Itä-Lappi
Muuttotappion ja supistuvan yritystoiminnan kanssa kamppaileva Itä-Lapin seutukunta pyrkii vastaamaan yhdessä tulevaisuuden haasteisiin! Projektipäällikkö Jari Polvi: "Etsimme täysin uusia toimintamalleja kuntien keskinäiseen sekä alueen yritysten väliseen yhteistyöhön

Muut­to­tap­pion ja su­pis­tu­van yri­tys­toi­min­nan kanssa kamp­pai­le­va Itä-La­pin seu­tu­kun­ta pyrkii vas­taa­maan yhdessä tu­le­vai­suu­den haas­tei­siin! Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jari Polvi: "Et­sim­me täysin uusia toi­min­ta­mal­le­ja kuntien kes­ki­näi­seen sekä alueen yri­tys­ten vä­li­seen yh­teis­työ­hön

08.10.2020 18:00 1
Tilaajille

Itä-La­pin kunnat huo­lis­saan pai­kal­lis­leh­tien ah­din­gos­ta.

25.11.2018 18:00 0

Po­siol­ta kolme jäsentä kun­ta­yh­ty­mään

31.01.2018 14:30 0

Posio erosi kun­ta­yh­ty­mäs­tä 13 vuotta sitten

24.10.2017 11:00 0
Posio liittymässä takaisin Itä-Lapin kuntayhtymään: "Toimintaympäristö on muuttunut"

Posio liit­ty­mäs­sä ta­kai­sin Itä-La­pin kun­tayh­ty­mään: "Toi­min­taym­pä­ris­tö on muut­tu­nut"

24.10.2017 11:00 0
Kun Posio Itä-Lappiin liitettiin, tätä siitä syntyi – katso video!

Kun Posio Itä-Lap­piin lii­tet­tiin, tätä siitä syntyi – katso video!

27.06.2017 18:00 0