Kunnallispolitiikka
Viimeisin 12 tuntia
Kunnat ovat keskeisiä toimijoita ilmasto- ja energiakysymyksissä – nyt tarjolla on kuntavaalien politiikkasuositus, jossa on neljä toimenpidekokonaisuutta Suomen kunnille

Kunnat ovat kes­kei­siä toi­mi­joi­ta il­mas­to- ja ener­gia­ky­sy­myk­sis­sä – nyt tar­jol­la on kun­ta­vaa­lien po­li­tiik­ka­suo­si­tus, jossa on neljä toi­men­pi­de­ko­ko­nai­suut­ta Suomen kun­nil­le

16:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Mikä saa lappilaisen nuoren hakemaan kuntavaaliehdokkaaksi? – “Kunnissa päätetään tulevaisuudesta ja tulevaisuus koskee erityisesti nuoria”

Mikä saa lap­pi­lai­sen nuoren ha­ke­maan kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si? – “Kun­nis­sa pää­te­tään tu­le­vai­suu­des­ta ja tu­le­vai­suus koskee eri­tyi­ses­ti nuoria”

22.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Posiolla tekeillä viestintäsuunnitelma, Kuusamossa tiedotetaan kunnan asioista, vaikka se toisi lunta tupaan – Taivalkoskella luottamushenkilöiden tiedotus nihkeää: ”Tiedottaminen on yhteistyötä, joka vaatii jatkuvaa kehittämistä”

Po­siol­la te­keil­lä vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma, Kuu­sa­mos­sa tie­do­te­taan kunnan asiois­ta, vaikka se toisi lunta tupaan – Tai­val­kos­kel­la luot­ta­mus­hen­ki­löi­den tie­do­tus nih­keää: ”Tie­dot­ta­mi­nen on yh­teis­työ­tä, joka vaatii jat­ku­vaa ke­hit­tä­mis­tä”

21.09.2020 04:00 0
Tilaajille

Kuu­sa­mon Ko­koo­muk­sel­le va­lit­tiin hal­li­tus

07.09.2020 17:00 0
Tilaajille
Kollegat muistelevat Erkki Siikaluomaa – Pauli Saapunki: "Hän oli hyvin vahva persoona"

Kol­le­gat muis­te­le­vat Erkki Sii­ka­luo­maa – Pauli Saa­pun­ki: "Hän oli hyvin vahva per­soo­na"

01.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Kun Leena Mustonen valittiin ensi kertaa valtuustoon, hän "syytti" siitä miestään

Kun Leena Mus­to­nen va­lit­tiin ensi kertaa val­tuus­toon, hän "syyt­ti" siitä mies­tään

27.08.2020 14:51 0
Tilaajille
Hänniselle riitti 26 vuotta asioiden hoitamista - aika ei käy pitkäksi jatkossakaan

Hän­ni­sel­le riitti 26 vuotta asioi­den hoi­ta­mis­ta - aika ei käy pit­käk­si jat­kos­sa­kaan

12.06.2020 16:00 0
Tilaajille
Keränen kahden vaiheilla  - Tulevaisuuden sairaalan rakentaminen kutkuttaa

Keränen kahden vai­heil­la - Tu­le­vai­suu­den sai­raa­lan ra­ken­ta­mi­nen kut­kut­taa

12.06.2020 15:00 0
Tilaajille
Lehtiniemen liitto kunnan kanssa päättyy - 48 vuoden pesti päättyy

Leh­ti­nie­men liitto kunnan kanssa päättyy - 48 vuoden pesti päättyy

12.06.2020 14:00 0
Tilaajille
Valtuusto pui tilinpäätöstä pitkään ja hartaasti - tappio saatiin kutistettua kulukuurilla

Val­tuus­to pui ti­lin­pää­tös­tä pitkään ja har­taas­ti - tappio saatiin ku­tis­tet­tua ku­lu­kuu­ril­la

05.05.2020 04:00 0
Tilaajille
Taivalkosken valtuusto kokoontuu kasvosuojin

Tai­val­kos­ken val­tuus­to ko­koon­tuu kas­vo­suo­jin

24.04.2020 14:00 0
Tilaajille
"Kokeilepa nauttia perunoiden kuorimisesta" – ilon tuoja Päivi Käkelä etsii hopeareunuksia synkimmistäkin pilvistä ja ajattelee tietoisesti toisin

"Ko­kei­le­pa nauttia pe­ru­noi­den kuo­ri­mi­ses­ta" – ilon tuoja Päivi Käkelä etsii ho­pea­reu­nuk­sia syn­kim­mis­tä­kin pil­vis­tä ja ajat­te­lee tie­toi­ses­ti toisin

17.01.2020 17:00 0
Teini-ikäinen seuraa kunnallispolitiikkaa – taivalkoskelainen Jenni Karjalainen on kiinnostunut yhteisistä asioista

Tei­ni-ikäi­nen seuraa kun­nal­lis­po­li­tiik­kaa – tai­val­kos­ke­lai­nen Jenni Kar­ja­lai­nen on kiin­nos­tu­nut yh­tei­sis­tä asiois­ta

01.01.2018 09:00 0