Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Myllykosken voimalaitos
Kuusinkijoen yhdistys saa kaupungin avustuksen, mutta mielipiteet Kuusamon kaupunginhallituksessa jakautuivat – keskustan äänet menivät tasan

Kuu­sin­ki­joen yh­dis­tys saa kau­pun­gin avus­tuk­sen, mutta mie­li­pi­teet Kuu­sa­mon kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa ja­kau­tui­vat – kes­kus­tan äänet menivät tasan

20.11.2023 10:15 17
Tilaajille
Mitä jos myös Kuusamon Soilun voimalaitos ajettaisiin alas ja joki entisöitäisiin? – "Myyntiaikeita eikä -halukkuutta ei ole"

Mitä jos myös Kuu­sa­mon Soilun voi­ma­lai­tos ajet­tai­siin alas ja joki en­ti­söi­täi­siin? – "Myyn­tiai­kei­ta eikä -ha­luk­kuut­ta ei ole"

30.10.2023 04:00 3
Tilaajille
"Se on nyt sataprosenttisesti teidän hoteissa" – Myllykosken avaimet siirtyivät Koskienergialta yhdistykselle

"Se on nyt sa­ta­pro­sent­ti­ses­ti teidän ho­teis­sa" – Myl­ly­kos­ken avaimet siir­tyi­vät Kos­ki­ener­gial­ta yh­dis­tyk­sel­le

02.10.2023 11:00 4
Tilaajille
Lumo Companyn nykysirkus tulee lauantaina betonin ja jokiuoman tykö Vuotungin Myllykoskella – "Emme kerro etukäteen kaikkea, mitä tapahtuu"

Lumo Com­pa­nyn ny­ky­sir­kus tulee lauan­tai­na betonin ja jo­ki­uo­man tykö Vuo­tun­gin Myl­ly­kos­kel­la – "Emme kerro etu­kä­teen kaik­kea, mitä ta­pah­tuu"

30.09.2023 12:00
Tilaajille
Myllykosken voimalaitoksen luovutus lähestyy – Ensi talven ajan Kuusinkijoki kuntoon ry:n vastuulla on säädellä voimalaitoksella veden korkeutta

Myl­ly­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen luo­vu­tus lä­hes­tyy – Ensi talven ajan Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon ry:n vas­tuul­la on sää­del­lä voi­ma­lai­tok­sel­la veden kor­keut­ta

15.08.2023 04:00 3
Tilaajille
150 000 istutettua taimenen poikasta ja Piilijoen kunnostustalkoot – Kuusinkijoki kuntoon -hankkeessa alkoi nyt käytännön työt, joiden tulokset nähdään muutamien vuosien päästä

150 000 is­tu­tet­tua tai­me­nen poi­kas­ta ja Pii­li­joen kun­nos­tus­tal­koot – Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon -hank­kees­sa alkoi nyt käy­tän­nön työt, joiden tu­lok­set nähdään muu­ta­mien vuosien päästä

12.06.2023 04:00 2
Tilaajille
Kuusinkiin avataan vaellusreitti järvitaimenelle, säätiölle liki 30 000 euroa ympäristöbonusta hankkeeseen - "Toivottavasti tämä upea,perimältään ainutlaatuinen taimenkanta elpyy"

Kuu­sin­kiin avataan vael­lus­reit­ti jär­vi­tai­me­nel­le, sää­tiöl­le liki 30 000 euroa ym­pä­ris­tö­bo­nus­ta hank­kee­seen - "Toi­vot­ta­vas­ti tämä upea,­pe­ri­mäl­tään ai­nut­laa­tui­nen tai­men­kan­ta elpyy"

27.01.2023 18:00 7
Tilaajille
Tulossa isoja istutuksia – verkkokalastuskielto on ehdoton Kuusinkijoki kuntoon -hankkeen etenemisessä

Tulossa isoja is­tu­tuk­sia – verk­ko­ka­las­tus­kiel­to on ehdoton Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon -hank­keen ete­ne­mi­ses­sä

20.12.2022 00:27 2
Tilaajille
Kuusinkijoki kuntoon sai hankittua rahoituksen voimalaitoksen ostoon – Näin Matti Aikio keräsi lähes 4 miljoonaa puolentoista vuoden aikana: "Oli ihan järkyttävä idea edes lähteä tähän"

Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon sai han­kit­tua ra­hoi­tuk­sen voi­ma­lai­tok­sen ostoon – Näin Matti Aikio keräsi lähes 4 mil­joo­naa puo­len­tois­ta vuoden aikana: "Oli ihan jär­kyt­tä­vä idea edes lähteä tähän"

15.12.2022 15:01 10
Tilaajille
Lukijalta: Kuusinkijoen Myllykosken sanotaan olevan "tippavoimala", mutta onko se sitä lukujen valossa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sin­ki­joen Myl­ly­kos­ken sa­no­taan olevan "tip­pa­voi­ma­la", mutta onko se sitä lukujen va­los­sa?

02.09.2022 16:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Ve­nä­läi­sil­lä tulee olemaan nälkä, pitävät huolen, ettei lohta nouse

20.06.2022 17:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki avustanee Myllykosken voimalaitoksen lunastamisessa – Kaupunginhallitukselta 350 000 euron määrärahaesitys

Kuu­sa­mon kau­pun­ki avus­ta­nee Myl­ly­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen lu­nas­ta­mi­ses­sa – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­ta 350 000 euron mää­rä­ra­ha­esi­tys

08.06.2022 11:00 7
Tilaajille