Kat­se-laa­vus­ta näkymä Saa­ruan­lam­men yli tai vanha ke­lo­hon­ka täynnä lin­nun­pönt­tö­jä – Opis­ke­li­jat ideoi­vat luon­non  ja mat­kai­lu­ra­ken­ta­mi­sen vuo­ro­pu­he­lua Rukalla

Reetta Lehtiranta (vas.) Oulun yliopistosta esitteli ryhmänsä työtä, johon kuului kahdeksan luonnon läsnäoloa korostavaa ympäristötaideteosta.
Reetta Lehtiranta (vas.) Oulun yliopistosta esitteli ryhmänsä työtä, johon kuului kahdeksan luonnon läsnäoloa korostavaa ympäristötaideteosta.
Kuva: Mikko Halvari

Jonna Kalliomäen, Reetta Lehtirannan, Hanna Korpuan, Santeri Raappanan ja Henri Variksen ideoimassa kahdeksan ympäristötaideteoksen kokonaisuudessa korostettiin aistillisia rakennuksia.

Katse-nimisessä kaukoputkimaisessa laavussa vieraalle avautuu rajattu näkymä Saaruanlammen ylle.

Suunta-teos koostuisi neljästä eri ilmansuuntiin osoittavasta nuolesta. Ollessaan teoksen sisällä kävijä pystyy tunnistamaan ilmansuunnat ympäristössä.

Kotipuu taas olisi vanha kelohonka, johon on ripustettu yksilöllisiä linnunpönttöjä. Joihinkin pönttöihin oli mietitty pönttökameroita, joiden avulla luontokokemus jatkuu matkan jälkeenkin.

Teosten yhteinen tekijä on osallistavuus, jossa ihminen pääsee itse kokemaan suunniteltua luontokokemusta esimerkiksi astumalla teoksen sisään.

– Emme halunneet massiivisia teoksia, vaan sellaisia, mitä voidaan tehdä lisää paikallisten yrittäjien ja taiteilijoiden yhteistyönä, Kalliomäki kertoi.

Rukan matkailutoimijat saivat viime perjantaina roppakaupalla uusia ideoita, kun Lapin ja Oulun yliopistojen opiskelijat esittelivät konsepteja ja havainnointejaan Itä-Rukan laakson luonnon ja matkailurakentamisen vuoropuhelusta.

Ennen perjantain esityksiä opiskelijat olivat jalkautuneena maastoon intensiivikurssin siivittämänä etsien sopivia kohtia muun muassa ympäristötaideteoksille, retkeilyreittien yhteiselle portille, rinnekahvilalle ja lasipitkospuille.

– He ovat käyneet koluamassa paikkoja melkein joka päivä, kuvataiteen ja muotoilun asiantuntija Jaana Paasovaara Lapin yliopistosta kertoi.

Moni ryhmä oli ottanut lähtökohdakseen luontokokemusten helpon saavutettavuuden. Opiskelijat toivoivatkin, että luontoa voisi löytyä myös aivan keskeltä hotellikeskittymää.

– Haluamme tuoda luonnon lähemmäs ihmistä, keskelle Rukan keskusta, Lehtiranta kertoi.

Toisen ryhmän Eetu Puusti, Pyry Kujanpää, Rufus Kaivo, Karoliina Sohlman ja Jyrki Tammi olivat ideoineet osittain esteettömän luontopolun ja keskeisten vaellusreittien yhteisen portin Saaruanlammen alueelle.

– Esteettömyyden määrä tulee nousemaan jatkuvasti teollisissa maissa, Tammi kertoi.

Portin valaistusta oli pohdittu tehtäväksi uv-hohtoisilla maaleilla.

– Polku toimii siirtymänä rakennetusta ympäristöstä luonnontilaiseen metsään, Sohlman tarkensi.

Ryhmä tarttui myös Rukan retkeilyreiteiltä löytyvien opasteiden haasteisiin: nyt moni niistä näyttää toisistaan poikkeavalta eikä se ryhmän mukaan luo turvallisuuden tunnetta retkeilijälle.

Paikalla olleet Rukan toimijat antoivat opiskelijoille hyvää palautetta raikkaista konsepteista. Esteetön luontokokemus on pyörinyt Rukan alueen matkailutoimijoiden mielessä jo entuudestaan.

– Esteettömyyden ei pitäisi olla tylsää, vaan sen pitäisi olla yhtä hauskaa kuin kaikki muukin. Vaarana on, että esteettömyys tarkoittaa samaa kuin tasainen maasto. Toivoisin vielä enemmän irtiottoja tämän tiimoilta, Kuusamo-Ruka Matkailu ry:n toimitusjohtaja Mats Lindfors kertoi.

Lapin yliopiston Matkailututkimuksen apulaisprofessori Outi Rantala mukaan paikalla olleet Rukan toimijat löysivät kaikista viidestä opiskelijaryhmien esityksestä tarttumapintaa.

– Pyrimme siihen, että näissä konsepteissa olisi jotain, mitä toimijat ovat muutenkin kehittämässä ja että he saivat niistä ideoita, jotka liittyvät luonnonläheisyyteen ja luonnonarvojen huomioimiseen.

– Toivon, että matkailun suunnittelussa olisi tulevaisuudessa enemmän erilaista asiantuntijuutta.

Opiskelijaryhmät oli koostettu eri tieteenaloilta. Tavoitteena oli, opiskelijat pääsisivät jo opiskeluvaiheessa tekemään yhteistyötä eri alojen tulevien asiantuntijoiden kanssa.

– Näissä töissä he pääsivät yhdessä ideoimaan ja ymmärsivät, että yhdessä syntyy enemmän kuin jos erikseen miettisi näitä asioita, Rantala kertoi.