Aluevaalit: Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Kasvomaskit: Kuu­sa­mon kau­pun­ki hankkii suuren määrän maskeja 38 sen­til­lä kappale

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Tilaajille

Kuu­sa­mos­sa, Po­siol­la ja Tai­val­kos­kel­la käy­te­tään aikaa liik­ku­mi­seen, lii­kun­taan ja ko­toi­luun – Kon­sep­toin­nin tueksi tehdään kolme kyselyä huh­ti-tou­ko­kuun aikana

Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkoskella käytetään aikaa liikkumiseen, liikuntaan ja kotoiluun Naturpoliksen hallinnoimassa JobBoost –hankkeessa jatketaan yhtenäisen työssäkäyntialueen konseptin työstämistä. Yhtenäisen brändin avulla vahvistetaan mielikuvaa Kuusamo-Taivalkoski-Posio -alueesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, Naturpoliksen tiedotteessa sanotaan.

Konseptoinnin tueksi tehdään kolme kyselyä huhti-toukokuun aikana. Toinen kysely liittyi alueen vahvuuksiin, kehittämiskohteisiin ja ihmisten arkeen täällä ja siihen saatiin 78 vastausta. Kolmas kysely liittyen työvoiman saatavuuteen työpaikkailmoittelun ja aluemielikuvan näkökulmasta on nyt julkaistu.