NordLab va­rau­tuu näy­te­mää­rien kas­va­mi­seen Poh­jois-Suo­mes­sa – "Mak­si­mi­ka­pa­si­teet­tim­me on 20 000 näy­tet­tä vii­kos­sa"

Antigeenitestejä tehdään vain vähän. Ruotsiin ei olla menossa avuksi.

Koronatestejä tehdään useilla PCR-menetelmillä, joista nopeimmissa analyysiin kuluva aika on 1–2 tuntia.
Koronatestejä tehdään useilla PCR-menetelmillä, joista nopeimmissa analyysiin kuluva aika on 1–2 tuntia.
Kuva: Pekka Peura

Pohjois-Suomen laboratoriokeskus NordLab on uusien laitehankintojen myötä lisännyt koronatestauskapasiteettiaan. NordLabissa voidaan analysoida noin 4 000 PCR-näytettä vuorokaudessa.

– Laitteiden käyttöä optimoidaan jatkuvasti läpimenoaikojen lyhentämiseksi ja kapasiteetin nostamiseksi, kertoo kuntayhtymän toimitusjohtaja Anne Piikivi.

Valtaosa näytteistä poolataan edelleen. Poolaaminen tarkoittaa sitä, että testauskapasiteetin lisäämiseksi enintään kolme näytettä yhdistetään. Jos testitulos on positiivinen, kaikki näytteet analysoidaan uudelleen erillisinä näytteinä.

– Mikäli positiivisten näytteiden osuus kasvaa voimakkaasti, täytyy poolaus lopettaa ja näytteet analysoida yksittäin. Tällöin käytössä oleva kapasiteetti on noin 2 500 näytettä vuorokaudessa.

Ennen joulua näytteitä tuli analysoitavaksi NordLabille 13 000 –14 000 viikossa ja vuoden viimeisellä viikolla noin 9 000.

NordLabissa on käytössä useita eri PCR-menetelmiä, joista nopeimmissa analyysiin kuluva aika on 1–2 tuntia. Testipyynnöistä kiireellisiä pyyntöjä oli joulukuussa noin viidennes. Varsinaisilla pika-PCR-menetelmillä tehdään alle 10 prosenttia kaikista pyynnöistä, koska käytössä on myös muita nopeita menetelmiä. Kaikki menetelmät ovat yhtä luotettavia.

– Näytevirta jakaantuu hyvin epätasaisesti myös eri viikonpäiville. Kun maksimikapasiteettimme on 20 000 näytettä viikossa, voisimme analysoida enemmän näytteitä kuin viime viikkoina.

PCR testejä kuljetetaan Ouluun

Herkkyydeltään PCR-testejä heikompia antigeenitestejä tehdään NordLabin valvonnassa useissa Lapin ja Kainuun kunnissa, muun muassa terveyskeskuksissa ja sairaaloiden päivystyksessä. Pohjois-Pohjanmaalla Taivalkoski on aloittanut antigeenitestauksen.

Antigeenitestin tekee näytteen ottava sairaanhoitaja tai muu hoitohenkilökuntaan kuuluva. Positiiviset antigeenitestitulokset varmistetaan PCR:llä. Kainuun alueella viikoittainen antigeenitestausmäärä oli joulukuussa 300 ja Lapissa noin 800.

Koronanäytteenotossa käynyt henkilö saa PCR-tuloksensa yleensä 1–2 vuorokaudessa. Viime viikonloppuna tiedon testin tuloksesta sai Oulussa noin kuudessa tunnissa.

– PCR-testejä tehdään kahdeksassa eri laboratoriossamme. Testit pyritään analysoimaan paikallisesti, jotta vastausaika on mahdollisimman lyhyt. Mikäli pienempien laboratorioiden kapasiteetti ei riitä, kuljetetaan näytteitä Ouluun. Nyt 60–70 prosenttia näytteistä analysoidaan Oulun laboratoriossa.

Pikatestit ovat jonkin verran kalliimpia kuin suuren voluumin PCR-menetelmät, mutta niiden etuna on helppokäyttöisyys. NordLabissa näitä menetelmiä käytetään erityisesti yöaikaan sekä pienemmissä laboratorioissa. Laajamittaisempaa käyttöä rajoittaa testien heikko saatavuus.

Piikiven mukaan PCR-testausvälineitä on muuten kohtalaisen hyvin saatavilla.

Kapasiteettia ei riitä Ruotsiin

– Joidenkin yksittäisten tuotteiden varasto riittää muutamaksi viikoksi, mutta täydennystä olemme toistaiseksi saaneet säännöllisesti.

NordLabilta kysyttiin syksyllä apua Pohjois-Ruotsin koronatestaukseen. Pyyntöä ei ole uusittu.

– Ainakaan toistaiseksi emme ole tarjoamassa kapasiteettiamme Ruotsin käyttöön. Ymmärryksemme mukaan Mehiläinen ja Vita Laboratoriot tarjoavat palvelujaan sinne. Varaudumme siihen, että oman alueemme näytemäärät tulevat kasvamaan lähiviikkoina, joten kaikki resurssit keskitetään omalle alueellemme, Piikivi kertoo.

Antigeenitesti epävarmempi kuin PCR

Koronavirustartunta voidaan todeta hengitystie-eritenäytteestä nukleiinihaponosoitusmenetelmällä (PCR) tai antigeenitestillä.

Antigeenitestit ovat herkkyydeltään heikompia kuin PCR-testit, ja niitä tehdään vähemmän.

Antigeenitestit soveltuvat parhaiten oireisten henkilöiden testaamiseen.

Positiiviset antigeenitestitulokset varmistetaan aina PCR:llä.

Pohjois-Suomen laboratoriokeskus NordLab on liikelaitoskuntayhtymä, jonka omistajia ovat Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit,

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan sosiaali - ja terveyspalvelukuntayhtymä.