Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Perheet
Vauvaraha taas hakuun Posiolla

Vau­va­ra­ha taas hakuun Po­siol­la

08.01.2024 12:58
Tilaajille
"Vihkisormukset ovat meillä tatuoituna, jotta ne eivät tipu järveen" – lue tästä, miten kuusamolaislähtöisen Elli-Nooran ja Johanin rakkaustarina sai alkunsa ja miksi he menevät Kuusamossa naimisiin uuden vuoden kynnyksellä

"Vih­ki­sor­muk­set ovat meillä ta­tuoi­tu­na, jotta ne eivät tipu jär­veen" – lue tästä, miten kuu­sa­mo­lais­läh­töi­sen El­li-Noo­ran ja Johanin rak­kaus­ta­ri­na sai alkunsa ja miksi he menevät Kuu­sa­mos­sa nai­mi­siin uuden vuoden kyn­nyk­sel­lä

29.12.2023 16:30
Tilaajille
Käykö kumppani hermoille, ärsyttääkö anopin arvostelu? Ammattilaisen vinkkien avulla selviät pitkät pyhät ja välipäivät sopuisissa merkeissä

Käykö kump­pa­ni her­moil­le, är­syt­tää­kö anopin ar­vos­te­lu? Am­mat­ti­lai­sen vink­kien avulla selviät pitkät pyhät ja vä­li­päi­vät so­pui­sis­sa mer­keis­sä

25.12.2023 04:00 2
Tilaajille
Joulu voi olla joillekin vuoden synkintä aikaa – monissa perheissä kannetaan vaiettua tuskaa seinien sisällä
Kolumni

Joulu voi olla joil­le­kin vuoden syn­kin­tä aikaa – monissa per­heis­sä kan­ne­taan vaiet­tua tuskaa seinien sisällä

20.12.2023 04:00 1
Tilaajille
Tuomo vihkisi samaa sukupuolta olevat, Taina ei – Koil­lis­maal­la mie­li­pi­teet samaa su­ku­puol­ta olevien vihkimisestä jakavat seu­ra­kun­tia

Tuomo vihkisi samaa su­ku­puol­ta olevat, Taina ei – Koil­lis­maal­la mie­li­pi­teet samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­ses­tä jakavat seu­ra­kun­tia

25.08.2023 04:00 6
Tilaajille
Kuusamolaisen Pauli Miettisen jännitys vaihtui ylpeydeksi, kun hänen tyttärensä Marianne Miettinen alkoi esiintyä televisiossa – "Ne miehet, jotka älähtivät, joutuivat nielemään tilanteen"

Kuu­sa­mo­lai­sen Pauli Miet­ti­sen jän­ni­tys vaihtui yl­pey­dek­si, kun hänen tyt­tä­ren­sä Ma­rian­ne Miet­ti­nen alkoi esiin­tyä te­le­vi­sios­sa – "Ne miehet, jotka äläh­ti­vät, jou­tui­vat nie­le­mään ti­lan­teen"

05.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Rennolla mielin rastilta rastille – korttelirastit avasivat Kuusamon suunnistuskesän, josta on tulossa erilainen kuin ennen

Ren­nol­la mielin ras­til­ta ras­til­le – kort­te­li­ras­tit ava­si­vat Kuu­sa­mon suun­nis­tus­ke­sän, josta on tulossa eri­lai­nen kuin ennen

06.05.2023 17:00
Tilaajille
Perheille yhteinen hiihtoretki Kuusamossa – ”Liian vähän on yhteistä toimintaa”

Per­heil­le yh­tei­nen hiih­to­ret­ki Kuu­sa­mos­sa – ”Liian vähän on yh­teis­tä toi­min­taa”

09.03.2023 17:00
Tilaajille
Kolme koillismaalaista perhettä kertoo, miten ne viettävät itsenäisyyspäivää: Kurtit leipovat ja käyvät yhteisessä juhlassa, Kuuseloille se on vapaa arjesta, Ruokamo-Revonmäellä valmistetaan hyvää ruokaa ja katsotaan Linnan juhlia

Kolme koil­lis­maa­lais­ta per­het­tä kertoo, miten ne viet­tä­vät it­se­näi­syys­päi­vää: Kurtit lei­po­vat ja käyvät yh­tei­ses­sä juh­las­sa, Kuu­se­loil­le se on vapaa ar­jes­ta, Ruo­ka­mo-Re­von­mäel­lä val­mis­te­taan hyvää ruokaa ja kat­so­taan Linnan juhlia

06.12.2022 04:00 2
Tilaajille
Isänmaamme tulevaisuus kasvaa lapsiperheissä – Ylimääräinen lapsilisä on enemmän kuin tarpeellinen päätös
Lukijalta Kolumni

Isän­maam­me tu­le­vai­suus kasvaa lap­si­per­heis­sä – Yli­mää­räi­nen lap­si­li­sä on enemmän kuin tar­peel­li­nen päätös

01.12.2022 16:01
Tilaajille
Lukijalta: Posion seurakuntakin tukee lapsiperheitä monin tavoin
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Posion seu­ra­kun­ta­kin tukee lap­si­per­hei­tä monin tavoin

18.10.2022 17:08
Tilaajille
Kolmikuukautisen tyttövauvan äiti Kaisa Kyngäs on iloinen Posion vauvarahasta: "Tämä olisi pitänyt ottaa käyttöön vuosia sitten" – myös varhaiskasvatus muuttuu kunnassa maksuttomaksi

Kol­mi­kuu­kau­ti­sen tyt­tö­vau­van äiti Kaisa Kyngäs on iloinen Posion vau­va­ra­has­ta: "Tämä olisi pitänyt ottaa käyt­töön vuosia sitten" – myös var­hais­kas­va­tus muuttuu kun­nas­sa mak­sut­to­mak­si

12.10.2022 13:18
Tilaajille
Perhevapaauudistus tulee voimaan elokuussa – tavoitteena on hoitovastuun jakaminen

Per­he­va­paa­uu­dis­tus tulee voimaan elo­kuus­sa – ta­voit­tee­na on hoi­to­vas­tuun ja­ka­mi­nen

29.07.2022 17:01
Tilaajille
Eduskunnasta Olli Immonen: Yhteiskunnan perusta on perhe
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Olli Im­mo­nen: Yh­teis­kun­nan perusta on perhe

22.06.2022 22:19 2
Tilaajille
Oppilaat liikkuvat yhä vähemmän, mutta Rukan koululla haastetaan nyt muuttamaan suuntaa – koko perhe halutaan liikkeelle kahdesti viikossa

Op­pi­laat liik­ku­vat yhä vä­hem­män, mutta Rukan kou­lul­la haas­te­taan nyt muut­ta­maan suuntaa – koko perhe ha­lu­taan liik­keel­le kah­des­ti vii­kos­sa

28.02.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: On tärkeää juurruttaa kokonaisia perheitä Pohjois-Suomeen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: On tärkeää juur­rut­taa ko­ko­nai­sia per­hei­tä Poh­jois-Suo­meen

24.01.2022 11:00
Tilaajille
Päätoimittajalta: Unohdin lapseni päiväkotiin ja seuraavalla viikolla menin turhaan hakemaan häntä – silti näistä vuosista jää vahvimmin mieleeni kiitollisuus
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Unohdin lapseni päi­vä­ko­tiin ja seu­raa­val­la vii­kol­la menin turhaan ha­ke­maan häntä – silti näistä vuo­sis­ta jää vah­vim­min mie­lee­ni kii­tol­li­suus

14.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Raha ei rat­kai­se väes­tö­po­liit­ti­sia on­gel­mia – tar­vit­sem­me asen­ne­muu­tos­ta

09.06.2021 15:00
Tilaajille
Käyläläinen äiti kertoi, että hänen pitäisi heinäkuussa ajaa 180 kilometriä viedäkseen lapsensa hoitoon ja moni yhtyi ihmettelyyn – Kuusamon kaupunki ei aio pitää Rukan päiväkotia auki kesällä, tässä syyt

Käy­lä­läi­nen äiti kertoi, että hänen pitäisi hei­nä­kuus­sa ajaa 180 ki­lo­met­riä vie­däk­seen lap­sen­sa hoitoon ja moni yhtyi ih­met­te­lyyn – Kuu­sa­mon kau­pun­ki ei aio pitää Rukan päi­vä­ko­tia auki ke­säl­lä, tässä syyt

06.05.2021 04:00 5
Tilaajille
Pääkirjoitus: Jos strategia on olla perheille paras, ei parane tyytyä sanahelinään

Pää­kir­joi­tus: Jos stra­te­gia on olla per­heil­le paras, ei parane tyytyä sa­na­he­li­nään

06.05.2021 04:00 2
Tilaajille