Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Yk­si­mie­li­nen päätös: Kuusamo hakee val­ta­kun­nal­lis­ta Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seo­ta – po­ten­tiaa­li­sim­mat si­jain­ti­vaih­to­eh­dot Ruka tai Kuu­sa­mon taajama

Suunnitteilla oleva museo antaa sanalle museo uudenlaisen merkityksen.
Suunnitteilla oleva museo antaa sanalle museo uudenlaisen merkityksen.
Kuva: Pentagon Design Oy

Kuusamon kaupunki on yksimielisellä päätöksellä päättänyt hakea Erä- ja luontokulttuurimuseota Kuusamoon.

– Pari pientä tarkennusta teimme hakuteksteihin, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuomo Hänninen kommentoi kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen.