Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Pe­las­tus­apua naa­pu­ri­kun­nis­ta – Väes­tö­ra­ken­teen run­te­le­mis­sa kun­nis­sa jou­du­taan tur­vau­tu­maan jat­kos­sa naa­pu­ri­kun­nan pe­las­tu­sa­puun: Vant­taus­kos­kel­le ensi keväänä avat­ta­va pa­lo­ase­ma tukee jat­kos­sa Posiota

Lapissa väestörakenteen runtelemissa kunnissa joudutaan turvautumaan naapurikunnan pelastusapuun. Näissä kunnissa on jatkossa yhä vaikeampi saada eläkkeelle siirtyvien sopimuspalokuntalaisten tilalle nuoria, uusia palomiehiä. Tällainen tie voi olla edessä esimerkiksi Posiolla, jossa jo nyt paikallinen paloasema ja sen sopimuspalokunta kipuilee vähentyneiden palomiesresurssien takia.

– Tilastoja tarkastellessa on havaittavissa, että Posiolla noin 35 prosenttia tehtävistä tapahtuu virka-aikana ja näistä noin puolissa tehtävistä henkilöstön puutteen vuoksi ei olisi mahdollista aloittaa tehokasta pelastustoimintaa, mikäli sille olisi tarvetta.Tehokkaan pelastustoiminnan edellytyksenä pidetään vahvuutta 1+3, jolloin pelastusryhmä muodostuu ryhmänjohtajasta ja kolmesta miehistönjäsenestä, Lapin pelastuslaitoksen Posion paloaseman palomestari Kirsti Heikkala sanoo.