Tilaajille

Op­pi­laat liik­ku­vat yhä vä­hem­män, mutta Rukan kou­lul­la haas­te­taan nyt muut­ta­maan suuntaa – koko perhe ha­lu­taan liik­keel­le kah­des­ti vii­kos­sa

Rukan koulun kehittämistyöryhmä on käsitellyt koulun Move-mittauksen ja terveyskyselyn tuloksia. Huoltajat kiinnittivät huomionsa koululaisten vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuden laskuun.

Kehittämistyöryhmä haastaa kaikki Rukan koulun perheet liikkumaan. Tavoitteena on vähintään kaksi perheen yhteistä matalan kynnyksen liikuntakertaa viikossa.