta.

Kirkolliset toimitukset hoidetaan poikkeusjärjestelyin. Yhdessä perheiden ja omaisten kanssa sopien kirkollisissa toimituksissa voi olla paikalla enintään 10 henkeä. Haudalla tapahtuvaa siunaamista suositaan. Hautaan siunaamisten ollessa näin pieniä voidaan harkita myös sitä, että muistotilaisuus järjestetään suurempana tilaisuutena myöhemmin koronatilanteen rauhoituttua.

Seurakunnan säännöllinen viikkotoiminta on jäänyt tauolle toistaiseksi. Tämä koskee kaikkea ryhmätoimintaa, kuoroja, kerhoja, ruuanjakamista, leirejä, retkiä, konsertteja, syntymäpäiväkäyntejä, laitoshartauksia ja muita tapahtumia. Piispojen ohjeen mukaan toiminta siirretään verkkoon aina, kun se on mahdollista. Näitä vaihtoehtoja selvitellään parhaillaan.

Kirkkoherranvirasto palvelee 17.3. alkaen toistaiseksi vain puhelimitse ja sähköpostitse ma, ti ja to klo 9-15 välisenä aikana. Kirkkoherranviraston yhteystiedot ovat puh.0400- 288 950 ja sähköposti posio.seurakunta@evl.fi. Mikäli esimerkiksi hautajaisasioissa on välttämätöntä asioida virastolla, pyydämme olemaan etukäteen puhelimitse yhteydessä.

Diakoniatyön avustusasioissa pyydetään olemaan yhteydessä suoraan vs.diakoni/lähetyssihteeri Irja Lohilahteen puh. 040- 844 9416 tai sähköpostitse irja.a.lohilahti@evl.fi.

kirkkoherra Leena Pudas
puh. 040-759 4254 sähköposti leena.pudas@evl.fi

Taivalkosken seurakunnan koronatiedote 17.3.2020

Alla on uusin tiedote Taivalkosken seurakunnan toiminnasta. Myös Taivalkoskella luovuttiin viime lauantaista lähtien niin sanotusta viikkotoiminnasta. Ohjeistusta kokoontumisista saadaan pian lisää. Tämä tulee koskemaan erityisesti hautajaisten järjestämistä.

Yhteydenotot seurakuntaan puhelimitse tai sähköpostilla.

Jumalanpalvelukset pidetään internetlähetyksinä, viikkotoiminta keskeytetään.

Taivalkosken seurakunta järjestää jumalanpalvelukset kirkossa sunnuntaisin klo 10. Jumalanpalvelukset lähetetään internetin kautta. Mikäli viranomaisilta tulee kokoontumiskieltoja, asiasta informoidaan myös sivulla taivalkoskenseurakunta.fi.

Seurakunta huolehtii myös kristillisistä toimituksista, kuten hautajaisista, kasteista ja vihkimisistä. Tilaisuuksien järjestämistä koskevat ohjeet päivittyvät jatkuvasti ja ajantasaisen tiedon saa kirkkoherranvirastosta.  Kirkkoherranvirasto on avoinna ma-ke klo 9-12 ja palvelee ainoastaan puhelimitse, puhelin 040 350 9047.

Diakoniatyön avustusasioissa pyydetään olemaan yhteydessä puhelimitse diakonissa Heidi Keräseen, puhelin 040 753 6365.

Kaikki seurakunnan viikkotoiminta keskeytetään toistaiseksi. Ei siis järjestetä kerhoja, kuoroja, piirejä, leirejä eikä retkiä.

Kättelystä pidättäydytään kaikissa tilanteissa.  Presidentti Niinistö sanoi haastattelussa, että tarvitaan fyysistä etäisyyttä, mutta henkistä lähentymistä. Tämä on hyvä ohje, sillä tarvitsemme keskinäistä tukea ja rohkaisua.

Saamme olla luottavaisella mielellä, että mitään ei tapahdu meille Taivaallisen Isän sitä tietämättä. Kristus on luvannut olla kanssamme joka päivä. Saamme samanaikaisesti olla uskon ja järjen ihmisiä. Saamme turvautua Jumalan huolenpitoon ja samalla tehdä voitavamme, että voisimme jarruttaa koronaepidemian leviämistä.

Seurakunnan kaikki työntekijät ovat valmiita keskusteluun ja esirukoukseen. Voit pyytää myös apua asioiden hoitamiseen. Yksityisehtoollista voi pyytää kirkkoherralta ja diakonissalta. Työntekijöiden yhteystiedot löytyvät sivulta taivalkoskenseurakunta.fi. Sivustolta löytyvät myös ajankohtaiset toimintaan liittyvät tiedotteet.

Maaria Perälä
kirkkoherra
p. 040 028 5460
maaria.perala@evl.fi