Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Golf
Kuntalaisaloite jätetty elokuussa – Kuusamoon toivottu monitoimihalli ei ole vielä näköpiirissä

Kun­ta­lais­aloi­te jätetty elo­kuus­sa – Kuu­sa­moon toi­vot­tu mo­ni­toi­mi­hal­li ei ole vielä nä­kö­pii­ris­sä

15.10.2023 04:00 3
Tilaajille
Golfliiton jäsenmäärissä hienoista kasvua – Kuusamo Golfin lopettaminen selittää Pohjois-Suomen laskusuuntaa

Golf­lii­ton jä­sen­mää­ris­sä hie­nois­ta kasvua – Kuusamo Golfin lo­pet­ta­mi­nen se­lit­tää Poh­jois-Suo­men las­ku­suun­taa

28.09.2023 17:00
Tilaajille
Onko golf-lajit vieneet mennessään? – Kerro viikon kysymykseen mikä on suosikkisi

Onko golf-la­jit vieneet men­nes­sään? – Kerro viikon ky­sy­myk­seen mikä on suo­sik­ki­si

19.07.2023 04:00
Tilaajille
Kolopallon peluu jatkuu Kuusamossa – Petäjäkankaan kenttä on nyt Holiday Clubin hallinnassa

Ko­lo­pal­lon peluu jatkuu Kuu­sa­mos­sa – Pe­tä­jä­kan­kaan kenttä on nyt Holiday Clubin hal­lin­nas­sa

10.06.2023 04:00
Tilaajille
Suomessa yli 154 000 golfin harrastajaa – Kuusamossa alle 300

Suo­mes­sa yli 154 000 golfin har­ras­ta­jaa – Kuu­sa­mos­sa alle 300

22.10.2022 12:01 1
Tilaajille
Kuusamon golfkentästä äänestettiin kaupunginhallituksessa, äänet jakautuivat 10–2

Kuu­sa­mon golf­ken­täs­tä ää­nes­tet­tiin kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa, äänet ja­kau­tui­vat 10–2

12.04.2022 13:14
Tilaajille
Kuusamon golfkenttä kaupungille 310 000 eurolla ja lisää lomarakennuksia? – Kaupunginjohtaja: "Matkailun ympärivuotisuus on ottanut isoja harppauksia edelleen, siksi golfkentän kehittäminen on tarpeen"

Kuu­sa­mon golf­kent­tä kau­pun­gil­le 310 000 eurolla ja lisää lo­ma­ra­ken­nuk­sia? – Kau­pun­gin­joh­ta­ja: "Mat­kai­lun ym­pä­ri­vuo­ti­suus on ottanut isoja harp­pauk­sia edel­leen, siksi golf­ken­tän ke­hit­tä­mi­nen on tar­peen"

11.04.2022 04:00 3
Tilaajille
Golfkentän tulevaisuus auki – pikaisia ratkaisuja toivotaan, konkurssipesän hallussa kenttä ei voi olla ikuisesti

Golf­ken­tän tu­le­vai­suus auki – pi­kai­sia rat­kai­su­ja toi­vo­taan, kon­kurs­si­pe­sän hal­lus­sa kenttä ei voi olla ikui­ses­ti

14.01.2022 15:00 4
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Golf­ken­tän tu­le­vai­suus taat­ta­va pi­kai­ses­ti – tällä het­kel­lä kenttä on kon­kurs­si­pe­sän hal­lus­sa

08.01.2022 04:00 7
Tilaajille
4600 euroa junioreille ja johtokunnan nuorennusleikkaus – Kuusamo Golf päätti ulkokautensa:  "Pelaamistauko ei kuitenkaan muodostunut kovin pitkäksi"

4600 euroa ju­nio­reil­le ja joh­to­kun­nan nuo­ren­nus­leik­kaus – Kuusamo Golf päätti ul­ko­kau­ten­sa: "Pe­laa­mis­tau­ko ei kui­ten­kaan muo­dos­tu­nut kovin pit­käk­si"

01.11.2021 19:00
Tilaajille
Keskiviikkokisailijat kokoontuivat Petäjäkankaalla golfaamaan – pelikausi jatkuu säiden salliessa

Kes­ki­viik­ko­ki­sai­li­jat ko­koon­tui­vat Pe­tä­jä­kan­kaal­la gol­faa­maan – pe­li­kau­si jatkuu säiden sal­lies­sa

05.10.2021 19:00
Tilaajille
Sivupersoonat golfasivat päättäjäiskisassa – "Virallinen kilpailukausi on nyt päättynyt, mutta kenttä on edelleen auki säiden salliessa"

Si­vu­per­soo­nat gol­fa­si­vat päät­tä­jäis­ki­sas­sa – "Vi­ral­li­nen kil­pai­lu­kau­si on nyt päät­ty­nyt, mutta kenttä on edel­leen auki säiden sal­lies­sa"

29.09.2021 19:00
Tilaajille
Golfissa kisailua kapteenin maljasta – Karjalaisen joukkueelle niukka voitto Ahon joukkueesta

Gol­fis­sa ki­sai­lua kap­tee­nin mal­jas­ta – Kar­ja­lai­sen jouk­kueel­le niukka voitto Ahon jouk­kuees­ta

22.09.2021 19:00
Tilaajille
Mestareita ja ruskaa golfkentällä – Ruska Scramblen osallistujista yli puolet tuli Kuusamon ulkopuolelta

Mes­ta­rei­ta ja ruskaa golf­ken­täl­lä – Ruska Scramb­len osal­lis­tu­jis­ta yli puolet tuli Kuu­sa­mon ul­ko­puo­lel­ta

15.09.2021 19:00
Tilaajille
Parisuhteet koetuksella Petäjäkankaalla – tulevana lauantaina edessä Ruska Scramble

Pa­ri­suh­teet koe­tuk­sel­la Pe­tä­jä­kan­kaal­la – tu­le­va­na lauan­tai­na edessä Ruska Scramb­le

08.09.2021 19:00
Tilaajille
Golfia Santa Clausin kentällä – oli meillä lystiä, välikioskin tarjoilut olivat mahtavat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Golfia Santa Clausin ken­täl­lä – oli meillä lystiä, vä­li­kios­kin tar­joi­lut olivat mah­ta­vat

05.09.2021 04:38
Tilaajille
Syksyn alkua ja seniorijuhlaa – Petäjäkankaan golfkentällä vielä muutamia joukkuekisoja

Syksyn alkua ja se­nio­ri­juh­laa – Pe­tä­jä­kan­kaan golf­ken­täl­lä vielä muu­ta­mia jouk­kue­ki­so­ja

04.09.2021 17:00
Tilaajille
Mestaruudet jaossa golfissa: sama nimi kärjessä seuran perustajien kunniaksi pidetyssä kisassa ja seniorimestaruuksissa

Mes­ta­ruu­det jaossa gol­fis­sa: sama nimi kär­jes­sä seuran pe­rus­ta­jien kun­niak­si pi­de­tys­sä kisassa ja se­nio­ri­mes­ta­ruuk­sis­sa

11.08.2021 19:00
Tilaajille
Leviltä hyviä sijoituksia golfissa – seuran omat kilpailut jatkuvat viikonvaihteessa

Leviltä hyviä si­joi­tuk­sia gol­fis­sa – seuran omat kil­pai­lut jat­ku­vat vii­kon­vaih­tees­sa

05.08.2021 19:00
Tilaajille
Tauno Tahkola onnistui jokaisen golfarin unelmassa – hole in one oli Petäjäkankaan kentän kolmas tänä vuonna: viikonlopun kilpailuissa muitakin hyviä tuloksia

Tauno Tahkola on­nis­tui jo­kai­sen gol­fa­rin unel­mas­sa – hole in one oli Pe­tä­jä­kan­kaan kentän kolmas tänä vuonna: vii­kon­lo­pun kil­pai­luis­sa mui­ta­kin hyviä tu­lok­sia

29.07.2021 19:00
Tilaajille