Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Juuri nyt: Hyvälle tyy­pil­le 500 euroa – tai­val­kos­ke­lai­nen puu­ta­va­ra-au­ton­kul­jet­ta­ja Juha Par­viai­nen sai Met­sä­mies­ten Säätiön sti­pen­din

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuusamo golf
Kuntalaisaloite jätetty elokuussa – Kuusamoon toivottu monitoimihalli ei ole vielä näköpiirissä

Kun­ta­lais­aloi­te jätetty elo­kuus­sa – Kuu­sa­moon toi­vot­tu mo­ni­toi­mi­hal­li ei ole vielä nä­kö­pii­ris­sä

15.10.2023 04:00 3
Tilaajille
Golfliiton jäsenmäärissä hienoista kasvua – Kuusamo Golfin lopettaminen selittää Pohjois-Suomen laskusuuntaa

Golf­lii­ton jä­sen­mää­ris­sä hie­nois­ta kasvua – Kuusamo Golfin lo­pet­ta­mi­nen se­lit­tää Poh­jois-Suo­men las­ku­suun­taa

28.09.2023 17:00
Tilaajille
Kolopallon peluu jatkuu Kuusamossa – Petäjäkankaan kenttä on nyt Holiday Clubin hallinnassa

Ko­lo­pal­lon peluu jatkuu Kuu­sa­mos­sa – Pe­tä­jä­kan­kaan kenttä on nyt Holiday Clubin hal­lin­nas­sa

10.06.2023 04:00
Tilaajille
Suomessa yli 154 000 golfin harrastajaa – Kuusamossa alle 300

Suo­mes­sa yli 154 000 golfin har­ras­ta­jaa – Kuu­sa­mos­sa alle 300

22.10.2022 12:01 1
Tilaajille
Kuusamon golfkenttä kaupungille 310 000 eurolla ja lisää lomarakennuksia? – Kaupunginjohtaja: "Matkailun ympärivuotisuus on ottanut isoja harppauksia edelleen, siksi golfkentän kehittäminen on tarpeen"

Kuu­sa­mon golf­kent­tä kau­pun­gil­le 310 000 eurolla ja lisää lo­ma­ra­ken­nuk­sia? – Kau­pun­gin­joh­ta­ja: "Mat­kai­lun ym­pä­ri­vuo­ti­suus on ottanut isoja harp­pauk­sia edel­leen, siksi golf­ken­tän ke­hit­tä­mi­nen on tar­peen"

11.04.2022 04:00 3
Tilaajille
Golfkentän tulevaisuus auki – pikaisia ratkaisuja toivotaan, konkurssipesän hallussa kenttä ei voi olla ikuisesti

Golf­ken­tän tu­le­vai­suus auki – pi­kai­sia rat­kai­su­ja toi­vo­taan, kon­kurs­si­pe­sän hal­lus­sa kenttä ei voi olla ikui­ses­ti

14.01.2022 15:00 4
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Golf­ken­tän tu­le­vai­suus taat­ta­va pi­kai­ses­ti – tällä het­kel­lä kenttä on kon­kurs­si­pe­sän hal­lus­sa

08.01.2022 04:00 7
Tilaajille
4600 euroa junioreille ja johtokunnan nuorennusleikkaus – Kuusamo Golf päätti ulkokautensa:  "Pelaamistauko ei kuitenkaan muodostunut kovin pitkäksi"

4600 euroa ju­nio­reil­le ja joh­to­kun­nan nuo­ren­nus­leik­kaus – Kuusamo Golf päätti ul­ko­kau­ten­sa: "Pe­laa­mis­tau­ko ei kui­ten­kaan muo­dos­tu­nut kovin pit­käk­si"

01.11.2021 19:00
Tilaajille
Keskiviikkokisailijat kokoontuivat Petäjäkankaalla golfaamaan – pelikausi jatkuu säiden salliessa

Kes­ki­viik­ko­ki­sai­li­jat ko­koon­tui­vat Pe­tä­jä­kan­kaal­la gol­faa­maan – pe­li­kau­si jatkuu säiden sal­lies­sa

05.10.2021 19:00
Tilaajille
Golfissa kisailua kapteenin maljasta – Karjalaisen joukkueelle niukka voitto Ahon joukkueesta

Gol­fis­sa ki­sai­lua kap­tee­nin mal­jas­ta – Kar­ja­lai­sen jouk­kueel­le niukka voitto Ahon jouk­kuees­ta

22.09.2021 19:00
Tilaajille
Mestareita ja ruskaa golfkentällä – Ruska Scramblen osallistujista yli puolet tuli Kuusamon ulkopuolelta

Mes­ta­rei­ta ja ruskaa golf­ken­täl­lä – Ruska Scramb­len osal­lis­tu­jis­ta yli puolet tuli Kuu­sa­mon ul­ko­puo­lel­ta

15.09.2021 19:00
Tilaajille
Parisuhteet koetuksella Petäjäkankaalla – tulevana lauantaina edessä Ruska Scramble

Pa­ri­suh­teet koe­tuk­sel­la Pe­tä­jä­kan­kaal­la – tu­le­va­na lauan­tai­na edessä Ruska Scramb­le

08.09.2021 19:00
Tilaajille
Syksyn alkua ja seniorijuhlaa – Petäjäkankaan golfkentällä vielä muutamia joukkuekisoja

Syksyn alkua ja se­nio­ri­juh­laa – Pe­tä­jä­kan­kaan golf­ken­täl­lä vielä muu­ta­mia jouk­kue­ki­so­ja

04.09.2021 17:00
Tilaajille
Golfin kilpailukausi päätökseen Kuusamossa: " Hetkittäin olosuhteet olivat jopa lähes ihanteelliset"

Golfin kil­pai­lu­kau­si pää­tök­seen Kuu­sa­mos­sa: " Het­kit­täin olo­suh­teet olivat jopa lähes ihan­teel­li­set"

30.09.2020 14:26
Tilaajille
Omat koirat purivat Ruska Scramble -kilpailussa – 30-vuotias golfseura juhli pelaajarunsaan kilpailun muodossa

Omat koirat purivat Ruska Scramb­le -kil­pai­lus­sa – 30-vuo­tias golf­seu­ra juhli pe­laa­ja­run­saan kil­pai­lun muo­dos­sa

15.09.2020 04:00
Tilaajille
18 holaria Petäjäkankaan kentällä: "Pallon lyöminen suoraan reikään on aina jonkinlainen onnenkantamoinen, vaikka hyvällä pelaajalla siihen voidaankin katsoa olevan paremmat mahdollisuudet"

18 holaria Pe­tä­jä­kan­kaan ken­täl­lä: "Pallon lyö­mi­nen suoraan reikään on aina jon­kin­lai­nen on­nen­kan­ta­moi­nen, vaikka hyvällä pe­laa­jal­la siihen voi­daan­kin katsoa olevan pa­rem­mat mah­dol­li­suu­det"

14.09.2020 12:00
Tilaajille
Golf koukuttaa – Ison kentän kisassa 18 osallistujaa

Golf kou­kut­taa – Ison kentän kisassa 18 osal­lis­tu­jaa

14.09.2020 04:00
Tilaajille
Junnujen päivä Petäjäkankaalla tuotti yli 4 000 euroa golfjunioreiden pelaamisen tukemiseen

Jun­nu­jen päivä Pe­tä­jä­kan­kaal­la tuotti yli 4 000 euroa golf­ju­nio­rei­den pe­laa­mi­sen tu­ke­mi­seen

28.08.2020 17:00
Tilaajille
Kuusamo Golfin seuranmestaruudet on ratkottu – viime kauden mestarit uusivat voittonsa

Kuusamo Golfin seu­ran­mes­ta­ruu­det on rat­kot­tu – viime kauden mes­ta­rit uusivat voit­ton­sa

19.08.2020 17:01
Tilaajille
Golfmestaruudet jaossa – Kuusamo Golfin senioreiden mestaruuskisoissa kilpailtiin  ensi kertaa myös 80-vuotiaiden sarja

Golf­mes­ta­ruu­det jaossa – Kuusamo Golfin se­nio­rei­den mes­ta­ruus­ki­sois­sa kil­pail­tiin ensi kertaa myös 80-vuo­tiai­den sarja

11.08.2020 04:01
Tilaajille