Suurpetokeskus: Eläimet siir­ret­tä­vä toisiin eläin­tar­hoi­hin tai lo­pe­tet­ta­va 31.10 men­nes­sä

Toimittajalta: Bud­je­tin teko voi ah­dis­taa, mutta minulle se toi mie­len­rau­han

Öljy tuoksuu vieläkin: Park­ki­pai­kan alta nos­tet­tu 3500 tonnia saas­tu­nut­ta maata

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

piispa
Piispa piipahti kylässä

Piispa pii­pah­ti kylässä

04.02.2019 14:00
Jokijärven isännät rakensivat kirkon omin käsin ja omista varoista, mutta sen jälkeen alkoi alamäki: kirkko pakkosiirrettiin, salamanisku poltti sen maan tasalle ja lopulta peruskivet jauhettiin urheilukentän pohjaksi

Jo­ki­jär­ven isännät ra­ken­si­vat kirkon omin käsin ja omista va­rois­ta, mutta sen jälkeen alkoi ala­mä­ki: kirkko pak­ko­siir­ret­tiin, sa­la­man­is­ku poltti sen maan tasalle ja lopulta pe­rus­ki­vet jau­het­tiin ur­hei­lu­ken­tän poh­jak­si

29.09.2018 08:00
Koillismaan suosikki Jukka Keskitalo Oulun uudeksi piispaksi

Koil­lis­maan suo­sik­ki Jukka Kes­ki­ta­lo Oulun uudeksi piis­pak­si

15.08.2018 15:00
Piispa Samuel Salmi kertoo jäävänsä eläkkeelle – piispanvaali loppukesästä

Piispa Samuel Salmi kertoo jää­vän­sä eläk­keel­le – piis­pan­vaa­li lop­pu­ke­säs­tä

13.12.2017 12:43
Piispa ihastui Iijokeen ja löysi maailman parasta näkkileipää – näin sujui Samuel Salmen vierailu Taivalkoskelle

Piispa ihastui Ii­jo­keen ja löysi maail­man parasta näk­ki­lei­pää – näin sujui Samuel Salmen vie­rai­lu Tai­val­kos­kel­le

05.07.2017 10:30
Piispa Samuel Salmi pitää hartauden erikoisessa paikassa Taivalkoskella – säestys seurakunnan vanhalla matkaharmoonilla

Piispa Samuel Salmi pitää har­tau­den eri­koi­ses­sa pai­kas­sa Tai­val­kos­kel­la – säestys seu­ra­kun­nan van­hal­la mat­ka­har­moo­nil­la

03.07.2017 12:34
Piispa usuttaa seurakuntia jalkautumaan kouluihin – Posion pappi kiertää lasten parissa Lutherin kaavussa

Piispa usuttaa seu­ra­kun­tia jal­kau­tu­maan kou­lui­hin – Posion pappi kiertää lasten parissa Lut­he­rin kaa­vus­sa

02.02.2017 10:30