Matkailu: Düs­sel­dor­fis­ta Kuu­sa­moon suo­ril­la len­noil­la – "Uuden len­to­yh­tey­den avaa­mi­nen on tärkeä vastaus kas­va­nee­seen ky­syn­tään"

Joko luit: Maa­kaa­pe­li­ver­kon ra­ken­nus­työt tauolle Po­siol­la ka­la­sääk­sen pe­sin­nän vuoksi

Toimittajalta: Kuu­sen­ker­käl­lä maus­tet­tua vettä pul­loi­hin – Voisiko maail­man ve­si­pu­la olla mah­dol­li­suus Koil­lis­maal­le?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kesäkahvilat
Saadaanko Posion kalasatamalle kesäkahvilan pitäjä? – kunnan avoin haku tuotti yhden tarjokkaan

Saa­daan­ko Posion ka­la­sa­ta­mal­le ke­sä­kah­vi­lan pitäjä? – kunnan avoin haku tuotti yhden tar­jok­kaan

04.05.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Kotakahvilan terassilla tuntuu kuin olisi lintuna pesässä – lue Böökin perheen kahvilakierroksen viimeinen juttu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ko­ta­kah­vi­lan te­ras­sil­la tuntuu kuin olisi lintuna pesässä – lue Böökin perheen kah­vi­la­kier­rok­sen vii­mei­nen juttu

05.09.2022 17:00
Tilaajille
Yrittäjä Laura Paloniemi kertoo, ettei aika riittänyt kaikkeen – Kesäkahvilaa ei tule tänä kesänä Kelanrantaan

Yrit­tä­jä Laura Pa­lo­nie­mi kertoo, ettei aika riit­tä­nyt kaik­keen – Ke­sä­kah­vi­laa ei tule tänä kesänä Ke­lan­ran­taan

19.07.2022 17:03
Tilaajille
Lukijalta: Lähimatkailu kannattaa – aika Ajakassa menee kuin siivillä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lä­hi­mat­kai­lu kan­nat­taa – aika Aja­kas­sa menee kuin sii­vil­lä

01.07.2022 04:00
Tilaajille
Quplan rantakahvila avaa luukkunsa taas ensi kesänä – yrittäjä Laura Paloniemi kertoo päätyneensä kahvilan avaamiseen yleisön pyynnöstä

Quplan ran­ta­kah­vi­la avaa luuk­kun­sa taas ensi kesänä – yrit­tä­jä Laura Pa­lo­nie­mi kertoo pää­ty­neen­sä kah­vi­lan avaa­mi­seen yleisön pyyn­nös­tä

24.04.2022 12:00
Tilaajille
Kuusamon Kelanrantaan saatiin kauan odotettu kontti – sen ympärille rakentuva 180 neliön kesäkahvila terasseineen avataan viimein ensi viikolla

Kuu­sa­mon Ke­lan­ran­taan saatiin kauan odo­tet­tu kontti – sen ym­pä­ril­le ra­ken­tu­va 180 neliön ke­sä­kah­vi­la te­ras­sei­neen avataan viimein ensi vii­kol­la

16.07.2021 15:57
Tilaajille
Kelanrannan kesäkahvilan tarkoitus avata heinäkuun ensimmäisillä viikoilla – yrittäjä harmittelee paperitöitä ja byrokratiaa

Ke­lan­ran­nan ke­sä­kah­vi­lan tar­koi­tus avata hei­nä­kuun en­sim­mäi­sil­lä vii­koil­la – yrit­tä­jä har­mit­te­lee pa­pe­ri­töi­tä ja by­ro­kra­tiaa

29.06.2021 04:00
Tilaajille
Cafe Uuttusuo avasi Viitostien varteen – yrittäjänä jäätelökauhaa ja kaivinkoneen kauhaa pyörittävä monen alan mies: "Sehän pitää koettaa kerätä leipää sieltä mistä sattuu saamaan"

Cafe Uut­tu­suo avasi Vii­tos­tien varteen – yrit­tä­jä­nä jää­te­lö­kau­haa ja kai­vin­ko­neen kauhaa pyö­rit­tä­vä monen alan mies: "Sehän pitää koettaa kerätä leipää sieltä mistä sattuu saa­maan"

03.06.2021 15:33 2
Tilaajille
Kelan rannan kesäkahvila avaamassa juhannukseksi – yrittäjä odottaa vielä lupia ja konttikahvilaa: "Jos tämä onnistuu, sitten ensi kesänä tietää miten kannattaa tehdä"

Kelan rannan ke­sä­kah­vi­la avaa­mas­sa ju­han­nuk­sek­si – yrit­tä­jä odottaa vielä lupia ja kont­ti­kah­vi­laa: "Jos tämä on­nis­tuu, sitten ensi kesänä tietää miten kan­nat­taa tehdä"

01.06.2021 11:00
Tilaajille