Tilaajille

Kuu­sa­mos­sa, Po­siol­la ja Tai­val­kos­kel­la käy­te­tään aikaa liik­ku­mi­seen, lii­kun­taan ja ko­toi­luun – Kon­sep­toin­nin tueksi tehdään kolme kyselyä huh­ti-tou­ko­kuun aikana

Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkoskella käytetään aikaa liikkumiseen, liikuntaan ja kotoiluun Naturpoliksen hallinnoimassa JobBoost –hankkeessa jatketaan yhtenäisen työssäkäyntialueen konseptin työstämistä. Yhtenäisen brändin avulla vahvistetaan mielikuvaa Kuusamo-Taivalkoski-Posio -alueesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, Naturpoliksen tiedotteessa sanotaan.

Konseptoinnin tueksi tehdään kolme kyselyä huhti-toukokuun aikana. Toinen kysely liittyi alueen vahvuuksiin, kehittämiskohteisiin ja ihmisten arkeen täällä ja siihen saatiin 78 vastausta. Kolmas kysely liittyen työvoiman saatavuuteen työpaikkailmoittelun ja aluemielikuvan näkökulmasta on nyt julkaistu.