Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Posion kou­lu­lais­ten saat­to­alue tur­val­li­sem­mak­si – "Lu­pail­tiin, että pääl­lys­tys­työt ke­ri­tään tehdä ennen kuin lu­ku­vuo­si alkaa"

Koululaisten kyydinodotusalue on tehty taustalle parkkipaikan koulujen puoleiseen reunaan. Se oli torstaina vielä päällystämättä. Reuna-alueella olleet henkilökunnan pysäköintipaikat on siirretty etualalla olevan korokkeen tälle puolelle.
Koululaisten kyydinodotusalue on tehty taustalle parkkipaikan koulujen puoleiseen reunaan. Se oli torstaina vielä päällystämättä. Reuna-alueella olleet henkilökunnan pysäköintipaikat on siirretty etualalla olevan korokkeen tälle puolelle.
Kuva: Reino Hämeenniemi

Posion lukion ja peruskoulun iso parkkipaikka on koulutyön alkaessa aikaisempaa turvallisempi, kun henkilökunnan autot on siirretty pois koulukuljetusten pysähdyspaikalta alueen koulujen puoleisesta reunasta.

Henkilökunnan vanhan pysäköintipalstan tilalle on tehty korotettu reuna-alue. Uusi henkilökunnan pysäköintipalsta lämmitystolppineen on rakennettu parkkipaikan keskiosaan.