Kuu­sa­mon uudelle jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mol­le tiukka ym­pä­ris­tö­lu­pa – vanha toimii jo jat­ko­ajal­la

Kuusamon uudelle jätevedenpuhdistamolle on saatu ympäristölupa. Vanha puhdistamo toimiikin jo jatkoajalla.
Kuusamon uudelle jätevedenpuhdistamolle on saatu ympäristölupa. Vanha puhdistamo toimiikin jo jatkoajalla.
Kuva: Mikko Halvari

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Kuusamon uuden jätevedenpuhdistamon toimintaan. Lupapäätöksen mukainen toiminta myös saadaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnalle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Kuusamon uuden jätevedenpuhdistamon toimintaan. Jätevedenpuhdistamo sijoittuu noin neljä kilometriä länteen Kuusamon keskustasta, Mäntyselän alueelle.