Talvikausi käyntiin: Seu­raam­me Rukan ava­jai­sia päi­vit­ty­väs­sä ku­va­gal­le­rias­sa

Toimittajalta: Jour­na­lis­mis­sa jut­tu­jen si­säl­töä ei keksitä hatusta heit­tä­mäl­lä

Menovinkit: Ko­ko­sim­me ta­pah­tu­mat, keikat ja näyt­te­lyt yhteen juttuun

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Kesäkahvilat
Lukijalta: Kotakahvilan terassilla tuntuu kuin olisi lintuna pesässä – lue Böökin perheen kahvilakierroksen viimeinen juttu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ko­ta­kah­vi­lan te­ras­sil­la tuntuu kuin olisi lintuna pesässä – lue Böökin perheen kah­vi­la­kier­rok­sen vii­mei­nen juttu

05.09.2022 17:00
Tilaajille
Yrittäjä Laura Paloniemi kertoo, ettei aika riittänyt kaikkeen – Kesäkahvilaa ei tule tänä kesänä Kelanrantaan

Yrit­tä­jä Laura Pa­lo­nie­mi kertoo, ettei aika riit­tä­nyt kaik­keen – Ke­sä­kah­vi­laa ei tule tänä kesänä Ke­lan­ran­taan

19.07.2022 17:03
Tilaajille
Lukijalta: Lähimatkailu kannattaa – aika Ajakassa menee kuin siivillä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lä­hi­mat­kai­lu kan­nat­taa – aika Aja­kas­sa menee kuin sii­vil­lä

01.07.2022 04:00
Tilaajille
Quplan rantakahvila avaa luukkunsa taas ensi kesänä – yrittäjä Laura Paloniemi kertoo päätyneensä kahvilan avaamiseen yleisön pyynnöstä

Quplan ran­ta­kah­vi­la avaa luuk­kun­sa taas ensi kesänä – yrit­tä­jä Laura Pa­lo­nie­mi kertoo pää­ty­neen­sä kah­vi­lan avaa­mi­seen yleisön pyyn­nös­tä

24.04.2022 12:00
Tilaajille
Kuusamon Kelanrantaan saatiin kauan odotettu kontti – sen ympärille rakentuva 180 neliön kesäkahvila terasseineen avataan viimein ensi viikolla

Kuu­sa­mon Ke­lan­ran­taan saatiin kauan odo­tet­tu kontti – sen ym­pä­ril­le ra­ken­tu­va 180 neliön ke­sä­kah­vi­la te­ras­sei­neen avataan viimein ensi vii­kol­la

16.07.2021 15:57
Tilaajille
Kelanrannan kesäkahvilan tarkoitus avata heinäkuun ensimmäisillä viikoilla – yrittäjä harmittelee paperitöitä ja byrokratiaa

Ke­lan­ran­nan ke­sä­kah­vi­lan tar­koi­tus avata hei­nä­kuun en­sim­mäi­sil­lä vii­koil­la – yrit­tä­jä har­mit­te­lee pa­pe­ri­töi­tä ja by­ro­kra­tiaa

29.06.2021 04:00
Tilaajille
Cafe Uuttusuo avasi Viitostien varteen – yrittäjänä jäätelökauhaa ja kaivinkoneen kauhaa pyörittävä monen alan mies: "Sehän pitää koettaa kerätä leipää sieltä mistä sattuu saamaan"

Cafe Uut­tu­suo avasi Vii­tos­tien varteen – yrit­tä­jä­nä jää­te­lö­kau­haa ja kai­vin­ko­neen kauhaa pyö­rit­tä­vä monen alan mies: "Sehän pitää koettaa kerätä leipää sieltä mistä sattuu saa­maan"

03.06.2021 15:33 2
Tilaajille
Kelan rannan kesäkahvila avaamassa juhannukseksi – yrittäjä odottaa vielä lupia ja konttikahvilaa: "Jos tämä onnistuu, sitten ensi kesänä tietää miten kannattaa tehdä"

Kelan rannan ke­sä­kah­vi­la avaa­mas­sa ju­han­nuk­sek­si – yrit­tä­jä odottaa vielä lupia ja kont­ti­kah­vi­laa: "Jos tämä on­nis­tuu, sitten ensi kesänä tietää miten kan­nat­taa tehdä"

01.06.2021 11:00
Tilaajille