Tilaajille

Po­siol­la te­keil­lä vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma, Kuu­sa­mos­sa tie­do­te­taan kunnan asiois­ta, vaikka se toisi lunta tupaan – Tai­val­kos­kel­la luot­ta­mus­hen­ki­löi­den tie­do­tus nih­keää: ”Tie­dot­ta­mi­nen on yh­teis­työ­tä, joka vaatii jat­ku­vaa ke­hit­tä­mis­tä”

Kuntien tiedottaminen vaatii jatkuvaa hereillä oloa. Käytännöt vaihtelevat eri kuntien välillä. Julkisuuslaki on kunnille armollinen. Kunnilla on suuri vapaus päättää omasta tiedotuspolitiikastaan. Some tuo uusia haasteita kuntien tiedottamiselle. Sananvapaus kuuluu myös luottamushenkilöille.

Kuntien tiedottamista säädellään julkisuuslailla, joka antaa kuitenkin suuret vapaudet kunnille päättää omasta tiedottamispolitiikastaan

Taivalkosken kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalainen kertoo, että heidän hallintosääntönsä mukaan kunnanhallitus johtaa viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta.