Juuri nyt: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­lua jat­ke­taan – tälle vuo­del­le suun­nit­te­luun 300 000 euroa

Joko luit: Po­lii­sin työstä vir­ka­va­paal­la oleva Tuomo Pulk­ka­nen kou­lut­tau­tuu uuteen am­mat­tiin

Toimittajalta: Har­joi­tel­kaam­me te­rä­vien kivien väis­te­lyä tiellä ja hen­git­tä­kääm­me syvään

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Ouluntie
Yrittäjät täyttivät näyteikkunat Ouluntaipaleella – Kuusamon keskustan ankeus kyllästytti naisyrittäjiä vuonna 2013

Yrit­tä­jät täyt­ti­vät näy­te­ik­ku­nat Ou­lun­tai­pa­leel­la – Kuu­sa­mon kes­kus­tan ankeus kyl­läs­tyt­ti nais­yrit­tä­jiä vuonna 2013

12.06.2023 04:00
Tilaajille
Linja-autoon puski savua Kuusamossa – syy epäselvä, auto jatkoi matkaa

Lin­ja-au­toon puski savua Kuu­sa­mos­sa – syy epä­sel­vä, auto jatkoi matkaa

02.04.2023 13:50
Tilaajille
Ouluntien liukkaudentorjunnassa luovutaan ihmeaineesta, joka ei vähentänyt poroja vaan rahoja – "Sillä ei kuitenkaan ole havaittu juuri vaikutusta"

Ou­lun­tien liuk­kau­den­tor­jun­nas­sa luo­vu­taan ih­meai­nees­ta, joka ei vä­hen­tä­nyt poroja vaan rahoja – "Sillä ei kui­ten­kaan ole ha­vait­tu juuri vai­ku­tus­ta"

07.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Taivalkoskella ehdotetaan meluaitaa Ouluntien viereen – "Ei tahdo edes kuulla puhettakaan parin metrin etäisyydeltäkään"

Tai­val­kos­kel­la eh­do­te­taan me­lu­ai­taa Ou­lun­tien viereen – "Ei tahdo edes kuulla pu­het­ta­kaan parin metrin etäi­syy­del­tä­kään"

20.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Henkilöauto katolleen Kuusamossa – kuljettaja selvisi onnettomuudesta säikähdyksellä

Hen­ki­lö­au­to ka­tol­leen Kuu­sa­mos­sa – kul­jet­ta­ja selvisi on­net­to­muu­des­ta säi­käh­dyk­sel­lä

20.01.2023 13:00 4
Tilaajille
Eduskunnan joululahjarahat jakoon – Pudasjärvelle liikennejärjestelyihin 200 000 euroa

Edus­kun­nan jou­lu­lah­ja­ra­hat jakoon – Pu­das­jär­vel­le lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin 200 000 euroa

13.12.2022 15:46 1
Tilaajille
Antti Leskelä sahasi 50 puuta shortseissa ja sandaaleissa Paula-myrskyn vielä riehuessa päällä: "Tämä on tällaista elämässä sattuu -osastoa"

Antti Leskelä sahasi 50 puuta short­seis­sa ja san­daa­leis­sa Pau­la-myrs­kyn vielä rie­hues­sa päällä: "Tämä on täl­lais­ta elä­mäs­sä sattuu -o­sas­toa"

22.06.2022 08:32
Tilaajille
Pekka Aittakummun kolumni: Ouluntie pitää saada mukaan pääväyläverkkoon – alempiasteisen tieverkon kunto on paikoin luokaton
Kolumni

Pekka Ait­ta­kum­mun ko­lum­ni: Ou­lun­tie pitää saada mukaan pää­väy­lä­verk­koon – alem­pi­as­tei­sen tie­ver­kon kunto on paikoin luo­ka­ton

09.02.2022 11:00 2
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Ou­lun­tie­tä tär­keäm­pää on saada syr­jä­tiet kuntoon – ym­pä­ri­vuo­ti­suus edel­lyt­tää saa­vu­tet­ta­vuut­ta

27.05.2021 19:01
Tilaajille