Tilaajille

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus: Suomen riis­ta­kes­kuk­sen ahmojen pyy­tä­mi­seen myön­tä­mät kaksi poik­keus­lu­paa eivät olleet lain­mu­kai­sia – toinen poik­keus­lu­pa oli myön­net­ty Tai­val­kos­ken kunnan alueel­la si­jait­se­val­la pyyn­ti­alueel­le

Toinen poikkeuslupa ahmojen pyyntiin oli myönnetty Taivalkosken kunnan alueella sijaitsevalle pyyntialueelle, jonka läheisyydessä sijaitsee kolme eri Natura 2000 -aluetta. Arkistokuva ahmasta.
Toinen poikkeuslupa ahmojen pyyntiin oli myönnetty Taivalkosken kunnan alueella sijaitsevalle pyyntialueelle, jonka läheisyydessä sijaitsee kolme eri Natura 2000 -aluetta. Arkistokuva ahmasta.
Kuva: Pekka Aho

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus katsoi, etteivät Suomen riistakeskuksen ahmojen pyytämiseen myöntämät kaksi poikkeuslupaa olleet lainmukaisia, kerrotaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tiedotteessa.

Suomen riistakeskus oli kahdella päätöksellään myöntänyt poikkeusluvat yhteensä kahden ahman pyytämiseen porotaloudelle aiheutuneen vahingon ehkäisemiseksi. Poikkeusluvista toinen oli myönnetty Enontekiöllä sijaitsevalle Kova-Labba -nimiselle pyyntialueelle, joka sijaitsee Käsivarren erämaan Natura 2000 -alueella.