Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Muut­to­tap­pion ja su­pis­tu­van yri­tys­toi­min­nan kanssa kamp­pai­le­va Itä-La­pin seu­tu­kun­ta pyrkii vas­taa­maan yhdessä tu­le­vai­suu­den haas­tei­siin! Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jari Polvi: "Et­sim­me täysin uusia toi­min­ta­mal­le­ja kuntien kes­ki­näi­seen sekä alueen yri­tys­ten vä­li­seen yh­teis­työ­hön

Muuttotappion ja supistuvan yritystoiminnan kanssa kamppaileva Itä-Lapin seutukunta pyrkii vastaamaan yhdessä tulevaisuuden haasteisiin vuosien 2020-2022 ajalle keskittyvällä Yrittäjien Itä-Lappi -hankkeella. Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on seutukunnan keskinäisen yli rajojen tehtävän erikoisosaamisen jakaminen ja verkostojen rakentaminen.

Itä-Lapin seutukuntaan kuuluvat Posion lisäksi Kemijärvi, Salla, Savukoski ja Pelkosenniemi.