Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

kirjasto
Kirjasto on kaikkien kohtaamispaikka – Posion kirjastoa ei pidetä pelkästään lainaamona, vaan monipalvelukeskuksena, todettiin kirjaston 90-vuotisjuhlassa

Kir­jas­to on kaik­kien koh­taa­mis­paik­ka – Posion kir­jas­toa ei pidetä pel­käs­tään lai­naa­mo­na, vaan mo­ni­pal­ve­lu­kes­kuk­se­na, to­det­tiin kir­jas­ton 90-vuo­tis­juh­las­sa

12.03.2020 05:00
Tilaajille
Oletko huomannut tätä! Posion kirjastossa poistomyyntitempaus – kirja kuin kirja lähtee 10 sentillä

Oletko huo­man­nut tätä! Posion kir­jas­tos­sa pois­to­myyn­ti­tem­paus – kirja kuin kirja lähtee 10 sen­til­lä

02.03.2020 15:05
Kaikki kirjastomuodot kiinni loppuviikon – Vaalan kirjasto liittyy OUTI-kirjastoihin

Kaikki kir­jas­to­muo­dot kiinni lop­pu­vii­kon – Vaalan kir­jas­to liittyy OU­TI-kir­jas­toi­hin

03.01.2019 12:00
Kirjastot ottavat aimo loikan digijotoksella – 38 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kirjastoa yhteistyöhön: videot kotisohville

Kir­jas­tot ottavat aimo loikan di­gi­jo­tok­sel­la – 38 Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun kir­jas­toa yh­teis­työ­hön: videot ko­ti­soh­vil­le

03.01.2019 10:00

Kir­jas­ton­joh­ta­jan pal­ve­lut Po­siol­le edel­leen Ra­nual­ta

27.11.2018 05:00
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kuu­sa­mon kir­jas­to edusti minulle alle kou­lu­ikäi­se­nä edis­tys­tä – sitten edis­tyk­ses­tä tuli pilk­ka­sa­na ja yksilöä ke­hi­tet­tiin niin, että sielut vään­tyi­vät

21.11.2018 05:00
Lukukoira ei arvostele tai kritisoi – Laura tietää Kassun pitävän rapsutusten lisäksi rauhallisista tarinoista

Lu­ku­koi­ra ei ar­vos­te­le tai kri­ti­soi – Laura tietää Kassun pitävän rap­su­tus­ten lisäksi rau­hal­li­sis­ta ta­ri­nois­ta

02.11.2018 09:00
Sallan kirjasto hurmasi yleisön – Duudsonien Jarppi tuomaroi kirjastokilpailun

Sallan kir­jas­to hurmasi yleisön – Duud­so­nien Jarppi tuo­ma­roi kir­jas­to­kil­pai­lun

27.10.2018 16:30
Rantaneuvos toi nokkakärryllisen kirjojaan Kuusamoon – mukana  kirjastolle aiemmin tuntemattomia fiktiivisiä teoksia ja seitsemän käsikirjoitusta

Ran­ta­neu­vos toi nok­ka­kär­ryl­li­sen kir­jo­jaan Kuu­sa­moon – mukana  kir­jas­tol­le aiemmin tun­te­mat­to­mia fik­tii­vi­siä teoksia ja seit­se­män kä­si­kir­joi­tus­ta

22.10.2018 16:00
Vanhat naavametsät kuvittavat kirjastoa lokakuun ajan – Timo Kovanen etsii kuviinsa koskematonta luontoa.

Vanhat naa­va­met­sät ku­vit­ta­vat kir­jas­toa lo­ka­kuun ajan – Timo Kovanen etsii ku­viin­sa kos­ke­ma­ton­ta luon­toa.

08.10.2018 05:00
Vanhat naavametsät kuvittavat kirjastoa lokakuun ajan – Timo Kovanen etsii kuviinsa koskematonta luontoa.

Vanhat naa­va­met­sät ku­vit­ta­vat kir­jas­toa lo­ka­kuun ajan – Timo Kovanen etsii ku­viin­sa kos­ke­ma­ton­ta luon­toa.

08.10.2018 05:00
Zmago Urisk löysi kotimaansa Slovenian lehtiä luettavaksi kirjaston kautta – Taivalkosken kirjastossa esiteltiin palveluja maahanmuuttajille

Zmago Urisk löysi ko­ti­maan­sa Slo­ve­nian lehtiä luet­ta­vak­si kir­jas­ton kautta – Tai­val­kos­ken kir­jas­tos­sa esi­tel­tiin pal­ve­lu­ja maa­han­muut­ta­jil­le

21.09.2018 10:30
Millaisen kirjastoauton sinä haluaisit? - Nyt pääset vaikuttamaan

Mil­lai­sen kir­jas­to­au­ton sinä ha­luai­sit? - Nyt pääset vai­kut­ta­maan

14.09.2018 05:00

Ko­koon­tu­mis­ti­laa ja ta­pah­tu­ma­to­ria ei vielä saatu

07.03.2018 09:00
Kirjastokorttisi on nyt myös kulkulupa – sunnuntaisin ja aamutunneilla kirjastoon

Kir­jas­to­kort­ti­si on nyt myös kul­ku­lu­pa – sun­nun­tai­sin ja aa­mu­tun­neil­la kir­jas­toon

07.03.2018 09:00
Omatoimikirjasto avautui Kuusamossa – Nyt omalla vastuulla kirjastoon

Oma­toi­mi­kir­jas­to avautui Kuu­sa­mos­sa – Nyt omalla vas­tuul­la kir­jas­toon

02.03.2018 09:50
Anna-Kaisan ja Laurin perheelle napsahti Taivalkosken vuoden lainaajan titteli – Turpeisilla luetaan monipuolisesti

An­na-Kai­san ja Laurin per­heel­le nap­sah­ti Tai­val­kos­ken vuoden lai­naa­jan titteli – Tur­pei­sil­la luetaan mo­ni­puo­li­ses­ti

09.02.2018 10:30

eKir­jas­to aloitti vuo­den­vaih­tees­sa: Pääset lu­ke­maan satoja lehtiä asuin­kun­nas­ta riip­pu­mat­ta

17.01.2018 05:00

Posio sel­vit­tää kir­jas­to­yh­teis­työ­tä Ranuan kanssa

27.09.2017 05:00

Vii­den­nes lai­nois­ta auton kautta

05.09.2017 09:30