Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

koronaturvallisuus
Koronatartuntojen määrä kääntynyt selvään kasvuun Kuusamossa – "Toive, että joulua vietettäisiin pienellä porukalla perhepiirissä ja muistettaisiin erityisesti oireisena välttää kontakteja "

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kään­ty­nyt selvään kasvuun Kuu­sa­mos­sa – "Toive, että joulua vie­tet­täi­siin pie­nel­lä po­ru­kal­la per­he­pii­ris­sä ja muis­tet­tai­siin eri­tyi­ses­ti oi­rei­se­na välttää kon­tak­te­ja "

23.12.2021 14:07
Onko kotitesteistä apua? Vilauttaako joulupukki koronapassia? Voiko oireeton tartuttaa? 12 kysymystä ja vastausta koronaturvalliseen jouluun

Onko ko­ti­tes­teis­tä apua? Vi­laut­taa­ko jou­lu­puk­ki ko­ro­na­pas­sia? Voiko oi­ree­ton tar­tut­taa? 12 ky­sy­mys­tä ja vas­taus­ta ko­ro­na­tur­val­li­seen jouluun

18.12.2021 04:00
Tilaajille
Erityishuomio koronaturvallisuuteen Ruka Nordicissa – koronapassia lipunmyynnissä vilauttamalla saa rannekkeen alueen sisäravintoloihin

Eri­tyis­huo­mio ko­ro­na­tur­val­li­suu­teen Ruka Nor­di­cis­sa – ko­ronapas­sia li­pun­myyn­nis­sä vi­laut­ta­mal­la saa ran­nek­keen alueen si­sä­ra­vin­to­loi­hin

16.11.2021 18:16
Tilaajille
"Eihän me voida ketään puuhun sitoa" – MM-rallissa tiukoista toimista huolimatta jo neljä positiivista testitulosta

"Eihän me voida ketään puuhun sitoa" – MM-ral­lis­sa tiu­kois­ta toi­mis­ta huo­li­mat­ta jo neljä po­si­tii­vis­ta tes­ti­tu­los­ta

24.02.2021 12:31
Tilaajille
Avi aikoo tarkastaa talviloman suosikkikohteita – yhä useampi ravintola vaatii maskin asiakkaalta

Avi aikoo tar­kas­taa tal­vi­lo­man suo­sik­ki­koh­tei­ta – yhä useampi ra­vin­to­la vaatii maskin asiak­kaal­ta

24.02.2021 08:27
Tilaajille
”Välillä tämä tuntuu aika poukkoilevalta” – THL:n suositus kummastutti Rukallakin, jonne hiihtolomalaiset toivotetaan tervetulleeksi

”Vä­lil­lä tämä tuntuu aika pouk­koi­le­val­ta” – THL:n suo­si­tus kum­mas­tut­ti Ru­kal­la­kin, jonne hiih­to­lo­ma­lai­set toi­vo­te­taan ter­ve­tul­leek­si

19.02.2021 15:00 3
Tilaajille
Kysyimme, miten turvallisesti ensi kesänä voi järjestää yleisötapahtumia: ”Hyvästä käsihygieniasta ei ainakaan pidä luopua”

Ky­syim­me, miten tur­val­li­ses­ti ensi kesänä voi jär­jes­tää ylei­sö­ta­pah­tu­mia: ”Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta ei ai­na­kaan pidä luopua”

16.02.2021 11:00
Tilaajille
Kuntavaalit kaikella todennäköisyydellä käydään – mutta miten se voidaan tehdä turvallisesti?

Kun­ta­vaa­lit kai­kel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä käydään – mutta miten se voidaan tehdä tur­val­li­ses­ti?

03.02.2021 19:22
Tilaajille
Kuusamon hoivakodit saivat odotetun koronaturvallisen tapaamistuvan – Hyväntekeväisyytenä tehty tupa on liikuteltava, ja se mahdollistaa omaisten vierailut sisällä lämpimässä

Kuu­sa­mon hoi­va­ko­dit saivat odo­te­tun ko­ro­na­tur­val­li­sen ta­paa­mis­tu­van – Hy­vän­te­ke­väi­syy­te­nä tehty tupa on lii­ku­tel­ta­va, ja se mah­dol­lis­taa omais­ten vie­rai­lut sisällä läm­pi­mäs­sä

28.12.2020 04:00
Tilaajille
Enni Rukajärvi vinkkaa: Otetaan muut huomioon – Hiihtokeskusyhdistykseltä video turvallisesta korona-ajan laskettelusta

Enni Ru­ka­jär­vi vink­kaa: Otetaan muut huo­mioon – Hiih­to­kes­kus­yh­dis­tyk­sel­tä video tur­val­li­ses­ta ko­ro­na-ajan las­ket­te­lus­ta

17.12.2020 15:58
Tilaajille