Juuri nyt: Epikset on tulossa myös ensi kesänä – ehtona li­pun­myyn­ti­kam­pan­jan on­nis­tu­mi­nen jouk­ko­ra­hoi­tus­pal­ve­lus­sa

Minne mennä: Free­sty­le­hiih­toa Ru­kal­la, jou­lu­lau­lu­ja ja -myy­jäi­siä – katso tästä Koil­lis­maan menot

Päätoimittajalta: Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuusamon Tropiikki
Kuusamon Tropiikin saunamaailman uudistamisremontti siirtyy – Lomakeskus sai uuden johtajan

Kuu­sa­mon Tro­pii­kin sau­na­maail­man uu­dis­ta­mis­re­mont­ti siirtyy – Lo­ma­kes­kus sai uuden joh­ta­jan

12.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Kolopallon peluu jatkuu Kuusamossa – Petäjäkankaan kenttä on nyt Holiday Clubin hallinnassa

Ko­lo­pal­lon peluu jatkuu Kuu­sa­mos­sa – Pe­tä­jä­kan­kaan kenttä on nyt Holiday Clubin hal­lin­nas­sa

10.06.2023 04:00
Tilaajille
Holiday Club vakuuttaa Tropiikin olevan turvallinen asiakkaille – näytteenotto on rutiinia ja bakteerilöydöksiin reagoidaan aina, sanoo kiinteistöjohtaja

Holiday Club va­kuut­taa Tro­pii­kin olevan tur­val­li­nen asiak­kail­le – näyt­teen­ot­to on ru­tii­nia ja bak­tee­ri­löy­dök­siin rea­goi­daan aina, sanoo kiin­teis­tö­joh­ta­ja

04.04.2023 14:54
Tilaajille
Tropiikin märkätiloista löytyi antibiooteille vastustuskykyistä, tulehduksia aiheuttavaa pseudomonas-bakteeria – Ympäristötarkastaja: "Jos bakteeria olisi vedessä, käyttökielto olisi välitön"

Tro­pii­kin mär­kä­ti­lois­ta löytyi an­ti­bioo­teil­le vas­tus­tus­ky­kyis­tä, tu­leh­duk­sia ai­heut­ta­vaa pseu­do­mo­nas-bak­tee­ria – Ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja: "Jos bak­tee­ria olisi ve­des­sä, käyt­tö­kiel­to olisi vä­li­tön"

03.04.2023 16:10
Tilaajille
Kuusamon Tropiikin kylpylän saunamaailma uusiutuu ja laajentuu – kylpylä suljetaan toukokuuksi

Kuu­sa­mon Tro­pii­kin kyl­py­län sau­na­maail­ma uu­siu­tuu ja laa­jen­tuu – kylpylä sul­je­taan tou­ko­kuuk­si

31.03.2023 10:59 2
Tilaajille
Koronapassi karkotti asiakkaat keskustan ravintoloista – ravintolapäällikkö ihmettelee syitä ja asiakkaiden epätietoisuutta: "Moni olettaa, että syömään voi tulla, jos ei juo mitään"

Ko­ronapas­si kar­kot­ti asiak­kaat kes­kus­tan ra­vin­to­lois­ta – ra­vin­to­la­pääl­lik­kö ih­met­te­lee syitä ja asiak­kai­den epä­tie­toi­suut­ta: "Moni olet­taa, että syömään voi tulla, jos ei juo mitään"

09.12.2021 04:00 4
Tilaajille
Päivittyvä seuranta: Näin korona sulkee ja rajoittaa palveluja

Päi­vit­ty­vä seu­ran­ta: Näin korona sulkee ja ra­joit­taa pal­ve­lu­ja

02.12.2020 09:29
Ilo ennätyksistä vaihtui epävarmuudeksi – näin Rukan matkailuyrittäjät kommentoivat koronatilannetta

Ilo en­nä­tyk­sis­tä vaihtui epä­var­muu­dek­si – näin Rukan mat­kai­lu­yrit­tä­jät kom­men­toi­vat ko­ro­na­ti­lan­net­ta

14.03.2020 04:00
"73 tonttia, 44 000 neliöä rakennusoikeutta, matkailua ja lomamajoitusta" – Tatanki-Koukkulammen asemakaavan ehdotus nähtäville talvella

"73 tont­tia, 44 000 neliöä ra­ken­nu­soi­keut­ta, mat­kai­lua ja lo­ma­ma­joi­tus­ta" – Ta­tan­ki-Kouk­ku­lam­men ase­ma­kaa­van ehdotus näh­tä­vil­le tal­vel­la

03.02.2020 05:10
Tilaajille