Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rukan koulu
Rukan ekaluokkalaiset pääsevät sittenkin lähikouluun – kaupunki hankkii pihalle kontin 70 000 eurolla

Rukan eka­luok­ka­lai­set pää­se­vät sit­ten­kin lä­hi­kou­luun – kau­pun­ki hankkii pihalle kontin 70 000 eurolla

11.05.2023 11:02 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Järkeä ja suun­ni­tel­mal­li­suut­ta kou­lu­verk­ko­pää­tök­siin

30.03.2023 08:50 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Suunnitelma kuljettaa oppilaita Rukan koulun vierestä Käylään osoittaa, että kouluverkkosuunnitelma epäonnistui – ainoa ratkaisu on saada viimein Rukan palvelut ajan tasalle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Suun­ni­tel­ma kul­jet­taa op­pi­lai­ta Rukan koulun vie­res­tä Käylään osoit­taa, että kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma epä­on­nis­tui – ainoa rat­kai­su on saada viimein Rukan pal­ve­lut ajan tasalle

15.03.2023 12:05 1
Tilaajille
"Meitä harmittaa, että joudumme käsittelemään asiaa tällä tavalla"– Rukalla tulevien ekaluokkalaisten vanhemmat yllättyivät kaupungin kirjeestä, jonka mukaan lapsia vietäisiin kouluun Käylään

"Meitä har­mit­taa, että jou­dum­me kä­sit­te­le­mään asiaa tällä ta­val­la"– Rukalla tu­le­vien eka­luok­ka­lais­ten van­hem­mat yl­lät­tyi­vät kau­pun­gin kir­jees­tä, jonka mukaan lapsia vie­täi­siin kouluun Käylään

10.03.2023 16:30 2
Tilaajille
Lukijalta: Perinteiden Joululintu nousee siivilleen torstaina – Rukan koululaiset kirjoittavat, miksi katsomoon kannattaa tulla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pe­rin­tei­den Jou­lu­lin­tu nousee sii­vil­leen tors­tai­na – Rukan kou­lu­lai­set kir­joit­ta­vat, miksi kat­so­moon kan­nat­taa tulla

21.12.2022 17:00
Tilaajille
Nykyisestä varhaiskasvatusjohtajasta Kati Savolaisesta Rukan yhtenäisen peruskoulun uusi rehtori, johdettavana myös Käylän ja Nissinvaaran koulut

Ny­kyi­ses­tä var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jas­ta Kati Sa­vo­lai­ses­ta Rukan yh­te­näi­sen pe­rus­kou­lun uusi reh­to­ri, joh­det­ta­va­na myös Käylän ja Nis­sin­vaa­ran koulut

29.11.2022 14:00 3
Tilaajille
Eelis ja Eeli testasivat rieskareseptiä, eikä se ollut ollenkaan vaikeaa – nyt oppilaat keräävät rakkaimmat reseptinsä kirjaksi

Eelis ja Eeli tes­ta­si­vat ries­ka­re­sep­tiä, eikä se ollut ol­len­kaan vaikeaa – nyt op­pi­laat ke­rää­vät rak­kaim­mat re­sep­tin­sä kir­jak­si

05.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Jos kotona syttyy tulipalo, osaako lapsesi toimia?–Kuusamolaiset asiantuntijat kertovat tärkeimmät opit, jotka perheissä kannattaa käydä läpi

Jos kotona syttyy tu­li­pa­lo, osaako lapsesi toi­mia?–­Kuu­sa­mo­lai­set asian­tun­ti­jat ker­to­vat tär­keim­mät opit, jotka per­heis­sä kan­nat­taa käydä läpi

23.05.2022 11:50
Tilaajille
Oppilaat liikkuvat yhä vähemmän, mutta Rukan koululla haastetaan nyt muuttamaan suuntaa – koko perhe halutaan liikkeelle kahdesti viikossa

Op­pi­laat liik­ku­vat yhä vä­hem­män, mutta Rukan kou­lul­la haas­te­taan nyt muut­ta­maan suuntaa – koko perhe ha­lu­taan liik­keel­le kah­des­ti vii­kos­sa

28.02.2022 04:00
Tilaajille
Joululintu ei lennä Rukalla tänäkään vuonna – Rehtori: "Joudumme toteamaan, että koronaturvallisen ulkoyleisötilaisuuden järjestämiseen eivät koulun voimavarat valitettavasti riitä"

Jou­lu­lin­tu ei lennä Rukalla tä­nä­kään vuonna – Reh­to­ri: "Jou­dum­me to­tea­maan, että ko­ro­na­tur­val­li­sen ul­ko­ylei­sö­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­seen eivät koulun voi­ma­va­rat va­li­tet­ta­vas­ti riitä"

07.12.2021 16:22 1
Tilaajille
Kuusamossa kaksi koulua lopettamassa ensi syksynä – Entä mitä ehdotetaan tehtäväksi Rukan ja Käylän oppilaille?

Kuu­sa­mos­sa kaksi koulua lo­pet­ta­mas­sa ensi syksynä – Entä mitä eh­do­te­taan teh­tä­väk­si Rukan ja Käylän op­pi­lail­le?

24.11.2021 04:00 7
Tilaajille
Rukan koulun päivänavaus perjantailta on hulvatonta luettavaa – Seitsemän veljestä -mukaelma tuo klassikon paikallisiin maisemiin: "Jukolan talo seisoo erään mäen pohjaisella rinteellä, liki Saaruan kylää"

Rukan koulun päi­vän­avaus per­jan­tail­ta on hul­va­ton­ta luet­ta­vaa – Seit­se­män vel­jes­tä -mu­kael­ma tuo klas­si­kon pai­kal­li­siin mai­se­miin: "Ju­ko­lan talo seisoo erään mäen poh­jai­sel­la rin­teel­lä, liki Saaruan kylää"

08.10.2021 17:02
Tilaajille
Kuusamossa sata karanteenissa tai eristyksessä – koronatartuntoja myös Mäkelän ja Rukan alakoulun puolella

Kuu­sa­mos­sa sata ka­ran­tee­nis­sa tai eris­tyk­ses­sä – ko­ro­na­tar­tun­to­ja myös Mäkelän ja Rukan ala­kou­lun puo­lel­la

25.08.2021 08:35
Yksi luokka karanteeniin Rukan yläkoululla – koululla voinut altistua koronalle, lähialtistuneet määrätty karanteeniin

Yksi luokka ka­ran­tee­niin Rukan ylä­kou­lul­la – kou­lul­la voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le, lä­hi­al­tis­tu­neet mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

22.08.2021 18:58
Rukan yläkoululla on tällä viikolla voinut mahdollisesti altistua koronalle – lähialtistuneet karanteenissa

Rukan ylä­kou­lul­la on tällä vii­kol­la voinut mah­dol­li­ses­ti al­tis­tua ko­ro­nal­le – lä­hi­al­tis­tu­neet ka­ran­tee­nis­sa

20.08.2021 20:05
Rukan koulun rinnelajiryhmään haku alkanut – urheilun viikkotuntimäärä voi ryhmään valittavilla nousta jopa kahteenkymmeneen

Rukan koulun rin­ne­la­ji­ryh­mään haku alkanut – ur­hei­lun viik­ko­tun­ti­mää­rä voi ryhmään va­lit­ta­vil­la nousta jopa kah­teen­kym­me­neen

03.05.2021 19:01
Tilaajille