Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Na­tur­po­lis auttaa am­men­ta­maan Koil­lis­maan luon­nos­ta: uudessa hank­kees­sa ta­voi­tel­laan ta­voi­tel­laan ka­la-alan jat­ku­vuu­den tur­vaa­mis­ta sekä ke­sä­työ­mah­dol­li­suuk­sien li­sää­mis­tä alueen nuo­ril­le

Yksi Naturpoliksen uusista hankkeista on Kalakesä 21, jossa tavoitellaan kala-alan jatkuvuuden turvaamista Koillismaalla sekä kesätyömahdollisuuksien lisäämistä alueen nuorille kevytyrittäjinä kalastuksen parissa.
Yksi Naturpoliksen uusista hankkeista on Kalakesä 21, jossa tavoitellaan kala-alan jatkuvuuden turvaamista Koillismaalla sekä kesätyömahdollisuuksien lisäämistä alueen nuorille kevytyrittäjinä kalastuksen parissa.
Kuva: Mikko Halvari

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:ssä on viimeisen puolen vuoden aikana käynnistynyt kuusi uutta kehittämishanketta, Naturpolis tiedottaa. Tällä hetkellä yhtiön hallinnoitavana on yhteensä 14 hanketta, ja määrä on suurin koskaan yhtiön historiassa. Hankesalkun koko on noin 7,97 miljoonaa euroa, josta kuntarahoituksen osuus on noin 14,6 prosenttia. Työntekijöitä on yhtiössä tällä hetkellä 26 henkilöä.

Tastes from Finland – Elintarvikeyritysten viennin kehittämishanke käynnistyi 1. marraskuuta 2020. Hankkeen tavoitteena on alueen elintarviketuotannon elinvoimaisuuden edistäminen yritysten kansainvälistymismahdollisuuksia parantamalla.