Juuri nyt: Posion taa­ja­man va­lais­tus uu­si­taan - kun­ta­lai­sil­la mah­dol­li­suus lausua mie­li­pi­teen­sä suun­ni­tel­miin

Joko luit: Isoja kaloja nousi ver­kos­ta Kuu­sa­mos­sa - lue tästä uusin ka­la­ki­sa­jut­tu

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Näyttely
Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – läh­det­kö tanssimaan, naut­ti­maan konsertista tai näyt­te­lys­tä tai nukutko yön ulkona?

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – läh­det­kö tans­si­maan, naut­ti­maan kon­ser­tis­ta tai näyt­te­lys­tä tai nukutko yön ulkona?

25.08.2023 04:00
Tilaajille
Syötteen luontokeskuksen uusi näyttely ihastuttaa – Mielikuvitus pääsee vauhtiin kuunnellessa, katsellessa, tunnustellessa ja haistellessa

Syöt­teen luon­to­kes­kuk­sen uusi näyt­te­ly ihas­tut­taa – Mie­li­ku­vi­tus pääsee vauh­tiin kuun­nel­les­sa, kat­sel­les­sa, tun­nus­tel­les­sa ja hais­tel­les­sa

02.01.2023 11:38
Tilaajille
Kuusamon Taidetuki kutsuu harrastajia taidenäyttelyyn jo 51 kerran – töiden vastaanotto aprillipäivänä

Kuu­sa­mon Tai­de­tu­ki kutsuu har­ras­ta­jia tai­de­näyt­te­lyyn jo 51 kerran – töiden vas­taan­ot­to ap­ril­li­päi­vä­nä

22.03.2022 04:00
Tilaajille
Perinteisen jo 50. Kuusamon taideleirin näyttely avautuu tänään – Juhlataideleirin näyttely levittäytyy vesitornille ja Kuusamo-opiston päärakennukseen

Pe­rin­tei­sen jo 50. Kuu­sa­mon tai­de­lei­rin näyt­te­ly avautuu tänään – Juh­la­tai­de­lei­rin näyt­te­ly le­vit­täy­tyy ve­si­tor­nil­le ja Kuu­sa­mo-opis­ton pää­ra­ken­nuk­seen

28.07.2021 15:00
Tilaajille
Anu Turusen näyttely Taivalkoskelle - Tuoddaris -näyttely vie pohjoisen mielenmaisemaan

Anu Turusen näyt­te­ly Tai­val­kos­kel­le - Tuod­da­ris -näyt­te­ly vie poh­joi­sen mie­len­mai­se­maan

25.02.2020 06:02
Kun teos sulaa kenenkään näkemättä keväthangilla – Antti Stöckel ja Timo Jokela Hautala-keskuksen taiteilijoita

Kun teos sulaa ke­nen­kään nä­ke­mät­tä ke­vät­han­gil­la – Antti Stöckel ja Timo Jokela Hau­ta­la-kes­kuk­sen tai­tei­li­joi­ta

17.01.2019 18:00
Nuorten keraamikkojen osaaminen esillä – 7bee – keramiikkanäyttely avattiin Kirikeskuksessa Posiolla

Nuorten ke­raa­mik­ko­jen osaa­mi­nen esil­lä – 7­bee – ke­ra­miik­ka­näyt­te­ly avat­tiin Ki­ri­kes­kuk­ses­sa Po­siol­la

27.12.2018 16:00
Janette ja Kalle kuvasivat ihmisten metsäsuhteita ja huomasivat, että koillismaalaisilla on metsään lukemattomia suhteita – Metsä taivuttaa mielipiteenkin: "Vain metsäsuhdetta, jota ei ole ollenkaan, ei ymmärretty"

Janette ja Kalle ku­va­si­vat ih­mis­ten met­sä­suh­tei­ta ja huo­ma­si­vat, että koil­lis­maa­lai­sil­la on metsään lu­ke­mat­to­mia suh­tei­ta – Metsä tai­vut­taa mie­li­pi­teen­kin: "Vain met­sä­suh­det­ta, jota ei ole ol­len­kaan, ei ym­mär­ret­ty"

10.12.2018 18:00
Hetkiä Laatokalla - Valokuvausta harrastava Pekka Pouhula toi Laatokalta ottamansa kuvat näytteille Posion kirjastoon

Hetkiä Laa­to­kal­la - Va­lo­ku­vaus­ta har­ras­ta­va Pekka Pouhula toi Laa­to­kal­ta ot­ta­man­sa kuvat näyt­teil­le Posion kir­jas­toon

05.11.2018 10:30
Vanhat naavametsät kuvittavat kirjastoa lokakuun ajan – Timo Kovanen etsii kuviinsa koskematonta luontoa.

Vanhat naa­va­met­sät ku­vit­ta­vat kir­jas­toa lo­ka­kuun ajan – Timo Kovanen etsii ku­viin­sa kos­ke­ma­ton­ta luon­toa.

08.10.2018 05:00
Vanhat naavametsät kuvittavat kirjastoa lokakuun ajan – Timo Kovanen etsii kuviinsa koskematonta luontoa.

Vanhat naa­va­met­sät ku­vit­ta­vat kir­jas­toa lo­ka­kuun ajan – Timo Kovanen etsii ku­viin­sa kos­ke­ma­ton­ta luon­toa.

08.10.2018 05:00
Valtakysymyksistä vakavasti ja pilke silmäkulmassa – Pekka Homasen ja Jyrki Poussun Vallattomat-yhteisnäyttely on esillä Kuusamotalon Kaamosgalleriassa lokakuun ajan

Val­ta­ky­sy­myk­sis­tä va­ka­vas­ti ja pilke sil­mä­kul­mas­sa – Pekka Homasen ja Jyrki Poussun Val­lat­to­mat-yh­teis­näyt­te­ly on esillä Kuu­sa­mo­ta­lon Kaa­mos­gal­le­rias­sa lo­ka­kuun ajan

03.10.2018 18:00
Arktisen luonnon kiertokulkua ja valon kontrasteja – Lapin Taiteilijaseuran näyttely Posiolla

Ark­ti­sen luonnon kier­to­kul­kua ja valon kont­ras­te­ja – Lapin Tai­tei­li­ja­seu­ran näyt­te­ly Po­siol­la

04.09.2018 18:00