Lapland Hotels

Mat­kai­luinf­ran ylösajo ei onnistu het­kes­sä – La­ki­muu­tos näkyy mat­kai­li­ja­vir­rois­sa kenties vasta lop­pu­vuon­na

18.06.2021 23:27
Tilaajille

Lapland Hotels lan­see­raa suo­ma­lai­sil­le mat­kaa­jil­le rää­tä­löi­dyt elä­mys­pa­ke­tit – Paketit sopivat tot­tu­neel­le Lapin kä­vi­jäl­le sekä niille, jotka kai­paa­vat enemmän ideoita lomansa kulkuun

11.11.2020 12:22
Tilaajille

Po­ron­fi­lee jäi ke­vääl­lä ho­tel­lin va­ras­toon – mat­kai­lu vai­kut­taa po­ron­li­han me­nek­kiin

14.09.2020 10:31
Tilaajille

Lapin suurin mat­kai­lu­toi­mi­ja Lapland Hotels ja Lapland Safaris aloit­ta­vat koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut – vai­ku­tus­ten pii­ris­sä 2000 hen­ki­löä

31.08.2020 12:04
Tilaajille

Anu Pentik urakoi tänä keväänä jät­ti­mäi­siä sei­nä­lau­ta­sia uuteen ho­tel­liin – niiden val­mis­ta­mi­nen vie viisi hen­ki­lö­työ­vuot­ta

22.02.2018 16:00