Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kunnallispolitiikka
Lukijalta: Politiikka ei ole herkkähipiäisten hommaa, eikä yhteistyö pääty ronskiin kielenkäyttöön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Po­li­tiik­ka ei ole herk­kä­hi­piäis­ten hommaa, eikä yh­teis­työ pääty rons­kiin kie­len­käyt­töön

08.11.2022 11:00
Tilaajille
Pekka Virtasen kolumni: Vihreät on puolue eikä uskonlahko – tässä vastauksia myös muihin tavallisiin väärinkäsityksiin vihreistä
Mielipidekirjoitus

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Vihreät on puolue eikä us­kon­lah­ko – tässä vas­tauk­sia myös muihin ta­val­li­siin vää­rin­kä­si­tyk­siin vih­reis­tä

26.10.2021 04:00 1
Tilaajille
Luottamuspaikat pidetään vielä piilossa julkisuudelta – Taivalkoskella sovittu jo isoista linjoista: "Kaikille valtuustoryhmille annetaan ykköspuheenjohtajuuksia"

Luot­ta­mus­pai­kat pi­de­tään vielä pii­los­sa jul­ki­suu­del­ta – Tai­val­kos­kel­la sovittu jo isoista lin­jois­ta: "Kai­kil­le val­tuus­to­ryh­mil­le an­ne­taan yk­kös­pu­heen­joh­ta­juuk­sia"

19.07.2021 04:00 2
Tilaajille
Vaalihumua Kuusamossa ja Taivalkoskella  – näin kuntalaiset kommentoivat tulevia vaaleja

Vaa­li­hu­mua Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la  – näin kun­ta­lai­set kom­men­toi­vat tulevia vaaleja

10.06.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta: Käytöstavoista tärkeimmät ovat kunnollisuus ja asiallisuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Käy­tös­ta­vois­ta tär­keim­mät ovat kun­nol­li­suus ja asial­li­suus

09.06.2021 11:00 1
Tilaajille
Posiolaiset toivovat päättäjiksi uusia kasvoja – "Nyt päättämässä on vanhoja jääriä"

Po­sio­lai­set toi­vo­vat päät­tä­jik­si uusia kasvoja – "Nyt päät­tä­mäs­sä on vanhoja jääriä"

24.05.2021 08:58
Tilaajille
Kuusamon kaupunginvaltuusossa jätettiin aloitteita mielenterveyden puolesta sekä perättiin selontekoa  kaupungin rahavirtoihin, joita mahdollinen soteuudistus muuttaa

Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuu­sos­sa jä­tet­tiin aloit­tei­ta mie­len­ter­vey­den puo­les­ta sekä pe­rät­tiin se­lon­te­koa kau­pun­gin ra­ha­vir­toi­hin, joita mah­dol­li­nen so­teuu­dis­tus muuttaa

20.03.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Kuntavaalit ovat hallitusvaalit, sillä riittävän suuren tappion jälkeen keskusta lähtee hallituksesta – ja kaataa sen lähtiessään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kun­ta­vaa­lit ovat hal­li­tus­vaa­lit, sillä riit­tä­vän suuren tappion jälkeen kes­kus­ta lähtee hal­li­tuk­ses­ta – ja kaataa sen läh­ties­sään

16.02.2021 18:16 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tym­päi­see ha­vai­ta, että pil­kan­te­ko kuuluu joil­la­kin vaa­li­kamp­pai­lun luon­tee­seen

21.01.2021 19:00 1
Tilaajille
Kunnat ovat keskeisiä toimijoita ilmasto- ja energiakysymyksissä – nyt tarjolla on kuntavaalien politiikkasuositus, jossa on neljä toimenpidekokonaisuutta Suomen kunnille

Kunnat ovat kes­kei­siä toi­mi­joi­ta il­mas­to- ja ener­gia­ky­sy­myk­sis­sä – nyt tar­jol­la on kun­ta­vaa­lien po­li­tiik­ka­suo­si­tus, jossa on neljä toi­men­pi­de­ko­ko­nai­suut­ta Suomen kun­nil­le

23.11.2020 16:00
Tilaajille
Mikä saa lappilaisen nuoren hakemaan kuntavaaliehdokkaaksi? – “Kunnissa päätetään tulevaisuudesta ja tulevaisuus koskee erityisesti nuoria”

Mikä saa lap­pi­lai­sen nuoren ha­ke­maan kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si? – “Kun­nis­sa pää­te­tään tu­le­vai­suu­des­ta ja tu­le­vai­suus koskee eri­tyi­ses­ti nuoria”

22.11.2020 04:00
Tilaajille
Posiolla tekeillä viestintäsuunnitelma, Kuusamossa tiedotetaan kunnan asioista, vaikka se toisi lunta tupaan – Taivalkoskella luottamushenkilöiden tiedotus nihkeää: ”Tiedottaminen on yhteistyötä, joka vaatii jatkuvaa kehittämistä”

Po­siol­la te­keil­lä vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma, Kuu­sa­mos­sa tie­do­te­taan kunnan asiois­ta, vaikka se toisi lunta tupaan – Tai­val­kos­kel­la luot­ta­mus­hen­ki­löi­den tie­do­tus nih­keää: ”Tie­dot­ta­mi­nen on yh­teis­työ­tä, joka vaatii jat­ku­vaa ke­hit­tä­mis­tä”

21.09.2020 04:00
Tilaajille

Kuu­sa­mon Ko­koo­muk­sel­le va­lit­tiin hal­li­tus

07.09.2020 17:00
Tilaajille
Kollegat muistelevat Erkki Siikaluomaa – Pauli Saapunki: "Hän oli hyvin vahva persoona"

Kol­le­gat muis­te­le­vat Erkki Sii­ka­luo­maa – Pauli Saa­pun­ki: "Hän oli hyvin vahva per­soo­na"

01.09.2020 04:00
Tilaajille
Kun Leena Mustonen valittiin ensi kertaa valtuustoon, hän "syytti" siitä miestään

Kun Leena Mus­to­nen va­lit­tiin ensi kertaa val­tuus­toon, hän "syyt­ti" siitä mies­tään

27.08.2020 14:51
Tilaajille
Hänniselle riitti 26 vuotta asioiden hoitamista - aika ei käy pitkäksi jatkossakaan

Hän­ni­sel­le riitti 26 vuotta asioi­den hoi­ta­mis­ta - aika ei käy pit­käk­si jat­kos­sa­kaan

12.06.2020 16:00
Tilaajille
Keränen kahden vaiheilla  - Tulevaisuuden sairaalan rakentaminen kutkuttaa

Keränen kahden vai­heil­la - Tu­le­vai­suu­den sai­raa­lan ra­ken­ta­mi­nen kut­kut­taa

12.06.2020 15:00
Tilaajille
Lehtiniemen liitto kunnan kanssa päättyy - 48 vuoden pesti päättyy

Leh­ti­nie­men liitto kunnan kanssa päättyy - 48 vuoden pesti päättyy

12.06.2020 14:00
Tilaajille
Valtuusto pui tilinpäätöstä pitkään ja hartaasti - tappio saatiin kutistettua kulukuurilla

Val­tuus­to pui ti­lin­pää­tös­tä pitkään ja har­taas­ti - tappio saatiin ku­tis­tet­tua ku­lu­kuu­ril­la

05.05.2020 04:00
Tilaajille
Taivalkosken valtuusto kokoontuu kasvosuojin

Tai­val­kos­ken val­tuus­to ko­koon­tuu kas­vo­suo­jin

24.04.2020 14:00
Tilaajille