Lentopallo: Hel­sin­ki ei pysynyt Kuu­sa­mon kyy­dis­sä

Hillat
Kolumni

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Eri­koi­sia juttuja on sat­tu­nut, mutta kaik­kein eri­koi­sin ta­pah­tui ku­lu­nee­na kesänä

11.09.2021 04:00
Tilaajille

Hil­las­ta on mo­nen­lai­siin herk­kui­hin - katso tästä ohjeet soiden herkun mo­ni­puo­li­seen käyt­töön

27.07.2021 19:00
Tilaajille

Helle ly­hen­tää hil­lo­jen poi­min­ta-ai­kaa – Mus­ti­koi­den pölytys on­nis­tui hyvin, mutta sateen puute saattaa jättää marjat ki­tu­kas­vui­sik­si

17.07.2021 17:00
Tilaajille
Kolumni

Huh hel­let­tä, pitäisi jo en­nät­tää hillaan

15.07.2021 04:00 1
Tilaajille

" Ero Ranuan kypsiin hil­loi­hin on yleensä ollut kar­keas­ti noin viikon luok­kaa"  – Kuu­sa­mos­sa hil­la­suol­le ei kannata vielä lähteä, viikko pitänee odo­tel­la

08.07.2021 11:00 3
Tilaajille

Hil­lan­kuk­kaa on Lapissa run­saas­ti, mutta kai­kis­ta kukista ei kehity marjaa – sor­mel­la ko­kei­le­mal­la sel­viää, löy­tyy­kö kukasta mykyrä

18.06.2021 14:43
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Hil­la­suol­la aar­teen­et­sin­näs­sä Koil­lis­maan luonnon kau­neut­ta ehtii ihailla – "Vaikka maailma on tänä kesänä ollut hyvin eri­lai­nen, on ainakin oma kesäni ollut elä­myk­siä täynnä"

05.08.2020 04:00

Me­hu­kat­ti­pur­kis­ta ja oi­val­luk­ses­ta syntyi toimiva hil­la­poi­mu­ri – Kalevi Remes ke­hit­te­li itse mainion mar­jas­tus­vä­li­neen

25.07.2020 17:00
Tilaajille

"Kun hil­la­kau­si alkaa, ei meinaa unta saada, niin levoton olo" – Ra­nua­lai­nen am­mat­ti­hil­las­ta­ja Viljo Pe­tä­jä­jär­vi poimii marjoja kolme viikkoa aamusta iltaan

24.07.2020 09:56
Tilaajille

Hillat kyp­sy­vät epä­ta­sai­ses­ti - Tuula Määttä on ke­rän­nyt jo kym­me­niä litroja

17.07.2020 07:44
Tilaajille

Hil­la­suon kutsun kuulen kai minäkin – huip­pu­luo­kan poi­mi­jak­si on aikaa vielä har­joi­tel­la

15.07.2020 04:01

Mus­tik­ka kukkii sel­väs­ti run­saam­min kuin vuosi sitten – kuk­ka­ha­vain­to­jen pe­rus­teel­la hyvä sato on mah­dol­li­nen

23.06.2020 10:06
Tilaajille