Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Osallistaminen
Lukijalta: Pyritäänpä siihen, että nuoret kokevat voivansa oikeasti vaikuttaa – Onko meillä rohkeutta myös siihen, että annetaan nuorille mahdollisuus muodostaa eri toimintojen sisältöjä ja aikuiset määrittelevät toiminnan raamit?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Py­ri­tään­pä siihen, että nuoret kokevat voi­van­sa oi­keas­ti vai­kut­taa – Onko meillä roh­keut­ta myös siihen, että an­ne­taan nuo­ril­le mah­dol­li­suus muo­dos­taa eri toi­min­to­jen si­säl­tö­jä ja ai­kui­set mää­rit­te­le­vät toi­min­nan raamit?

12.04.2022 04:00 1
Tilaajille
Pysyykö Taikamaa Taikamaana? – Posion kunta uusii strategiansa ja brändinsä, uudistustyötä tekee yritys, jonka vaikuttajiin kuuluu näyttelijä Peter Franzén

Pysyykö Tai­ka­maa Tai­ka­maa­na? – Posion kunta uusii stra­te­gian­sa ja brän­din­sä, uu­dis­tus­työ­tä tekee yritys, jonka vai­kut­ta­jiin kuuluu näyt­te­li­jä Peter Franzén

03.02.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon ja Taivalkosken kuntalaiset mukaan nettisivujen uudistamiseen: Tartu toimeen ja osallistu - vastausaikaa vähän

Kuu­sa­mon ja Tai­val­kos­ken kun­ta­lai­set mukaan net­ti­si­vu­jen uu­dis­ta­mi­seen: Tartu toimeen ja osal­lis­tu - vas­taus­ai­kaa vähän

25.09.2020 11:38
Tilaajille