TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Alppihiihto
"Todettiin, että meiltähän tämä käy", sanoi Pelli joukkuekisasta – nuoret alppihiihtäjät kisasivat Rukalla

"To­det­tiin, että meil­tä­hän tämä käy", sanoi Pelli jouk­kue­ki­sas­ta – nuoret alp­pi­hiih­tä­jät ki­sa­si­vat Rukalla

15.02.2022 13:44
Tilaajille
Alppikoululla eletään pääsykokeiden aikaa – freeskivalmentaja matkannut Pekingiin

Alp­pi­kou­lul­la eletään pää­sy­ko­kei­den aikaa – frees­ki­val­men­ta­ja mat­kan­nut Pe­kin­giin

03.02.2022 04:00
Tilaajille
Alppihiihtoa ja avaruutta - Levin maailmancupissa ovat koronakuplassa urheilijat ja heidän taustavoimat, yleisösuositukset liittyvät maskin käyttöön

Alp­pi­hiih­toa ja ava­ruut­ta - Levin maail­man­cu­pis­sa ovat ko­ro­na­kup­las­sa ur­hei­li­jat ja heidän taus­ta­voi­mat, ylei­sö­suo­si­tuk­set liit­ty­vät maskin käyt­töön

15.11.2021 13:54
Tilaajille
Iloa uusista tiloista – alppikoululaisten olosuhteet Kuusamossa ovat ottaneet askeleen eteenpäin

Iloa uusista ti­lois­ta – alp­pi­kou­lu­lais­ten olo­suh­teet Kuu­sa­mos­sa ovat ot­ta­neet as­ke­leen eteen­päin

07.11.2021 04:00
Tilaajille
Entinen alppihiihtäjä Jukka Leino valmentaa Levillä - Urheilulinjan syksy tuo tullessaan nuorille alppihiihtäjille suunnatun valmennusryhmän

Entinen alp­pi­hiih­tä­jä Jukka Leino val­men­taa Levillä - Ur­hei­lu­lin­jan syksy tuo tul­les­saan nuo­ril­le alp­pi­hiih­tä­jil­le suun­na­tun val­men­nus­ryh­män

06.09.2021 18:54
Tilaajille
Monipuolisesti rinteessä –  tiesitkö mitä kaikkea voi harrastaa suksilla tai laudalla?

Mo­ni­puo­li­ses­ti rin­tees­sä – tie­sit­kö mitä kaikkea voi har­ras­taa suk­sil­la tai lau­dal­la?

07.05.2021 15:00
Tilaajille
Rukan koulun rinnelajiryhmään haku alkanut – urheilun viikkotuntimäärä voi ryhmään valittavilla nousta jopa kahteenkymmeneen

Rukan koulun rin­ne­la­ji­ryh­mään haku alkanut – ur­hei­lun viik­ko­tun­ti­mää­rä voi ryhmään va­lit­ta­vil­la nousta jopa kah­teen­kym­me­neen

03.05.2021 19:01
Tilaajille
Levi päätti alppihiihdon valtakunnallisen kilpailukauden

Levi päätti alp­pi­hiih­don val­ta­kun­nal­li­sen kil­pai­lu­kau­den

02.05.2021 14:46
Tilaajille
Alaniska ja Sulkakoski Belgian mestarit Suomulla

Ala­nis­ka ja Sul­ka­kos­ki Belgian mes­ta­rit Suo­mul­la

23.04.2021 10:12
Tilaajille
Saku Aho keskeytti kärkipaikalta Rukan FIS-kisoissa

Saku Aho kes­keyt­ti kär­ki­pai­kal­ta Rukan FIS-ki­sois­sa

21.03.2021 17:41
Tilaajille
Riia Pallari ja Veera Alaniska jakoivat pujottelun SM-kullan Rukalla

Riia Pallari ja Veera Ala­nis­ka ja­koi­vat pu­jot­te­lun SM-kul­lan Rukalla

20.03.2021 21:38
Tilaajille
Jukka Leino Levi Snow Sport Academyn huippu-urheilulinjan valmentajaksi

Jukka Leino Levi Snow Sport Aca­de­myn huip­pu-ur­hei­lu­lin­jan val­men­ta­jak­si

04.02.2021 13:11
Tilaajille
Kalle Palanderin talokaupat Torniossa allekirjoitusta vaille

Kalle Pa­lan­de­rin ta­lo­kau­pat Tor­nios­sa al­le­kir­joi­tus­ta vaille

19.11.2020 20:06
Tilaajille
Yhden laskijan menestyksestä hyötyvät kaikki - Kalle Palanderilla on suuri huoli, että Suomi on jäämässä välinepuolella mopen osaan

Yhden las­ki­jan me­nes­tyk­ses­tä hyö­ty­vät kaikki - Kalle Pa­lan­de­ril­la on suuri huoli, että Suomi on jää­mäs­sä vä­li­ne­puo­lel­la mopen osaan

19.11.2020 20:05
Tilaajille
Levin SM/FIS-kisat peruttiin - maailmancup ei ole vaarassa

Levin SM/FIS-ki­sat pe­rut­tiin - maail­man­cup ei ole vaa­ras­sa

05.11.2020 11:08
Tilaajille
Levillä neljän kuplan maailmancup - Kilpailunjohtaja Petri Tuomikoski ei uskalla sanoa, milloin kisa voidaan julistaa varmaksi: "Kaikki ei ole meidän käsissä"

Levillä neljän kuplan maail­man­cup - Kil­pai­lun­joh­ta­ja Petri Tuo­mi­kos­ki ei uskalla sanoa, milloin kisa voidaan ju­lis­taa var­mak­si: "Kaikki ei ole meidän kä­sis­sä"

19.10.2020 18:51
Tilaajille
Kuusamossa tehdään huippuja – olympiavalmennuskeskus tuo lahjakkaita urheilijoita paikkakunnalle

Kuu­sa­mos­sa tehdään huip­pu­ja – olym­pia­val­men­nus­kes­kus tuo lah­jak­kai­ta ur­hei­li­joi­ta paik­ka­kun­nal­le

05.10.2020 04:01
Tilaajille
Taivalkosken Voutilaiset ja Ruka Slalomin Vierelä kumparelaskun haastajaryhmässä - alppihiihdon ja freestylehiihdon maajoukkueryhmät on nimetty

Tai­val­kos­ken Vou­ti­lai­set ja Ruka Sla­lo­min Vierelä kum­pa­re­las­kun haas­ta­ja­ryh­mäs­sä - alp­pi­hiih­don ja free­sty­le­hiih­don maa­jouk­kue­ryh­mät on nimetty

18.05.2020 16:42
Tilaajille